Skip to main content

Nu måste vi sluta skälla på varandra och fokusera på målet!

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2015 14:48 CEST

Under gårdagen gick ett ofärdigt pressmeddelande ut av misstag vad gäller SKKs ståndpunkt kring det så kallade trubbnosuppropet. Uppropet startade med ett öppet brev undertecknat av flera hundra veterinärer angående andningsproblem hos trubbnosiga hundar. Debatten har på många håll urartat och vi måste nu fokusera på arbetet mot våra uppsatta mål.

I juli 2015 skickades ett öppet brev till Svenska Kennelklubben och Jordbruksverket angående andningsproblem hos trubbnosiga raser, bland annat engelsk bulldogg, fransk bulldogg, mops och bostonterrier. Brevet var undertecknat av flera hundra veterinärer och gick under namnet Trubbnosuppropet. SKK välkomnade brevet och ser positivt på en fördjupad samverkan med veterinärkåren vad gäller hundar med andningssvårigheter. I augusti hölls ett första möte mellan SKK, SJV och de veterinärer som undertecknat brevet och förslag till arbetsgrupper togs fram. Ett andra möte hölls i september med fler aktörer och där enades man om vikten av att konkretisera det fortsatta arbetet. Utanför denna samverkansgrupp har diskussionerna pågått i sociala medier.

Vi anser att det är viktigt att alla parter nu fokuserar på att samarbeta mot vårt gemensamma mål.

Debatt i sociala medier

Efter att trubbnosuppropet startade har en del uppfödare känt sig utpekade och ifrågasatta medan andra välkomnat det ökade samarbetet. Flera debatter har förts i dagspress och etermedia, inte alltid med vetenskaplig fakta. Diskussionerna har gått heta i de sociala medierna och kritik har riktats mot initiativtagarna av uppropet, andra veterinärer, riskkapitalbolag som äger veterinärkliniker, SKK, rasklubbar, förtroendevalda, uppfödare och hundägare. Såväl uppfödare som hundägare och veterinärer har utsatts för regelrätt mobbning. Enskilda veterinärer har på nätet luftat åsikter om att uppfödare inte tar ansvar men har också fått utstå hård kritik. En del djurägare har svarat med att välja bort veterinärer som undertecknat det öppna brevet medan andra söker sig till just dessa veterinärer.

Faktasamling pågår

Den största kritiken från uppfödare av trubbnosiga raser riktar sig mot att kritikerna vårdslöst talar om att många hundar är drabbade utan att närmare precisera vad man menar med många. Någon dokumenterad heltäckande statistik finns ännu inte att tillgå men det är en av de punkter som arbetsgrupperna nu arbetar med.

Länsstyrelsen i Skåne startade ett kontrollprojekt

Samtidigt som det öppna brevet skickades började Länsstyrelsen i Skåne, efter tidigare beslut, att genomföra djurskyddskontroller på 12 kennlar med raserna fransk bulldogg engelsk bulldogg och mops. Kontrollerna genomfördes för att utreda om det pågick otillåten avel på hundar med andningsproblem. Endast kennlar registrerade i SKK kontrollerades. Stark kritik har riktats från många av de berörda uppfödarna mot det sätt kontrollerna har utförts, vilka som har utfört dem och de följder som besöken har fört med sig. Svenska Kennelklubben har i ett öppet brev till landshövdingen i Skåne åter bjudit in till samarbete i frågor som rör djurskydd och avel.

Motreaktioner bland uppfödare

Olika motreaktioner har startat som Vi värnar hela hunden och Vi älskar våra trubbnosar. Dessa upprop har skrivits under av fler än tusen uppfödare och ägare av trubbnosraser.

Ökad medvetenhet ger resultat

Uppropet skakade om de flesta inblandade rejält. Men vi har alla, oavsett om man är veterinär, myndighet, organisation eller uppfödare ett ansvar att göra det bästa möjliga av detta. En ökad medvetenhet är kanske vårt främsta redskap för att kunna gå vidare.
Förändring i rätt riktning för både djur och människor görs inte på en ”kafferast” utan tar tid, men det får absolut inte hämma ambitionen att snarast och med kraft göra allt man kan för att påverka utvecklingen i rätt riktning.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy