Skip to main content

Material Fusion får industrins olika branscher att prata över gränserna

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 15:12 CET

Svenska mässan bygger vidare på det nytänkande konceptet Material Fusion som lanserades 2009 för att hjälpa olika branscher att utbyta mer kunskap och idéer. Hösten 2011 samlas åter industrins eldsjälar och beslutsfattare vid en kongress med tillhörande utställning för att tillsammans skapa en viktig mötesplats för strategisk produktutveckling.

– För att nya teknologier ska skapas krävs en dialog mellan olika branscher och industrier. Det är så idéer eller forskningsresultat blir till innovativa produkter som hittar till marknaden. När olika kunskapsområden fusioneras leder det till att hela produktionslinjen involveras och hittar nya vägar, både för innovation och hållbar produktion, säger Anki Fagerström, projektansvarig Material Fusion.

Material Fusion 2009 skapades för att utgöra ett komplement till industrimässorna Konstruktion & Design, Scanplast och Electronix. Branscherna stål, textil, plast, aluminium, trä, betong och metall var där och berättade om sina respektive spetsprojekt, visade på möjligheter och lyfte fram idéer om sina material och användningsområden.

– Nästa år kommer Material Fusion att arrangeras som ett eget evenemang. Såväl beslutsfattare, innovatörer, designers, forskare och kommunikatörer från industrins alla branscher och områden. Alla eldsjälar inom industriell produktutveckling ska vara här.

Möten och kunskap över gränser är centralt för Material Fusion 2011. För att uppnå detta arrangeras en kongress med internationella experter inom industrins olika discipliner. Inför Material Fusion har Svenska Mässan tillsammans med strategiska branschorganisationer genomfört en enkät bland beslutsfattare inom industrins producentled för att undersöka deras visioner om framtiden.

– Enkäten bekräftar att vi gör rätt. Vi ger industrins olika branscher en absolut nödvändig mötesplats för att skapa och underlätta dialogen över gränserna. Material Fusion är evenemanget som industrins beslutsfattare själva önskar sig, säger Anki Fagerström.

Material Fusion arrangeras av Svenska Mässan den 5-6 oktober 2011.

För mer information:
Anki Fagerström, projektledare, Material Fusion kongress & expo
Tel. 0702 281 281
E-post: anki.fagerstrom@svenskamassan.se

AnnaSara Perslow, kundansvarig, Material Fusion kongress & expo
Tel. 0706 71 40 18
E-post: annasara.perslow@svenskamassan.se

www.materialfusion.se

Om Material Fusion
Material Fusion är en mötesplats om strategisk produktutveckling för industrin. Här träffas eldsjälar, forskare, innovatörer och beslutsfattare på en kongress med tillhörande utställning för att utbyta kunskap och idéer över gränserna. Målet är hållbar och kommersiellt stark industri.