Skip to main content

Pressinbjudan till Rikstämman Göteborg 2010 1-3 december 2010 Svenska Mässan, Göteborg

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 17:09 CET

Välkommen att ackreditera dig till Medicinska riksstämman Göteborg 2010. Mötesplatsen för forskare, läkare, sjuksköterskor, och andra professioner inom vården som vill hålla sig uppdaterade eller informera, ifrågasätta och dela med sig av sin expertis och sina visioner.

Årets tema på Riksstämman blir "En jämlik vård" vilket innebär att vi sätter särskilt fokus på målet att förbättra hälsan hos hela befolkningen, oavsett ålder, kön, etniskt ursprung eller socialekonomisk status. Det vetenskapliga programmet erbjuder intressanta föredrag och seminarier inom bl.a. etik.

Allmänna mötet kommer Professor Johan P. Mackenbach att tala om Health and disease in an unequal world. Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni kommer att delta på Allmänna mötet.

Andra intressanta programpunkter är:
• Symposiet om Global Hälsa med Professor Hans Rosling som moderator.
Katri Linna, DO kommer att prata om Diskriminering som hinder för jämlik vård.
• Läkare för miljö står som arrangör för visningen av Stefan Jarls film Underkastelsen, filmvisningen kommer att följas av diskussion.

Hela det vetenskapliga programmet kan läsas på www.sls.se under ”Riksstämman”.

Läkarnas riksstämma – nu också sjuksköterskornas!
Ifjol gjordes första testet och i år fullbordas den historiska omsvängningen. Medicinska riksstämman – läkarnas egen mötesplats – öppnas för landets alla sjuksköterskor, som också varit med och utformat seminarieprogrammet. Det kommer att bli tre fullmatade dagar med inspirerande debatter, seminarier, läkemedelsnyheter och medicintekniska innovationer.

På utställningen visas läkemedelsnyheter och medicintekniska innovationer. I våra sjukdomsområden som är ”utställningar i utställningen” finns möjlighet att gå på djupet inom en mängd olika ämnen: Tumörsjukdomar, Hjärta-, kärl- och lungsjukdomar, Hud- och könssjukdomar, Infektionssjukdomar, Inflammatoriska sjukdomar, Nervsystemets sjukdomar och psykisk ohälsa, Endokrina och metabola sjukdomar, Reproduktion, utveckling och åldrande och Rörelse och reparativ hälsa.

”Ett rullande akutintag” – mobila resurser räddar liv, i krig och fred
Två mobila sjukvårdsresurser anpassade för vitt skilda miljöer presenteras på Medicinska riksstämman. Dels en ny läkarambulans med IT-stöd för överföring av patientdata, dels den militära traumaenheten FRC, som redan räddat liv i Afghanistan.
FRC, Forward Resuscitation Capacity, har utvecklats i samarbete mellan Försvarsmakten och US Marines, amerikanska marinkåren. Den används sedan februari i Afghanistan, där den redan prövats i skarpt läge. FRC ska inte förväxlas med ett fältsjukhus, som är större och orörligare. FRC-enheten är mobil, transporteras på terrängfordon och kan grupperas om på 15 minuter.
Den andra livräddande enheten på mässan är en ny läkarambulans som hittills finns i två exemplar, en i Stockholm och en i Göteborg. Genom att tillföra läkarkompetens i ambulanssjukvården blir den i praktiken en rullande akutmottagning.

Bryt tystnaden – att leva med HIV. Med anledning av Internationella Aidsdagen visar regissören Ingela Lekfalk klipp och berättar om sin dokumentär om Lillemor som drabbades av hiv som 19-åring. Moderator Gabriella Ahlström leder ett samtal om hiv-situationen i Sverige. Stora Scenen den 2 december kl 10-12.

Dessutom återkommer Hälsotorget. Här samlas ett stort antal aktörer med Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut och Sveriges Kommuner och Landsting i spetsen. Bland annat fokuseras Socialstyrelsens kommande Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder för alkohol, tobak, matvanor och fysisk aktivitet.

Pressprogram
kommer att finnas anslaget i Press Center. Preliminära ramtider för presskonferenserna är:
Onsdag 1 december kl 12.40-15.00
Torsdag 2 december kl 09.30-12.00
Fredag 3 december kl 09.30-11.00

Presskonferenserna leds av Riksstämmans generalsekreterare, Nils Conradi. Liksom tidigare gäller att ackrediterade journalister får tillträde i mån av plats till Medicinska Riksstämmans program. Pressackreditering kan göras till press@svenskamassan.se

Press Centre
Press Centre är beläget på plan 2 med ingång via huvudentrén alternativt Hotel Gothia Towers. Presscentret är utrustat med arbetsplatser för journalister med datorer, skrivare, fax, kopiator, TV och video, telefoner samt trådlöst Internet. Kontakta oss om du har speciella önskemål.
Här finns också pressmaterial från utställarna, information om Riksstämman och mässan samt program för Riksstämmans presskonferenser. Press Centre har tfn 031-708 85 50 och fax 031-708 84 52, e-post press@svenskamassan.se
I Press Centre serveras kaffe och lunch varje dag.

Press Centre har följande öppettider:
Tisdag 30 nov kl 09.00-17.00 (Riksstämman och mässan öppnar den 1/12)
Onsdag 1 dec kl. 07.30 - 18.30
Torsdag 2 dec kl. 07.30 - 18.30
Fredag 3 dec kl. 07.30 - 17.00

Behöver Du fotografhjälp kan vi rekommendera Jorma Valkonen, som Du säkrast tar kontakt med före mässan, tel. 0705-33 11 67. Från den 2 december finns pressbilder att hämta på Internet www.riksstamman.se klicka vidare på För press. Bilderna är fria för publicering.

Boka hotell
Svenska Mässan Hotelservice hjälper till med bokning av hotellrum, tfn 031-708 86 90, fax 031-708 87 59, e-post: hotelservice@svenskamassan.se

För Medicinska riksstämma svarar Eva Kenne på Svenska Läkaresällskapet, tel. 08-440 88 87 www.sls.se och för mässan Riksstämman Göteborg 2010 svarar Ann-Margret Avellan på Svenska Mässan, tel. 031-708 80 50 www.riksstammangoteborg.se

Vi kommer att göra vad vi kan för att Ditt besök på Svenska Mässan blir så givande som möjligt. Vill Du ta kontakt med oss, ring 031-708 80 06 eller 708 80 07, fax 031-708 84 60.

Välkommen till Svenska Mässan och Göteborg!
SVENSKA MÄSSAN
Informationsavdelningen

Annika Orgert    Elisabeth Ohlsson

412 94 Göteborg. Besöksadress: Mässans Gata/Korsvägen.
Tel: 031-708 80 00. Public Relations: 031-708 80 06, 031-708 80 07. Fax: 031-708 84 60.
E-post: press@svenskamassan.se www.svenskamassan.se

Svenska Mässan Stiftelse, Säte/Registered Office: Göteborg, Org.nr/Reg.No: 857201-2444