Skip to main content

Sunda hundar har högsta prioritet

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2012 14:49 CEST

Arbetet för att minska exteriöra överdrifter som leder till hälsoproblem bland våra rashundar har högsta prioritet och Svenska Kennelklubben tar nu viktiga steg för att gå från uppmärksamhet till aktion i frågan. En instruktionsfilm som tar upp andningsproblem har skickats till samtliga nordiska domare och till hösten hålls en konferens där exteriöra överdrifter ska behandlas. I slutet av maj hålls också en internationell konferens med efterföljande workshop för forskare inom området hundhälsa.

Film om andningsproblem

Svenska Kennelklubben fortsätter sitt arbete med att höja exteriördomarnas medvetenhet kring de risker beträffande sundhet och hälsa som exteriöra överdrifter av rastyp kan leda till och som utställningsverksamheten måste undvika. Som ett led i detta har Svenska Kennelklubben skickat ut en nyproducerad film till samtliga över 800 utställningsdomare i Norden beträffande andningsorgan och bakgrunden till de störningar i andningen som hundar av vissa raser och rastyper kan uppvisa. Filmen visar dels de anatomiska strukturer som är av betydelse för andningen och temperaturregleringen och dels de olika typer av tecken till påverkad andning som hundar kan ha. Särskild vikt läggs vid de plattnosade rasernas anatomi och besvär.

Målet med filmen är att åskådligöra problemen samt vägleda domarens bedömning av hundars andning. Filmen kommer även att textas på engelska för utländska domare och kommer att publiceras i sin helhet på Youtube. Kontakta pressansvarige Hans Rosenberg för en dvd-kopia.

Generell domarkonferens

Senare i år, den 17–18 november, har Svenska Kennelklubben bjudit in samtliga svenska exteriördomare för en generell domarkonferens där man bland annat kommer att behandla det svenska SRD-projektet (Särskilda rasspecifika domaranvisningar) rörande exteriöra överdrifter hos rashundar. Denna konferens är en uppföljning till den generella domarkonferensen som hölls i november 2007 och var då liksom nu obligatorisk för domarna.

Svenska Kennelklubben vill med detta påtala vikten av sunda hundar. Som grundregel vid bedömning av hund på exteriörutställning ska alltid gälla:

  • Alla hundar ska kunna andas obesvärat även under rörelse.
  • Alla hundar ska kunna uppvisa ögon fria från irritation.
  • Alla hundar ska ha frisk hud utan tecken på irritation
  • Alla hundar ska ha friska tänder och standardenligt bett.
  • Ingen hund ska vara överviktig.
  • Hundens päls får inte vara så omfångsrik att den besvärar hunden eller hindrar rörelsefriheten
  • Alla hundar ska röra sig rastypiskt och utan synbar ansträngning eller besvär.
  • Alla hundar ska ha en mentalitet som tillåter att de kan fungera i samhället.

Internationellt samarbete för sundare hundar

Även på forskningssidan prioriteras sunda hundar och i slutet av maj och början av juni kommer cirka 200 forskare inom främst hundgenetik från hela världen att samlas till konferensen "Advances in Canine and Feline Genomics and Inherited Diseases" som hålls i Visby 28 maj–1 juni. Omkring 50 av forskarna kommer även att delta på en workshop med namnet "The 1st International Enhancement of Genetic Health in Purebred Dogs" som Svenska Kennelklubben tagit initiativ till. På workshopen kommer också representanter för kennelklubbar, veterinärkåren och organisationer för djurhälsa att delta. Målet är att bygga en plattform för vidare arbete och skapa kontakter mellan företrädare från olika områden. Workshopen hålls i Stockholm den 2–3 juni.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera