Skip to main content

Meg - Mediedagarna i Göteborg 27-28 september 2017 på Svenska Mässan

Evenemang

27
SEP
Svenska Mässan
-
Sveriges viktigaste mötesplats för mediefrågor. På Meg möts beslutsfattare inom media, näringsliv, akademi och politik. Här diskuteras och debatteras frågeställningar som rör medieutveckling och affärsnytta, såväl nationellt som globalt. Nya trender och buzzwords kommer och går. Den enda konstanten man kan räkna med är förändring. Därför är Meg nutidsfokuserat med blicken i framtiden. Kunskapsintensiva seminarier och oväntade möten lyfter samtal om de viktigaste mediefrågorna som är aktuella just nu. Utöver seminarieprogrammet erbjuds en unik mötesplats för både formella och informella möten i Medieloungen.