Skip to main content

Vargstammen ökar skrämmande snabbt.

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 08:52 CEST

Nu är det naturligt att tillåta jakt på varg igen. Vargstammen har nått det etappmål som riksdagen beslutat, om 200 vargar. Varg finns nu åter ända ner i Astrid Lindgrens Småland. Svenska Jägareförbundet vill därför att regeringen beslutar om en aktiv förvaltning som skall säkerställa att vargstammens fortsatta utveckling sker under kontrollerade former.

- Det är dags att utbilda jägarkåren i vargjakt, säger Torsten Mörner, förbundsordförande i Svenska Jägareförbundet. Jakten skall ske med traditionella metoder av lokala jägare, tillägger Torsten Mörner. Inget län bör behöva tolerera mer än 1 -2 föryngringar (kullar). Idag hotas den svenska jakttraditionen av fler kullar i ett län. Rovdjuren attackerar och dödar både älg, hundar och andra tamdjur i så stor omfattning att ingen meningsfull jakt kan bedrivas.

I regeringens rovdjursutredning föreslås att vargstammen inte skall tillåtas öka ytterligare när etappmålet om 200 vargar har nåtts. Därför måste regeringen våga stoppa vargens ökning och tilllåta jakt nu. Det finns inte tid att vänta tills en proposition skrivs och beslutas, för då har ännu en föryngring hunnit ske och stammen blir ohanterlig. Toleransen hos landets jägare är på bristningsgränsen.
Möjligheten att få bedriva legal jakt kommer också att minska den illegala jakten, särskilt om lokalbefolkningen också känner delaktighet i förvaltningen, det visar alla internationell erfarenhet.

- Nu brådskar beslutet av regeringen, redan kommande vinter måste jakten på varg inledas, avslutar Torsten Mörner.

För mer information kontakta:
Torsten Mörner, förbundsordförande, 070-567 93 52
Gunnar Glöersen, rovdjursexpert, 070-330 06 58
Thomas Björklund, ordf. Jägareförbundet Dalarna, 0703-74 72 44
Lennart Johannesson, ordf. Jägareförbundet Värmland, 070-513 64 55
Tomas Andersson, ordf. Jägareförbundet Örebro län, 070-574-69 34
Karl-Evert Hellsén, ordf. Jägareförbundet Gävleborg, 0703-27 89 14
Tore Stening, ordf. Jägareförbundet Norra Älvsborg, 070-689 10 19


Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med 200 000 medlemmar som arbetar med att leda jakt- och viltvårdsfrågor i Sverige sedan 1830. Centrala kansliet finns på Öster Malma mellan Stockholm Nyköping och lokala kontor finns i hela landet. Jägareförbundet ger ut Svensk Jakt, Svensk Jakt Nyheter och Akila. Ett brett samarbete finns med naturorganisationer, myndigheter, kommuner och branschföreträdare och internationella systerorganisationer.