Skip to main content

82 människor drunknade 2009

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2010 06:30 CET

Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 82 personer omkommit i drunkningsolyckor under 2009. Det är 25 färre än under 2008 då 107 personer omkom och det lägsta antalet registrerade drunkningsolyckor någonsin.

SLS har som ett delmål arbetat för att antalet omkomna genom drunkning ska hamna under 100 personer. Ett mål som 2009 uppfyllts med råge. Ett annat mål är att inga barn ska drunkna. Tyvärr klarade vi inte detta mål 2009. Av de 82 omkomna var åtta barn och ungdomar under 19 år. Under de två föregående åren har antalet drunkande varit fem per år vilket då varit de lägsta antalet registrerade någonsin.

Trots att det totala antalet olyckor har minskat är olyckor med fritidsbåtar många under 2009. Det kan till viss del förklaras av fler fritidsbåtar och att många inte så båtvana personer har skaffat en båt. Enda sättet att minska dessa olyckor är utbildning och ökad användning av flytväst. Förhoppningsvis kommer vi inom en snar framtid att få en lag som innebär att det måste finnas flytväst för alla ombord på svenska fritidsbåtar.

SLS sammanställning över antalet drunknade visar på en långsiktig minskning. Under 1990-talet redovisades164 omkomna genom drunkning i snitt per år. Motsvarande tal för de senaste tio åren är 120 drunknade per år.

För ytterligare information
Se bifogad pdf-fil samt SLS hemsida www.sls.a.se under rubriken Media/statistik

 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy