Skip to main content

Framtidstro i träindustrin

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 08:57 CET

Stort intresse redan nu inför höstens Trä & Teknik-mässa!

Nu ökar framtidstron inom trä- och möbelindustrin. Ett tydligt och positivt konjunkturtecken är att den stora gruppen maskintillverkare tidigt valt att teckna sig för montrar på Trä & Teknikmässan, som hålls i Göteborg den 24-27 augusti.

Maskininvesteringarna har tagit ny fart vilket är ett påtagligt tecken på optimism i branschen. Det konstaterar Peter Dahlén, VD hos Ejderstedt som marknadsför och säljer alla typer av träbearbetningsmaskiner till trä- och snickeriindustrin.

- En del sektorer inom branschen har återhämtat sig betydligt snabbare än förväntat. Många företag konstaterar också att deras försäljning inte vikt något nämnvärt under det senaste året. Trots det har många hållit igen när det gäller investeringar; den finansiella oron som har varit påverkar givetvis de allra flesta, anser han.

Mycket ny teknik
Peter Dahlén kan vittna om ett stort mått av teknikutveckling på maskinsidan. På mässor runt om i Europa har ny teknik och spännande idéer presenterats och stått i fokus i väsentligt högre grad än tidigare år.

- Mässorna är för maskintillverkarna alltid platsen där man kan stämma av intresset för nyheter. Eftersom försäljning av avancerad maskinutrustning ofta kräver praktiska visningar och demokörningar är medverkan på mässor högt prioriterat för oss. Här i Norden är Trä & Teknik ledande i branschen, därför har vi i år sett till att boka tidigt och stort, säger han.

Marie-Louise Eklund, Marknadskoordinator på färgtillverkaren Becker Acroma, håller med om konjunkturbedömningen och även hon ökar mässytan rejält.

- Ja, vi hör definitivt mer positiva tongångar hos våra kunder. Det är ingen total vändning men på förvånande många håll går det ändå stabilt uppåt.

Mötesplats för många kategorier

Becker Acroma har vuxit kraftigt och finns idag i 40 länder och med tillverkande enheter på nio orter över hela världen. Deras tjänster är intressanta i stora delar av träindustrin och kunderna finns främst inom möbel- och kontorsmöbelindustrin, golvbranschen, bland snickerier, hos tillverkare av utomhusprodukter och kök & badrum. Sedan länge satsar man på egna teknikcentra, dit kunder kan komma för att testa färgval och ytbehandlingslösningar, utan att göra produktionsavbrott i de egna anläggningarna.

Inom Becker Acroma ser man Trä & Teknik som en av de viktigaste mötesplatserna för träindustrin, en plats där man möter alla – från designers till tillverkare.

- Det är en viktig plats för att profilera oss mot olika målgrupper. Självklart behöver vi synas bland de stora möbeltillverkarna, men vi vill också gärna visa formgivare och designers vad vi kan åstadkomma. Det kan vi på Trä & Teknik, anser hon.

Mässor har generellt fått stryka på foten under lågkonjunkturen inom de flesta företag. Att aktiviteten omkring dem åter tar fart anser Marie-Louise Eklund är ett mycket gott tecken.

- Det känns som om just Trä & Teknik är extremt viktig inför hösten, säger hon, och lite som en nystart inför 2011.

Om Ejderstedt & Fröding:
Ejderstedt är en av marknadens största maskinleverantörer och vänder sig till snickeri- och möbelindustrin samt inredningssnickare.

Företaget har sina rötter i STIAB-maskiner (Sveriges Träindustrier Inköps AB) som bildades i Stockholm i mitten av 1950-talet. I början av 60-talet flyttade företaget till Jönköping och 1969 bytte man namn. Ejderstedts, som företaget ofta kallas, är beläget i Tenhult sydost om Jönköping, har 15 anställda och omsätter årligen cirka 75 MSEK.

Om Becker Acroma:

I mer än hundra år har Becker Acroma arbetet med utveckling och tillverkning av innovativa kvalitetslösningar och skräddarsydda system för trä- och möbelindustrin. Idag är företaget verksamt på alla europeiska marknader, liksom i Nordamerika och Fjärran Östern.

Under en rad år har miljöfrågorna stått i fokus och en stor del av företagets produkter är idag vattenburna och UV-härdande system. Becker Acroma har sitt svenska huvudkontor i Bellö utanför Hjältevad i Småland. Worldwide har man cirka tusen medarbetare och omsätter årligen cirka 2,300 MSEK.

Om Trä & Teknik:

Fackmässan Trä & Teknik tar ett helhetsgrepp på träbearbetningsindustrin – från idé till färdig produktion. Mässan genomförs vartannat år i Göteborg och hålls nästa gång den 24-27 augusti 2010.

Genom att sammanföra aktörer från alla led i branschen skapar Trä & Teknik en unik plattform för svensk och skandinavisk träindustri. Det handlar inte bara om att samla alla produkter och tjänster inom tränäringen på ett ställe – utan också om att skapa fruktbara möten mellan produktion och design som leder till en mer konkurrenskraftig framtid för svensk träindustri. Wood Fusion är en viktig del i denna utveckling med innovativa och fruktbara branschmöten.

Temat för 2010 års Trä & Teknik är Snickeri, möbler och inredning.


För vidare information, vänligen kontakta:
Stefan Sundqvist, Mässansvarig Trä & Teknik, tel. 031-708 80 71

412 94 Göteborg. Besöksadress: Mässans Gata/Korsvägen.
Tel: 031-708 80 00. Public Relations: 031-708 80 06, 031-708 80 07. Fax: 031-708 84 60.
E-post: press@svenskamassan.se www.svenskamassan.se

Svenska Mässan Stiftelse, Säte/Registered Office: Göteborg, Org.nr/Reg.No: 857201-2444