Skip to main content

Gemensam kamp för tryggare bostadsområden

Nyhet   •   Nov 12, 2010 14:46 CET

Tisdagen den 3 november samlade Svenska Kennelklubben flera av de större bostadsbolagen i Stockholms län till ett möte. Syftet var att utbyta erfarenheter runt ämnet farliga hundar. Tillsammans representerade de sju närvarande bostadsföretagen långt över 100 000 lägenheter i Stockholms län. På mötet deltog även ordförande i Stockholms Kennelklubb, generalsekreteraren i Svenska Brukshundklubben samt en representant från en lokal brukshundklubb.

Samtliga bostadsföretag vittnade om hyresgäster som känner sig otrygga inför vissa hundar och hundägare. Framför allt riktar sig rädslan mot hundar som ägs av missbrukare samt personer som är allmänt stökiga och som har hund för att skrämmas. Flera boende kände också rädsla för stora, lösspringande hundar.

Inte bara farliga hundar vållar problem
Flera av bostadsföretagen berättade om att många boende även oroar sig för hundar som missköts av sin ägare. Hundar lämnas ensamma hela dagen, de skäller och kommer inte ut utan rastas på balkongen. Det finns också klagomål över lösspringande hundar och hundar som förorenar på olämpliga ställen. Detta påverkar kanske inte tryggheten i områdena men visar på de ytterligare hundägarproblem som finns.

Få förbud mot kamphundar
Väsby Hem var det enda bostadsföretag som sedan 2007 har restriktioner mot hyresgäster med kamphundar. Övriga bostadsföretag förlitade sig på hyreslagen, även om det var oklart hur den fungerar när rättslig prövning sker.

Förebyggande åtgärder
Botkyrkabyggen fick dessvärre förhinder att närvara men Ingrid Tapper från Botkyrka Brukshundklubb berättade om deras positiva samarbete som pågått sedan 2007. Där har man i förebyggande syfte erbjudit samtliga hundägare en fyra veckor lång lydnadskurs bekostat av Botkyrkabyggen. Kurserna har arrangerats i närheten av de boende, just för att kunna nå dem som inte normalt söker sig till Brukshundklubbarna. När deltagarna klarat provet har de fått ett diplom och en knapp med texten ”jag är en lydig hund”.
Ronny Carlsson från Nynäshamnbostäder har också bedrivit ett projekt i förebyggande syfte. Tillsammans med Per-Åke Lindgren arrangerade de möten där man informerade både hundägare och andra intresserade om hundägaransvar. Mötena, som var flitigt besökta, bekostades av respektive deltagare.

Åtgärdning av problemen
Förebyggande åtgärder är bra men fortfarande kvarstår vissa problem och det finns en grupp störande hundägare som är svåra att nå. Bostadsföretagen uppmärksammades på att det numera finns ett tiotal djurpoliser att tillgå i Stockholm och dessa kan snabbare lösa hundproblem.

Nya verktyg måste prövas
Deltagarna påpekade vikten av respekt för vad de olika bostadsföretagen gör för att minimera klagomålen och öka tryggheten för de boende. Problemen känns relativt nya och de åtgärder som man nu använder är ett försök att hitta verktyg för att minska problemen. Gruppen enades om att återsamlas för att på sikt tillsammans kunna skapa bättre förhållande för både boende med och utan hund.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera