Skip to main content

Dagab-chefen Stefan Karlsson på Logistik & Transport: - Bättre logistik ger billigare mat

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2004 09:08 CEST

Matpriserna i Sverige är 6-8 procent högre än i övriga Europa. Måste det vara så?
- Nej. Vi hoppas kunna pressa priserna rejält genom smartare logistik och ett enhetligare butiksnät, säger Stefan Karlsson, VD på Dagab.

oo Dagligvaruhandeln står inför stora förändringar. Utländska aktörer visar nu intresse för den svenska marknaden, de etablerade kedjorna utmanas och kampen om kunderna hårdnar.
Utvecklingen analyseras och debatteras av en rad experter på Logistik & Transport på Svenska Mässan i Göteborg 25-27 maj.

oo En av de medverkande är Stefan Karlsson, VD för Dagab, partihandel för Axfood-koncernen - en av dagligvaruhandelns tre stora tillsammans med ICA och Konsum.
Dagabs kunder har en rad olika namn: Hemköp, Willys, Spar, Vivo, PrisExtra, RättPris.
- Men vi fokuserar nu på två varumärken: Hemköp och Willys, förklarar han.
- Det gör det enklare för kunden och signalerar två olika butikstyper. Hemköp är vårt premiumkoncept med manuell betjänong och brett sortiment, Willys är ett renodlat lågpriskoncept med ett smalare sortiment.

oo Tre centrala lager - i Stockholm, Göteborg och Borlänge - ska betjäna hela det landsomfattande butiksnätet. Det ägs idag till cirka 60 procent av Axfood, resten är fristående eller franchiseföretagare.
- Vårt mål är att öka vår andel till 75 procent egenägda butiker. Då får vi ett enhetligare varuutbud, vilket förenklar logistiken i alla led, säger Stefan Karlsson.

oo Branschens stora logistiska förändring, enligt honom, är den ökade omsättningshastigheten.
- Vi "snurrar varorna" mycket snabbare idag än vad vi gjorde för några år sedan. Och det kommer att gå ännu snabbare framöver, förklarar han.
Idag styr behovet i butiken, med mindre, tätare och precisare leveranser som följd.
Logistiken har förändrats, från "push" till "pull": när en vara börjar ta slut på butikshyllan är en ny leverans redan på väg in.

oo Det är också här nyckeln till lägre priser finns.
- En anledning till att Sverige har förhållandevis höga priser är de geografiska avstånden. Vi har inte på långt när samma kundunderlag som butikerna i folktäta delar av Europa, säger Stefan Karlsson.
Men med IT-integrerade logistiklösningar kan Sverige närma sig den europeiska prisnivån.
- Ett exempel är att vi, i partihandeln plockar ut och levererar pallar enligt kategoriordning, vilket förenklar för butikerna, förbättrar lönsamheten och ger utrymme för en lägre prissättning.


Vill du veta mer?
Ring Stefan Karlsson, VD Dagab, tfn 08-500 711 35. Börje Larsson är projektledare för Logistik & Transport på Svenska Mässan, tfn 031-708 80 46.