Skip to main content

Vem är simkunnig

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 16:05 CET

Under senare tid har det i media förekommit diskussion om varför skolan ibland inte godkänner elever som simmar crawl i stället för bröstsim. Skälet är enkelt, det handlar om din och min säkerhet.

Bröstsim och liksidigt ryggsim är de enda simsätt där man, på ett vilande sätt, kan hålla sig flytande en längre tid i vatten. Dessa simsätt är också de enda som kan användas vid livräddning av en annan människa i vatten.

Redan 1996 kom de nordiska livräddningsorganisationerna överens om att bröstsim och liksidigt ryggsim var de ur säkerhetssynpunkt bästa simsätten att kunna. Det var också då den simkunnighetsdefinition som idag gäller fastställdes:
Att ramla i vattnet, få huvudet under och efter att ha tagit sig till ytan simma 200 meter varav 50 meter på rygg.

Om man ofrivilligt hamnar i vattnet gäller det att ta det lugnt för att spara på både krafter och kroppsvärme.  Bröstsim och liksidigt ryggsim är det mest vilsamma simsätten och de ger också möjlighet att ligga stilla och flyta exempelvis om man ramlat ur en båt.

Om man behöver undsätta någon genom att själv gå i vattnet ska man alltid ha med sig ”den förlängda armen”. Alltså något som flyter och som man kan sträcka fram till den nödställde, exempelvis en livboj. För att kunna simma ut med livbojen krävs det att man behärskar bröstsim. Har sedan den nödställde fått tag på livbojen ska man ta sig tillbaka till land. Detta sker då bäst i ryggläge med liksidiga bröstbentag.

Svenska Livräddningssällskapet, SLS, grundar sin uppfattning på mer än 110-års erfarenhet. Under dessa år har vi följt utvecklingen vad gäller tillbud och drunkningsolyckor och hur dessa kan förhindras. Den kunskap detta gett oss tillsammans med kunskapen från de fler än 130 medlemsorganisationerna i International Life Saving Federation, ILS, ger oss en god grund för vårt ställningstagande vad gäller simkunnighet och livräddning.

Skolans viktiga roll
Skolan ska, enlig läroplanens mål, ta ansvar för att kontrollera elevernas simkunnighet. För de som inte klarar de uppsatta målen ska kommunen eller skolan, på lämpligaste sätt, arrangera eller anvisa utbildning i simning.

Svenska Livräddningssällskapet vill betona vikten av en tidig simundervisning, gärna i förskoleåldern.  På många platser arrangeras SLS-simskolor som välkomnar barn redan från två års ålder för vattenvaneövningar för en tidig säkerhet och ökad trygghet. I dessa övningar ingår att lära sig flyta, orientera sig och förflytta sig. I samband med denna undervisning får eleverna också prova på de fyra simsätten.

Simkunnighet omfattar mer än bara att kunna simma en viss sträcka. Den omfattar också kunskap om de risker som är förknippade med vistelse vid och i vatten och på isar.

I simskolan ska eleven få, förutom en grundläggande simkunskap, även få kunskap om livräddning och säkerhet.

Vad är simkunnighet
Från och med den 1 september 2007 gäller tydligare mål i skolans läroplanför vad eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret.

Mål som eleven ska i slutet av det femte skolåret

 • ha god vattenvana, vara trygg i vatten, kunna simma 200 meter, varav 50 meter på rygg, och hantera nödsituationer vid vatten,
 • ha grundläggande kunskaper om bad-, båt- och isvett.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret.

 • kunna hantera nödsituationer i och vid vatten,
 • ha kunskaper i livräddande första hjälp.

Förklaringar

 • Djupt vatten innebär att eleven inte bottnar. Detta innebär att ett simprov kan genomföras även i en grund bassäng men kontroll av att eleven inte vidrör botten under hela simningen.
 • Definitionen innehåller två simsätt, bröst- och ryggsim. Motivet är att de flesta idag lär sig simma i simhallar eller simbassänger och därför många gånger saknar erfarenhet av öppna vatten. Ryggsim är ett vilsamt simsätt och som underlättar simning i vågor. Andningsvägarna kan vid simning mot vågorna hållas fria i lä. Ryggsim skall därför inte utföras som tävlingsvarianten ryggcrawl.
 • Om olyckan skulle vara framme och barnet hamnar i vattnet skall man ligga still i ihopkrupen ställning och invänta hjälp. Därför har vi inget klädsim i simskolan.
 • Längddykning ingår inte i dagens simskol. Modern forskning visar att det enbart är farligt att träna längddykning.
 • Nödsituationer vid vatten. Med detta förstås situationer där en person hamnat i vatten och inte på egen hand kan ta sig upp.

Livräddning

 • Kunna larma112 och ge anvisningar.
 • Kunna medvetandekontroll, fria luftvägar och stabilt sidoläge.
 • Känna till tekniken vid mun till mun andning.
 • Kunna hjälpa en nödställd med förlängd arm och förstå hur förlängd arm ger egen säkerhet.
 • Kunna utföra kast med livboj med livbojslina till nödställd.
 • Larmning, medvetandekontroll, mun till mun andning och stabilt sidoläge är alla grundläggande moment som kan vara livräddande.

  Med dessa mål uppfyllda har eleven en god vattenvana, god uppfattning om säkert beteende vid vatten och på is, goda förutsättningar att kunna bistå en nödställd såväl i och vid vatten och på i

Vikten av att tidigt få kunskaper och rätta attityder till uppträdande i anslutning till vatten och till att hjälpa andra kan inte nog betonas. Detta är värdefullt såväl under uppväxten som senare i livet och medverkar till att skapa ett tryggare samhälle för alla.

Ytterligare upplysningar

Annica Karlsson, ordförande i SLS utbildningsråd, 0707 44 71 20
Mona Lisa Wernesten, utbildningsansvarig SLS, 0733 92 95 67

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera