Skip to main content

Håller vi på att avveckla svensk industri?

Evenemang

14
MAR
Svenska Mässan i Göteborg
 
- Sverige står inför en andra industriell revolution, menar Bo Hägg, VD på Underhållsföretagen. Och denna gång kan det gå mycket fortare än senast för nu handlar det om huruvida svensk industri håller på att avvecklas. - Vi måste få Sveriges beslutsfattare att inse hur fort pensionsavgångar och utflyttning av produktion till låglöneländer får kompetensen att rinna ut från landets industrikultur. Denna fråga debatteras tisdagen den 14 mars kl. 11.30 på industrimässan Underhåll 2006, Svenska Mässan i Göteborg i anslutning till utdelningen av Stora Produktivitetspriset. I panelen ingår LKAB’s koncernchef Martin Ivert, Sten Jakobsson, VD för ABB Sverige, professor Anders Kinnander från Chalmers samt Jan Jörnmark, docent i ekonomisk-historia vid Göteborgs universitet. Med debatten hoppas Bo Hägg att det kommer fram konkreta förslag till politikerna att ta med in i valrörelsen. Själv tror att trenden kan vändas. - Men då krävs det att industrin, samhället och utbildningsväsendet gör upp en Marshallplan för överlevnad och utveckling. Den kraften är jag övertygad finns i Sverige. För ytterligare upplysningar kontakta Bo Hägg, Underhållsföretagen 031-22 36 35, Johan Lind, Svenska Mässan 031-708 80 30 eller Hans Rothenberg, Svenska Mässan 031-708 80 89.