Skip to main content

5 personer omkom av drunkning under januari

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2017 08:00 CET

Svenska Livräddningssällskapets preliminära sammanställning över omkomna visar att 5 personer omkom till följd av drunkning under januari. Det är 3 personer färre än motsvarande period 2016.

5 personer, 3 män och 2 kvinnor förolyckades under januari 2017. 2 personer i samband med aktiviteter på is, en i hamn, en av oklar anledning i ett strömmande vattendrag och en i vattenrelaterad olycka utomlands.

2017 Januari 2016
2 Is 5
3 Övriga 3
5 Totalt 8

Utöver antalet omkomna förmodas antalet drunkningstillbud i, på eller vid vatten, vara fyrfaldiga*. Definitionen för drunkning lyder som följer: ”Drunkning är en process som resulterar i syrebrist efter immersion (i ytan)/ submersion (under ytan) i vätska. Personen kan som resultat av detta avlida eller överleva, med eller utan skador”

Under januari drunknade 2 personer i samband med isolyckor, en minskning med 3 personer mot samma period 2016. För mer information kring issäkerhet hänvisar Svenska Livräddningssällskapet till issäkerhet.se.

*Brenner, R.A (2003). Prevention of drowning in infants, children and adolescents. Pediatrics,112, 440--445.

Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation som har som ändamål att främja allmän simkunnighet, att verka för utbredd kunnighet i livräddning och att propagera för säkerhet vid all verksamhet i anslutning till vatten och isar. Kunskap räddar liv. Därför är vattenkunskap centralt i vårt arbete för att minska antal drunknade. Genom att förmedla vattenkunskap ska vi nå vår vision; NOLL drunknade.

Vi består av 24 självständiga regionförbund, 16 lokalföreningar och en riksorganisation. Vi ingår i ILS - International Lifesaving Federation, som är en paraplyorganisation för alla livräddningsorganisationer världen över. Läs mer om oss på: www.svenskalivraddningssallskapet.se eller www.facebook.com/svenskalivräddningssällskapet.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.