Skip to main content

Ett afrikanskt tema som ger eko

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 10:18 CEST

– Vi är fantastiskt glada för den enorma respons vi fått från alla håll, mängder med folk, fullsatta seminarier och ett stort genomslag för det afrikanska temat, säger Anna Falck, vd för Bok & Bibliotek.

Återigen har ett nytt mässrekord slagits: i år har besökarna kunnat välja mellan 3 004 programpunkter! Totalt har 2095 personer medverkat i olika program på Bokmässan, som i år började redan onsdagen den 22 september med flera välbesökta bransch-seminarier.

Bokmässan blir alltmer internationell, vilket märks i bland annat International Rights Center (IRC) som är mässans avdelning för handel med rättigheter. I år har 59 förlag och litterära agenter medverkat i IRC, jämfört med 46 förra året. Dessutom har ett stort antal förlag och agenter från andra länder besökt mässan och IRC.

Antalet twitter om Bokmässan har ökat explosionsartat. Under mässans tre första dagar gjordes det inte mindre än 7 000 twitterinlägg om Bokmässan. Förra året gjordes uppskattningsvis 2 000 inlägg under hela mässan.

Stort genomslag för Afrika
– Mitt intryck är att det afrikanska temat har fått ett kraftfullt genomslag både på Bokmässan och i medierapporteringen från mässan. Många av de afrikanska författarna säger att de aldrig har varit på en bättre mässa. En oväntad bieffekt är att de tycker att de har varit ett fantastiskt tillfälle att träffa varandra också. Förhoppningen är att det afrikanska temat leder till intensivare kontakter mellan svenska och afrikanska författare. En annan förhoppning är att trenden med ett ökat antal översatta titlar, i år 24 stycken, håller i sig, säger huvudarrangören Nordiska Afrikainstitutets direktör Carin Norberg, som även är nöjd med Afrika 2010:s temamonter.

– Den har varit en vilopunkt i mässvimlet och även fungerat som en bra inramning till våra live-sändningar som har gått ut till bibliotek och kulturhus i Sverige och på Sidas hemsida. Med några få undantag har alla stolar, 70 stycken, varit fulla på våra monterprogram.


Tre länder – ett språk
Det tyska språkområdet har många moderna världsförfattare som funnit en bred svensk publik, inte minst nobelpristagarna Herta Müller, Günter Grass och Elfriede Jelinek. Även prisade författare som Ingo Schulze, Daniel Kehlmann och Lukas Bärfuss, som alla har gästat Bokmässan, har nått svenska läsare under senare år.
När den tyskspråkiga litteraturen i Österrike, Schweiz och Tyskland står i fokus på Bokmässan 2011 vill temaländerna inte minst lyfta fram ländernas unga vitala författarscen.

– Vi vill visa mångfalden, och väcka nyfikenhet kring den tyskspråkiga litteraturen, säger Tobias Voss, chef för Internationella avdelningen vid Bokmässan i Frankfurt, som hoppas att temat även ska spegla intressanta likheter och skillnader i ländernas litteratur.

– När man talar samma språk i olika länder ligger frågan om språkliga skillnader nära till hands: Var visar sig egenheterna i språket? Det finns naturligtvis olika uttal, men den stora frågan är om språkbruket skiljer sig i vidare mening. Beskrivs livs- och världserfarenheter på olika sätt? Kan man tala om en självständig litteratur i de medverkande länderna eller är skillnaderna bara olika accentuering av något gemensamt.

Österrike, Schweiz och Tyskland har en gemensam monter på Bokmässan 2011 och omkring 25 inbjudna författare kommer att medverka i seminarier, montersamtal och i flera andra program som ingår i temat.
Bok & Bibliotek genomför 2011 års tema i samarbete med Goethe-Institut Sverige, Bokmässan i Frankfurt, Österrikiska bokhandlar- och förläggareföreningen, Österrikiska Handelskammaren, Schweiziska bokhandlar- och förläggareföreningen, Schweiz Kulturstiftelse Pro Helvetia samt Tysklands, Österrikes och Schweiz ambassader i Sverige.