Skip to main content

ScanBygg fokuserar energieffektiv byggnation Dags att vakna – nu!

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 09:28 CET

Redan nästa år införs hårda nybyggnadsregler. Och 2020 träder EU-direktivet på energiförbrukning “nära noll” i kraft. 
– Det är hög tid för många att dra upp huvudet ur sanden, säger Michael Gustafsson, green business officer på Skanska. 

>> Byggmässan ScanBygg, på Svenska Mässan i Göteborg 8-11 mars, med seminariesatsningen och mötesplatsen “Energy Fusion”, fokuserar ett hållbart byggande, lågenergilösningar, energieffektiviseringar, m m. 

>> Michael Gustafsson menar att många i branschen, framförallt bland fastighetsägarna, valt att blunda för framtidsfrågorna. 
– Istället för att ta initiativ för ett hållbart byggande har man valt att invänta lagkrav och sedan anpassa sig. Det är ett kortsiktigt tänkande, som i längden kan stå många dyrt. 

>> EU antog redan 2002 ett bindande direktiv kring energiprestanda i byggnader. Direktivet, som omarbetades i fjol, innebär att all nybyggnation fr o m 2020 ska ha en energiförbrukning “nära noll”
– Någon exakt siffra anges inte. Jag skulle tro att man, i praktiken, accepterar upp till 15-20 kWh/m2 och år. En avsevärd sänkning från dagens gränsvärde på 110 kWh/m2 och år, säger Michael Gustafsson. 
I energiförbrukningen inräknas all uppvärmning, kyla och fastighetsel medan hushållsel undantas. Direktivet anger dessutom att den lilla energi som krävs i “mycket hög grad” ska hämtas från förnyelsebara energikällor. 

>> Men redan nästa år införs strängare krav i Sverige. I Boverkets kommande BBR-regler är utgångsförslaget 80 kWh/m2 och år. 
– I vårt remissvar föreslog vi en ytterligare sänkning då BBR är det absolut bästa styrmedlet för branschen, säger Michael Gustafsson. 

>> De nya reglerna gäller vid all ny- eller ombyggnation. Men EU ger också en “morot” åt dem som vill sänka energiförbrukningen i befintliga fastigheter. 
Den som sänker energiförbrukningen med mer än 25 procent tilldelas ett certifikat, “EU Green Building”. Vilket kan höja fastighetens värde. 
– Absolut. Väljer en investerare mellan två fastigheter, lika i övrigt, så köper man sannolikt den som är miljöklassad, menar Michael Gustafsson. 
– Energieffektiviseringar ger alltså inte bara miljövinster, de tillför också ett ökat kommersiellt värde. Vilket borde locka många att se om sitt hus… 


>> Vill du veta mer? Ring Michael Gustafsson, green business officer, Skanska Sverige, tfn 010-448 41 36 eller Stefan Sundqvist, ScanBygg på Svenska Mässan, tfn 031-708 80 71. Mer information: www.scanbygg.se