Skip to main content

Taggar

svenska kyrkan

Svenska kyrkan i utlandet

ärkebiskop

internationellt arbete

Antje Jackelén

act-alliansen

svenska kyrkan 44 ärkebiskop 17 Anders Wejryd 16 undersökning 5 jul 4 klimatmöte 3 washington 3 bokmässan 3 internationellt arbete 3 kyrkomötet 3 carl bildt 3 religion 3 utrikesminister 2 mänskliga rättigheter 2 politik 2 statistik 2 stress 2 katastrof 2 ärkebiskopsval 2 samtalsstöd 2 teologi 2 Erik Lysén 2 klimatanpassning 2 utsläppsminskningar 2 Svält 2 jourhavande präst 2 biskop 2 förbön 2 filmpris 2 Svenska kyrkan i utlandet 2 att 2 själavård 2 kyrkoval 2 bistånd 2 klimatfinansiering 2 arms trade treaty 2 kyrkohandbok 2 tro 2 Sydsudan 2 bok & bibliotek 2 energi 2 film 2 klimat 2 hunger 2 samtal 2 faktablad 2 gunilla carlsson 1 mission 1 ewa björling 1 hans-erik nordin 1 vitboken 1 döpa 1 cec 1 motioner 1 sveriges kristna råd 1 vapenhandelsavtal 1 biskopar 1 YOA 1 globalt vapenhandelsavtal 1 konkrement 1 samer 1 musik 1 vapenhandel 1 schysst resande 1 verbum 1 särskilda behov 1 schyst resande 1 medborgerliga rättigheter 1 fn-förhandlingar 1 internationellt engagemang 1 kyrkostyrelsen 1 dawit isaak 1 medlemsstatistik 1 bokmässan 2011 1 kyrkomöte 1 torka 1 sjukpenning 1 unesco-medlemskap 1 kopter 1 kyrka 1 romer 1 kränkningar 1 vigsel 1 klimatutmaning 1 julstress 1 öppet brev till regeringen 1 kutlurprojekt 1 biståndsbudget 1 Leksand 1 kultustipendium 1 scen-program 1 forskardagar 1 mary evelyn tucker 1 människovärde 1 Dala-Järna 1 samkönade par 1 medlemsundersökning 1 egypten 1 Sifo 1 Ojala 1 rädda barnen 1 unesco 1 israel-palestina 1 socialförsäkringssystem 1 socialförsäkring 1 barn- och ungdomsfilmfestivalen i Malmö 1 svältkatastrof 1 medlemmar i svenska kyrkan 1 fredrik reinfeldt 1 tur-mässan 1 jonas bromander 1 Fastlagssöndagen 1 kandidater 1 svenska kyrkans ungdomsfilmpris 1 utskott 1 matkasse 1 par av samma kön 1 turism 1 kyrkobyggnad 1 religionsforskning 1 dop 1 utsläpp 1 koptiska kyrkan 1 stavnedläggning 1 Kyrkornas Världsråd 1 kyrkomusik 1 göteborg 1 symfoniorkester 1 lena ek 1 påven Shenouda 1 arkebiskopsval 1 bönedag 1 statsministern 1 öppet brev 1 svenska kyrkans filmpris 1 svenska kyrkans kulturstipendier 1 medlem 2010 1 finska 1 län 1 kevin noone 1 rio 1 utträde 1 europarådet 1 eu-medborgare 1 Antje Jackelén 1 bokmässan i göteborg. 1 minoiretsspråk 1 Vadstena 1 försäkringskassan 1 konst 1 mammas comeback 1 uppsala domkyrka 1 julundersökning 1 katedral 1 skrivelser 1 forskning 1 samiska 1 afghanistan 1 gudstjänstordning 1 klimatomställning 1 nina hagen 1 inträde 1 journalistresa 1 remissförslag 1 Stora Tuna 1 act-alliansen 1 utlandskyrkan 1 Rio de Janeiro 1 uganda 1 sten tolgfors 1 hållbar turism 1 EU 1 seminarier 1 Somalia 1 utvisning 1 internationellt 1 utrikeschef 1 control arms 1 europa 1 remiss 1 kyrkovalet 1 revisionsrapport 1 fredssamtal 1 biskopsbrev 1 den blå katedralen 1 klimatfond 1 filmfestival 1 nomineringsgrupper 1 mellanöstern 1 Nigeria 1 barn 1 östra Afrika 1 new york 1 vapenöverföring 1 HBTQ 1 reinfeldt 1 buff 1 medlemsstudie 1 gudstjänst 1 Youth Orchestra of the Americas 1 kyrkor 1 eritrea 1 miljöministern 1 religionens offentlighet 1 mats lodén 1 diskriminering 1 FN 1 annika östberg 1 cop19 1 Vansbro 1 kyrkohandboken 1 Visa alla taggar
Svenska kyrkan och samiska mänskliga kvarlevor (ur Vitboken)

I Vitboken ”De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna”, har Carl-Gösta Ojala skrivit kapitel 31, "Svenska kyrkan och samiska mänskliga kvarlevor". Vitboken är en vetenskaplig antologi där Svenska kyrkan redovisar de kränkningar och oförrätter man gjort sig skyldig till samt granskar sin skuld och sitt ansvar mot samerna i ett kolonialt förflutet.

Frågor och svar angående revisionsrapporten

Kyrkostyrelsens arbetsutskott tog onsdagen den 15 november emot den revisionsrapport som revisionsbyrån Grant Thornton tagit fram, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Granskningen gäller arbetsprocessen med översyn och revidering av kyrkohandboken. Här finns några frågor och svar angående kyrkohandboken och revisionsrapporten.

Brev om ensamkommande

Brev om ensamkommande

Dokument   •   2017-11-02 16:07 CET

Brev om ensamkommande till migrationsministern från Svenska kyrkan och Rädda barnen.

Utskottsfördelning av motioner och skrivelser 2017

Här kan du se vilket utskott på kyrkomötet 2017 som har behandlat vilken motion/skrivelse. Bokstaven efter respektive motion står för utskottet - t ex KL för kyrkolivsutskottet.

Svenska kyrkan och Rädda Barnen kräver i ett gemensamt uttalande den 20 juni att utvisningarna till Afghanistan ska stoppas tills vidare, med hänvisning till det försämrade säkerhetsläget i landet.

Svenska kyrkan arbete mot svält i östra Afrika

Över 20 miljoner människor i bland annat Sydsudan, Nigeria och Somalia är drabbade av akut hungersnöd och hotas av svält. Tiden håller på att rinna ut för 1,4 miljoner barn, rapporterar Svenska kyrkans internationella arbete, ACT Alliance och andra hjälporganisationer. Svenska kyrkan finns på plats i svältdrabbade länder genom lokala partners och ger stöd på olika sätt för att rädda liv.

Förbön för de svältdrabbade

Förbön för de svältdrabbade

Dokument   •   2017-05-18 11:41 CEST

Förslag till förbön, utskickat till Svenska kyrkans församlingar inför bönedagen mot svält, söndag 21 maj. Tillsammans med många organisationer världen över har Svenska kyrkan ställt sig bakom ett upprop från Kyrkornas världsråd och All Africa Conference of Churches om att i år göra 21 maj till en global bönedag mot svält.

Nomineringsgrupper Kyrkoval 2017

Dokument   •   2017-04-24 16:35 CEST

Nära 30 000 unika personer ställer upp i kyrkovalet den 17 september 2017, där cirka 15 000 platser ska tillsättas. Grupp- och kandidatförteckningarna fastställs slutgiltigt senast den 15 juli. I dagsläget har 29 527 unika kandidater registrerats på sammanlagt 3032 anmälda kandidatlistor till kyrkofullmäktige (dvs församling/pastorat), stiftsfullmäktige och kyrkomötet (nationellt).

Orsaker till utträden ur Svenska kyrkan

Orsaker till utträden ur Svenska kyrkan

Dokument   •   2017-04-11 06:03 CEST

En tid av möten

En tid av möten

Dokument   •   2017-03-16 06:03 CET

Utredningen Gemensamt ansvar

Utredningen Gemensamt ansvar

Dokument   •   2016-11-22 11:21 CET

Betänkandet Gemensamt ansvar - fastigheter, kyrkor och utjämningssystem
Sverige mellan stolarna

Sverige mellan stolarna

Dokument   •   2016-10-24 08:44 CEST

Ny bok från Svenska kyrkan. Berättelser om utsatthet. Om människor och möten i Svenska kyrkans diakoni.

Medlemsstatistik juni 2016

Medlemsstatistik juni 2016

Dokument   •   2016-07-11 13:15 CEST

13 300* personer begärde under juni månad utträde ur Svenska kyrkan. Siffran för en normal junimånad är cirka 3­ 000 utträden. Orsaken till ökningen bedöms vara den granskning som ett par medier gjorde i månadsskiftet maj/juni, gällande församlingars utlandsresor samt resor och representation inom Svenska kyrkan i utlandet. *Siffran är preliminär.

Världsorkester gästar Sverige

Världsorkester gästar Sverige

Dokument   •   2016-07-05 14:18 CEST

Den 24-28 juli gästas Svenska kyrkan av Youth Orchestra of the Americas, en symfoniorkester av världsklass med unga musiker från 25 länder i Nord-, Central- och Sydamerika. De ger konserter i kyrkor i Leksand, Dala-Järna, Stora Tuna och Vadstena under sin Europa-turné, och kommer att hålla en musikworkshop på ett flyktingboende i Vansbro kommun. Här är programmet.

Faktablad om Svenska kyrkans ekonomi 2015

Faktablad om Svenska kyrkans ekonomi 2015

Dokument   •   2016-06-10 14:08 CEST

Uppdaterat: 2016-05-24

Gemensamt pressmeddelande från Vatikanen och Lutherska världsförbundet om gudstjänsten i Lund och eventet på Malmö arena 31 oktober 2016.

Remissinstanser för kyrkohandboksförslaget 2016

Kyrkohandboksförslaget 2016 har varit ute på remiss under perioden 1 januari-15 maj 2016. Under hösten 2016 och våren 2017 sker analys och bearbetningar utifrån remissvaren, . En skrivelse med förslag till beslut om ny kyrkohandbok kan därefter gå från kyrkostyrelsen i juni 2017. Om kyrkomötet hösten 2017 beslutar om en ny kyrkohandbok kan den tas i bruk 2018.

Jourhavande präst / Sifo-undersökning januari 2016

Undersökningsföretaget TNS Sifo har på uppdrag av Svenska kyrkan ställt tre frågor om Jourhavande präst till 1000 personer (över 15 år), under perioden 25-28 januari 2016. Resultatet visar att 73 % har hört talas om Jourhavande präst, 82 procent tycker att tjänsten är viktig, och nära 60 procent kan tänka sig att använda tjänsten vid behov av akut samtalsstöd.

Förbön för Jourhavande präst på 60-årsdagen

Tjänsten Jourhavande präst fyller 60 år på Fastlagssöndagen, den 7 februari, och uppmärksammas med en gemensam förbön i Svenska kyrkans församlingar. Jourhavande präst är Svenska kyrkans sätt att erbjuda akut själavård som kompletterar den själavård som erbjuds i församlingarna. 60-årsjubileet