Skip to main content

Svenska Livräddningssällskapet erhåller utmärkelsen årets redovisning i den ideella sektorn

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2017 13:19 CET

Anders Öhman, ekonomichef, Karin Brand, generalsekreterare och Stefan Friberg Svensson, marknads- och kommunikationschef på Svenska Livräddningssällskapet:

Svenska Livräddningssällskapet prisas bland annat för en redovisning som beskriver hur årets händelser hänger ihop med föreningens stadgar och genomförd verksamhet. Det finns en röd tråd i redovisningens presentation av vision, mål, strategi och resultat. Redovisningen känns trovärdig då Svenska Livräddningssällskapet även lyfter fram sådant som inte gått som tänkt under året.

I snart två decennier har PwC erhållit och granskat ett stort antal nominerade årsredovisningar och varje år har man utsett tio finalister. En oberoende jury beslutar sedan vilken av dessa som är den bästa redovisningen inom den ideella sektorn. Genom att lyfta fram goda exempel och peka på konkreta förbättringsområden vill utmärkelsen inspirera organisationer till att ytterligare utveckla sin redovisning.

Årets redovisning - juryns motivering:
”Svenska Livräddningssällskapet redovisar hur det gångna årets händelser hänger ihop med föreningens stadgar och genomförd verksamhet. På detta vis ges en förtjänstfull koppling mellan vision, mål, strategi, och resultat. Genom att även redovisa misslyckanden ökar man både sakligheten och trovärdigheten. Berättelsen täcker dessutom organisationens historia och struktur liksom samhällets utveckling på ett sätt som tillsammans ger en större förståelse för resultatet av sällskapets verksamhet.

Även om en mer långtgående kvalificering av målen skulle öka förståelsen för resultaten ytterligare och trots smärre brister i språk och layout visar Livräddningssällskapet på ett utmärkt sätt att även ett relativt litet kansli kan göra en måttfull men fullt tillräcklig årsredovisning och verksamhetsberättelse. Årets redovisning i ideell sektor ger sammantaget den information som behövs för kontroll och ansvarsutkrävande.”

Följande organisationer gick vidare till finalen i Årets redovisning i den ideella sektorn: - Bris
- Diakonia
- Individuell Människohjälp
- Läkarmissionen
- Plan Sverige
- Radiohjälpen
- Rädda Barnen
- Svenska Filminstitutet
- Svenska Livräddningssällskapet
- Svenska Turistföreningen

För mer information kontakta: Maria Fränne, ansvarig för utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn, PwC Sverige
Tel 010 212 46 33 , e-post: maria.fraenne@pwc.com

Karin Brand, Generalsekreterare, Svenska Livräddningssällskapet

Tel; 08 120 102 44, e-post Karin.brand@sls.a.se

Fakta om PwC:
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med
3 600 medarbetare på 100 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 50 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 223 000 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Taggar:

bolagsstyrning, hållbarhet, CSR, transparens, Pwc, Karin Brand, ideell sektor, årets redovisning, Anders Öhman, Stefan Friberg Svensson

Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation som har som ändamål att främja allmän simkunnighet, att verka för utbredd kunnighet i livräddning och att propagera för säkerhet vid all verksamhet i anslutning till vatten och isar. Kunskap räddar liv. Därför är vattenkunskap centralt i vårt arbete för att minska antal drunknade. Genom att förmedla vattenkunskap ska vi nå vår vision; NOLL drunknade.

Vi består av 24 självständiga regionförbund, 16 lokalföreningar och en riksorganisation. Vi ingår i ILS - International Lifesaving Federation, som är en paraplyorganisation för alla livräddningsorganisationer världen över. Läs mer om oss på: www.svenskalivraddningssallskapet.se eller www.facebook.com/svenskalivräddningssällskapet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy