Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 86 träffar

Valdebatt om jaktfrågor i EU

Valdebatt om jaktfrågor i EU

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2014 07:52 CEST

Ska jaktfrågor överhuvudtaget avgöras i Bryssel? Detta och andra viktiga jaktfrågor debatteras inför europaparlamentvalet, måndag 28 april kl 13-30 – 15.30 på Eklundshof i Uppsala. Bland deltagarna; europaparlamentarikerna Christoffer Fjellner M, Kent Johansson C, Marit Paulsen Fp och Jens Nilsson S m fl. Moderator; Emily von Sydow, journalist i Bryssel. Arrangör Svenska Jägareförbundet.

Antalet jakthundar minskar starkt i varglänen

Antalet jakthundar minskar starkt i varglänen

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2013 07:23 CEST

Nya sammanställningar visar att antalet drivande jakthundar minskar i Sverige. Störst är förändringen där vargangrepp utgör den största risken för skada på hunden. Utvecklingen kommer att få konsekvenser för våra möjligheter att reglera viltstammarna. Undersökningen jämför utvecklingen för nyregistreringar av jämthund, gråhund, drever och alla stövare.

Internationell konferens om mårdhund/invasiva rovdjur, 16-18 juni.

Internationell konferens om mårdhund/invasiva rovdjur, 16-18 juni.

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2013 07:16 CEST

Resultatet av fem års arbete med att hindra mårdhunden från att etablera sig i Sverige, presenteras av Svenska Jägareförbundets mårdhundsprojekt i en internationell och vetenskaplig konferens om invasiva predatorer, 16-18 juni i Luleå. Mårdhunden som nu sprider sig snabbt inom Europa är ett allvarligt hot mot biologisk mångfald och en av de största smittspridarna av rabies samt parasiter.

Nyheter 3 träffar

Därför jagar vi lodjur!

Nyheter   •   Mar 22, 2010 09:48 CET

Lodjursjakten har debatterats flitigt i UNT. Nu senast gav professor Göran Milbrink en något mer nyanserad bild av jägarkårens roll. Samtidigt beskylls dock jägare för att agera maktfullkomligt och för att försöka monopolisera viltförvaltningen när de nyttjar sin jakträtt. Varför jagar vi då lodjur? Svaret är enkelt - Jägarkåren jagar lodjur av samma anledning som lon jagar räv.

Vill vi ha skogen bakom stängsel?

Nyheter   •   Mar 17, 2010 15:17 CET

Klövviltet som naturvårdare

Klövviltet som naturvårdare

Nyheter   •   Mar 17, 2010 15:12 CET

Skogsbruket ska enligt lagen bedrivas hållbart med bibehållen biologisk mångfald. Det innebär bland annat att man måste slå vakt om fodertillgången för klövviltet genom anpassad skötsel. Om så inte sker är det skogsbruket som är ansvarigt för såväl skogsskador som förlust av biologisk mångfald. Inte viltet eller jägarna.

Evenemang Visa alla 10 träffar

VALDEBATT OM JAKTFRÅGOR I EU

VALDEBATT OM JAKTFRÅGOR I EU

Evenemang   •   Apr 01, 2014 10:56 CEST

-Ska jaktfrågor överhuvudtaget avgöras i Bryssel? Detta och andra jaktpolitiska frågor diskuteras med anledning av europaparlamentvalet. Moderator och brysseljournalisten Emily von Sydow vill ha svar om den svenska jaktens framtid, av bl a Christofer Fjellner M, Marit Paulsen Fp, Peter Eriksson Mp, Jens Nilsson S, Kent Johansson C, Lena Olsson Vp samt Paula Bieler Sd .

2014-04-28, 13:30 - 15:30 CEST

Eklundshof i Uppsala, se www.eklundshof.se/hittahit

Seminarium om JAKTTIDER PÅ SMÅVILT - på vilka grunder sätts jakttiderna och vilken betydelse har jakten för respektive art?

Seminarium om JAKTTIDER PÅ SMÅVILT - på vilka grunder sätts jakttiderna och vilken betydelse har jakten för respektive art?

Evenemang   •   Nov 15, 2012 09:52 CET

Sveriges Vildnads seminarium kring frågorna: Varför jagar vi vissa arter men inte andra? Påverkas småviltet av jakten? Vilka grundläggande principer bör beaktas vid beslut om jakttider? Allmän jakt - skyddsjakt? Med mera. Talare är Björn Sprängare och Hans von Essen från Svenska Jägareförbundet, Tomas Willebrand, Universitetet i Hedmark, Richard Ottvall, ekolog samt Gunnar Jansson, SLU Grimsö.

2012-12-03, 10:00 - 15:15 CET

Högloftet, Skansen, Stockholm

Seminarium: Vindkraftens inverkan på faunan och människan, 18 juni 2012

Evenemang   •   Maj 29, 2012 14:55 CEST

Seminarium av Stiftelsen Sveriges Vildnad Måndagen den 18 juni 2012, klockan 9.30 – 15.30, på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Vindkraftens inverkan på faunan och människan. Vindkraften är den snabbast växande alternativa energikällan i världen och Sveriges program för vindkraftsutbyggnad hör till de allra mest ambitiösa. Samtidigt som vindkraften ger energi med låga utsläpp av vä...

2012-06-18, 09:30 - 15:30 CEST

Naturhistoriska RIksmuseet, Stockholm

Se men inte röra - svensk natursyn i förändring. Seminarium 1 mars.

Se men inte röra - svensk natursyn i förändring. Seminarium 1 mars.

Evenemang   •   Feb 02, 2012 12:02 CET

Ett seminarium om framtidens naturkonsumtion med Lena Ek, miljöminister, Karin Åström, Naturskyddsföreningen, Göran Greider, journalist, Åsa Odell, LRF, Henrik Ekman, vetenskapsjournalist, Jessica Carragher Wallner, framtidsstrateg, Sverker Sörlin, miljöhistoriker, Kjell Danell, ekolog, Daniel Ligné och Bo Sköld, Svenska Jägareförbundet. Se www.jagareforbundet.se

2012-03-01, 10:00 - 15:00 CET

Öster Malma, Sveriges Jakt- och viltvårdscentrum, mellan Gnesta och Nyköping. Cirka en timma med bil från Stockholm. Gratisbuss från Stockholm CItyterminalen kl 8.30 med återresta 15.15. Med bil hittar du vägbeskrivning på: www.jagareforbundet.se/Oster-Malma/Hitta-hit-/

Dokument 3 träffar

seminarium Sveriges Vildnad

seminarium Sveriges Vildnad

Dokument   •   2010-11-11 07:18 CET

Ett seminarium om viltbruk som areell näring. Vid sidan av jord- och skogsbruk ökar intresset för viltbruk. Kunniga föredragare diskuterar viltbrukets möjligheter. 8 december 2010 på Högloftet Skansen

Faktablad ETT LIV MED RÅDJUR

Faktablad ETT LIV MED RÅDJUR

Dokument   •   2010-08-13 12:02 CEST

Boken ETT LIV MED RÅDJUR, av Astrid Bergman Sucksdorff. Utgiven av Svenska Jägareförbundet Förlag 2010. Foto: Astrid Bergman Sucksdorff. Text: Astrid Bergman Sucksdorff och Johan Lewenhaupt. Formgivning: Göran Dyhlén. Sidor 104. Format 230 x 270.

Vill vi ha skogen bakom stängsel?

Dokument   •   2010-03-17 11:44 CET

Jägareförbundet anser att den planerade skogspolitiken kraftigt avviker från den gällande svenska modellen. Vi vänder oss inte mot områdesskydd som naturvårdsåtgärd, men anser att avsättningar bör kombineras med bibehållet fokus på miljöhänsyn mellan värdekärnorna i landskapet.