Skip to main content

Pressinbjudan till Elfack 2009 4-8 maj Svenska Mässan, Göteborg

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 16:07 CEST

Välkommen att ackreditera dig till Elfack 2009, Nordens största samlingsplats för elteknikbranschen.  Elfack är den nordiska elteknik- och belysningsbranschens ledande mötesplats. Alltsedan starten 1969 arrangeras den på Svenska Mässan i Göteborg.

Aktiviteter på Elfack 2009:

Rekryteringsdagen den 4 maj
Elteknikbranschen har blivit mer komplex och står samtidigt inför ett generationsskifte. Detta innebär att nya krav ställs för att säkra upp branschens expansion, särskilt inom mässans fokusområden installation, säkerhet, eldistribution, tele/data och belysning. Du som studerar eller vill vidareutbilda dig möter representanter för viktiga utbildningar och i montrarna finns HR-personal som söker framtida medarbetare.

Miljö- och energidagen den 5 maj
Miljö- och energifrågorna blir allt viktigare, vilket påverkar elteknikbranschen positivt. Detta avspeglas bland mässans utställare samt i våra kompetenshöjande och kostnadsfria seminarier som avlöser varandra under hela dagen. Du får ta del av det senaste inom bland annat energieffektivisering, energibesparande system och energideklaration av fastigheter. Är du intresserad av dessa frågor blir Miljödagen en höjdpunkt under Elfack 2009.

Fastighetsdagen den 6 maj
Traditionellt elektrikerarbete kompletteras allt mer med data, tele, larm och övervakning. Även integrerade system, belysningsstyrning och energibesparing blir allt viktigare. Dessutom innebär de stora renoveringsbehoven nya möjligheter för framtiden. Genom branschledande utställare och kompetenshöjande seminarier belyser vi under Fastighetsdagen alla dessa områden och du får ta del av de senaste produkterna och lösningarna.

Designdagen den 7 maj
Design är en allt viktigare konkurrensfaktor på elteknik- och belysningsområdet. Nya produkter ska attrahera slutanvändaren genom att ha en konstruktion som är så funktionell och användarvänlig som möjligt. Produkterna ska också ha ett tilltalande utseende. Genom branschledande utställare och kompetenshöjande seminarier riktar vi strålkastaren mot allt detta under Designdagen. Dessutom utser vi vinnaren av Elfack Design Award 2009.

Jubileumsdagen den 8 maj
Mycket har hänt sedan 1969, då Elfack föddes och framsynta eltekniker hjälpte till att sätta den första människan på månen. Vi firar 40-årsjubileum genom att vara lika framsynta. Mer än vår egen födelsedag firar vi elteknikbranschens goda framtidsutsikter och funderar på hur vi ser till att utvecklingen under kommande 40 år blir ännu mer positiv och spännande. Vi bjuder på framtidstankar och speciella jubileumsaktiviteter.

Presscenter
Presscenter med ingång genom huvudentrén öppnar kl.09.00 den 4 maj. Här finns tillgång till datorer, fax, kopiering mm. Behöver Du fotografhjälp kan vi rekommendera Jorma Valkonen, som Du säkrast tar kontakt med före mässan, tel 0705-33 11 67.
Från den 5 maj finns pressbilder att hämta på Internet under adress: http://www.svenskamassan.se/press, klicka vidare på "Pressbilder" och sedan på "Elfack".
Bilderna är fria för publicering.
Din anmälan om ackreditering kan du sända till press@svenskamassan.se

För mer information om Elfack 2009 kontakta Fredrik Reis tel 031-708 80 78,
fax 031-16 03 30, e-post:elfack@svenskamassan.se eller besök vår hemsida www.elfack.com.

Välkommen!

SVENSKA MÄSSAN
Informationsavdelningen


Annika Orgert Elisabeth Ohlsson41294 Göteborg. Besöksadress: MässansGata/Korsvägen.
Tel: 031-7088000. Public Relations: 031-708 80 06, 031-708 80 07. Fax:031-708 84 60.
E-post:press@svenskamassan.se www.svenskamassan.se

Svenska Mässan Stiftelse, Säte/Registered Office: Göteborg, Org.nr/Reg.No: 857201-2444