Skip to main content

Örebro först i landet med NPÖ: Alla vårdgivare för tillgång till samma information

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2009 10:21 CET

I Örebro pågår ett revolutionerande projekt - Nationell Patientöversikt (NPÖ). Resultatet blir att alla vårdgivare får rätt information om alla vårdtagare vid rätt tillfälle.

På Vitaliskonferensen i Göteborg den 21-23 april delar projektledaren Ulrika Landström med sig av erfarenheterna.

En av grundtankarna med den nationella IT-strategin för vård och omsorg är att informationen ska följa patienten. I maj blir Örebro därför först i landet med en provdrift av en "hitta-och-titta-lösning".

Örebro läns landsting gör medicinsk information tillgänglig för cirka 500 sjuksköterskor och arbetsterapeuter, inom Örebro kommun. Dessutom ingår två vårdboenden. Om provdriften fungerar väl kan samma lösning på sikt underlätta samverkan mellan kommuner, privata vårdgivare och landsting i hela Sverige.
Att ett liknande projekt inte startat tidigare beror på att det är först nu som lagstiftningen tillåter det.
- NPÖ är den första nationella applikationen, där den nya patientdatalagen tillämpas. Det är väldigt spännande och intressant att vi nationellt nu samlas kring den här frågan, säger Ulrika Landström, Örebro läns landsting.

Huvudanledningen till att starta NPÖ är att underlätta flödet av patientinformation mellan kommuner och landsting, samt mellan olika vårdinrättningar. Informationsutbytet sker främst om äldre människor och folk med multipla sjukdomar.
- I dagsläget har inte alla vårdgivare all relevant information om patienterna. Men alla vårdar ju samma patienter så ett system med samlad information hjälper både vården och patienterna, säger Ulrika Landström.

Patientöversikten kommer dock inte att ersätta sjukvårdens patientjournaler, men den kommer att göra viss information från dessa tillgänglig för fler vårdgivare.

Under Vitalis, konferens med utställning på Svenska Mässan i Göteborg - Nordens största mötesplats för framtidens vård och omsorg - redogör Ulrika Landström och Lars Thornberg från Örebro Kommun bland annat för varför Örebros kommun och Örebro Läns Landsting var beredda att starta NPÖ-projektet.
De tar också upp hittills vunna erfarenheter, hur samarbetet mellan kommun och landsting fungerat, och sist men inte minst presenterar de effektmålen för hela NPÖ-projektet.
- Med ett bättre informationsutbyte kan vi ställa säkrare diagnoser och undvika onödiga provtagningar. Patienten slipper dessutom upprepa sin vårdhistoria hos en ny vårdgivare. Men det finns också andra stora fördelar för såväl vårdinrättningarna och patienterna, säger Ulrika Landström.

De läkare som hon hittills träffat har fått en aha-upplevelse när hon visat gränssnittet för NPÖ-systemet.
- De blir jätteintresserade bara de ser första bilden!

Säkerheten är förstås väldigt viktig när personlig och känslig patientinformation ska hanteras av många användare. NPÖ har dock skapat en modell som ska klara av att skydda patienternas integritet.
- NPÖ är en hitta-och-titta-lösning. I det stora hela ska vårdsystem anslutas så att kommunen kommer åt landstingets information under provdriften. En anslutningspunkt mot landstinget används. Där konverteras information enligt den nationellt beslutna meddelandestandarden RIV, säger Jan Edquist, IT-arkitekt vid Örebro läns landsting.

För ytterligare information:
Eva Martinsson, konferens- och mässansvarig för Vitalis, tel 031-708 82 40, e-post eva.martinsson@svenskamassan.se
www.vitalis.nu
Ulrika Landström, Örebro läns landsting, tel 019-60 27 000