Skip to main content

Vargens framtid diskuteras i riksdagen

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2020 14:21 CET

På onsdagen diskuteras vargen och vargförvaltningen i riksdagen. Foto Magnus Rydholm

Den 12 februari klockan 13.00 arrangerar kristdemokraterna och Svenska Jägareförbundet en paneldiskussion i riksdagens andrakammare. Syftet är att lyfta på locket till de uppdämda åsikter som finns kring vargförvaltningen – och kanske hitta vägar framåt.

Fungerar vargförvaltningen i Sverige? Oavsett vad man tycker om vargen så är troligen svaret nej på den frågan. Men vad krävs för att få igång förvaltningen och öka tilltron till samhällets förmåga att hantera frågan?

Den och många andra frågor kommer att diskuteras den 12 februari.

Paneldeltagare:

Torbjörn Larsson, ordförande, Svenska Jägareförbundet, Erica von Essen, fil dr, Sveriges lantbruksuniversitet, Marcus Öhman, chef viltförvaltningsenheten, Naturvårdsverket, Per Frännek, lantbrukare, Lantbrukarnas riksförbund, Maria Falkevik, vilthandläggare, Länsstyrelsen Värmland, Oscar Alarik, chefsjurist, Svenska Naturskyddsföreningen, Anders Wetterin Lantbrukarnas riksförbund.

Moderator, Bo Sköld, Generalsekreterare Svenska Jägareförbundet.

Politikerpanel:

Kjell-Arne Ottosson (KD), John Widegren (M), Malin Larsson (S), Rebecka Le Moine (MP).

För mer information:

Magnus Rydholm Kommunikationschef Svenska Jägareförbundet 070-319 66 76

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 154 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.