Skip to main content

Maria Källsson

Vd Bok & Bibliotek i Norden AB - Bokmässan, Meg - Mediedagarna i Göteborg, Nordiska Skolledarkongressen

Kontaktperson

  • maka@bokmassan.se
  • 0701-61 67 23
  • 031-708 84 20

Fotograf: Ola Kjelbye.