Skip to main content

225 000 personer i Sverige har verklig erfarenhet av ett eller flera drunkningstillbud

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2019 06:00 CEST

Svenska Livräddningssällskapet, SLS, har låtit undersökningsföretaget Kantar Sifo utföra en undersökning[1] om svenska medborgares attityder till vattensäkerhet. I undersökningen uppger 225 000 vuxna personer i Sverige att de någon gång de senaste tre åren varit med om ett drunkningstillbud. De senaste tre åren har det omkommit 353 personer i drunkningsolyckor, detta utgör 0,16% av de 225 000 händelserna.

- Att så pass många som 225 000 personer har erfarenhet av ett drunkningstillbud de senaste tre åren är ett överraskande stort antal. Det innebär att det är hög tid att samhället samlar kraft för att lära mer om bakomliggande faktorer och hur dessa ska bemötas. Allmänheten behöver kunskap om hur man livräddar sig själv och andra i och vid vatten. Säger Mikael Olausson, Områdesansvarig Säkerhet och Livräddning, Svenska Livräddningssällskapet.

Definitionen av drunkning lyder; ”Drunkning är en process som resulterar i livshotande syrebrist efter immersion/submersion i vätska. Personen kan som resultat av detta avlida eller överleva med eller utan skador”.

Hela 64% uppger att de är bekväma med att simma/bada ensamma i svenska sjöar/hav. De som i högst grad är bekväma med detta är män (72%) och personer i åldern 18 - 29 år (72%). Även personer i åldern 50 - 64 år (70%) svarar i högre utsträckning att de är bekväma med att simma/bada ensamma. Att simma/bada ensam är en hög riskfaktor när det kommer till drunkningsolyckor. Under 2018 miste 49 personer livet till följd av drunkning i samband med badolyckor. Vid 30 av händelserna har dödsolyckan inträffat när personen varit utan sällskap och så många som 19 av dödsolyckorna inträffar på ett obevakat friluftsbad.

Svenska Livräddningssällskapet förespråkar att alla kommuner ska ha ett syfte och mål med sin friluftsverksamhet och att de genomför en riskanalys, att det ska finnas relevant information och utrustning. Vi ser att det händer många olyckor på baden och att de flesta olyckorna går att förebygga med bättre kunskaper hos allmänheten. Kommunerna behöver därför göra sitt så att allmänheten får förutsättningar att göra rätt, samtidigt som allmänheten behöver utbildas.

- Kunskap om hur en drunkning ser ut är väldigt viktig men tyvärr bristfällig och det finns många missuppfattningar som till exempel att det är skrik och plask som signalerar att någon håller på att drunkna. Drunkning sker oftast relativ tyst, det är små rörelser och diskreta ljud som kan vara väldigt svåra att uppfatta. Att alltid bada och eller simma med sällskap kan därför vara direkt livsavgörande vid ett drunkningstillbud. Säger Karin Brand, Generalsekreterare, Svenska Livräddningssällskapet.

Vanligast tecken på drunkning:

 • "Klättrar" med armar och ben och står lodrätt i vattnet.
 • Inte kan visa nödtecken. Instinktivt slår personen ut med armarna åt sidorna för att skjuta upp huvudet och munnen över ytan.
 • Är oförmögen att kalla på hjälp. Det är svårt att ropa i en paniksituation när man hyperventilerar eller håller andan.
 • Inte har munnen ovanför ytan tillräckligt länge för att både hinna andas och ropa på hjälp.
 • Inte kan kontrollera sina armrörelser och exempelvis greppa en livboj, simma framåt eller vinka på hjälp.

Tänk igenom vad och hur du skulle göra om det skulle inträffa en olycka:

 • Skulle jag kunna agera om det händer något?
 • Var finns det intakt livräddningsutrustning?
 • Vad heter platsen jag befinner mig på?
 • Vilken adress alternativt gps-position befinner jag mig på?
 • Finns det andra personer i min omgivning som kan hjälpa till i händelse av en olycka?

Om du uppmärksammar en drunkningsolycka!

 • Ropa på hjälp och larma 112.
 • Ta med dig flythjälpmedel som en förlängd arm.
 • Kasta livboj till den nödställde.
 • Få upp den nödställde på land.
 • Gör en medvetande kontroll.

Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation som har till ändamål att främja allmän simkunnighet, att verka för utbredd kunnighet i livräddning och att propagera för säkerhet vid all verksamhet i anslutning till vatten och isar. Denna undersökning är ett led i vårt strategiska arbete för att minska antal drunknade. Genom att förmedla vattenkunskap ska vi nå vår vision; noll drunknade.

För ytterligare information

Karin Brand, generalsekreterare Svenska Livräddningssällskapet 08-120 102 44

[1] Undersökningen avser vuxna, ungdomar samt nyanlända. Undersökningen är en uppföljning på de undersökningar som genomfördes 2007, 2012 och 2014. Observera att 2018 var åldersspannet i målgruppen vuxna 18–79 år. Tidigare år var åldersspannet 19–70 år. Bland ungdomar var åldersspannet 12–17 år 2018 och genomfördes via webbpanel. Tidigare år ingick ungdomar i årskurs 5 och 9 och genomfördes över telefon.   

Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation som har som ändamål att främja allmän simkunnighet, att verka för utbredd kunnighet i livräddning och att propagera för säkerhet vid all verksamhet i anslutning till vatten och isar. Kunskap räddar liv. Därför är vattenkunskap centralt i vårt arbete för att minska antal drunknade. Genom att förmedla vattenkunskap ska vi nå vår vision; NOLL drunknade.

Vi består av 24 självständiga regionförbund, 16 lokalföreningar och en riksorganisation. Vi ingår i ILS - International Lifesaving Federation, som är en paraplyorganisation för alla livräddningsorganisationer världen över. Läs mer om oss på: www.svenskalivraddningssallskapet.se eller www.facebook.com/svenskalivräddningssällskapet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.