Skip to main content

Sjöfart är en förutsättning för hållbara samhällen

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2016 11:49 CET

Carl-Johan Hagman, Head of Shipping and Ferries på Stena, är en av huvudtalarna på Logistik & Transport

Carl-Johan Hagman, Head of Shipping and Ferries på Stena, är en av huvudtalarna på Logistik & Transport där han kommer att beskriva den snabba tekniska utveckling som sker inom svensk sjöfart.
- Megatrenderna Urbanisering, Hållbarhet och Digitalisering innebär enorma potentialer för modern sjöfart. Vi måste spela en större och mera synbar roll i samhällsplanering och samhällsbyggande och inte gömma oss ute på havet, säger Carl-Johan Hagman.

- Sjöfarten står idag för 90% av världens frakter och är avgörande för att den ännu växande världshandeln ska fungera. Det är också det mest energieffektiva transportslaget. I europeiska och svenska miljöer är våra vattenvägar förbisedda resurser, de har närmast obegränsad kapacitet och kostar skattebetalarna ingenting alls, fortsätter Carl-Johan Hagman. 

Varje år transporterar färjor i Europa enligt beräkningar 800 miljoner passagerare, 150 miljoner bilar och 35 miljoner lastbilar. Motsvarande siffror för vad som passerar svenska hamnar varje år är 27 miljoner passagerare, 4,6 miljoner bilar och 2,9 miljoner trailers. 

Några exempel på hur den godsmängden kan flyttas kostnadseffektivt och hållbart är:
Färjan Stena Germanica, världen tredje största färja, som går mellan Göteborg och Kiel, är den första färja att driftsättas med metanol, vilket innebär en 90% sänkning av utsläpp av partiklar och svavel och 60% sänkning av kvävenivåerna jämfört med tidigare bränsle.

- Testprojektet går nu in i nästa fas då vi söker bio-methanol som skall kunna ge en 100% sänkning av CO2 utsläppen och som skulle göra att färjan kom så nära noll-visionen som är idag tekniskt möjligt med förbränningsmotorer, säger Carl-Johan Hagman.

Nästa steg i utvecklingen är batteridrift av fartyg, något som i större skala troligtvis är 20-30 år bort. I mellantiden kommer Stena att konvertera färjan Stena Jutlandicas hjälpmaskinerier till batteridrift under de närmaste 24 månaderna. Batterikraft är det vi långsiktigt tror på men det krävs mycket utveckling för att kapaciteten skall kunna driva 60 000 ton tunga fartyg. Den överskådliga visionen är hybriddrift som skulle kunna göra att vi hade batteridrift i stadsmiljöer, Stena Jutlandica skulle t.ex. kunna gå till och från Vinga på batteri för att sedan övergå till den konventionella framdriften.

Det pågår också flera andra initiativ för att minska bränsleförbrukningen, idag förbrukar en fullastad Suezmax tanker som gör 14 knop mindre än 50% av vad den förbrukade för 15 år sedan. Med nya sensorer och bättre datahanteringskapacitet tror vi att vi står inför ett nytt kvantumsteg i förbättringar på alla våra oceangående fartyg.

- Sjöfarten är en viktig och naturlig del av infrastrukturen, på samma sätt som väg- och tågnätet är. Svensk export och import har idag en stor konkurrensfördel av att ha direktanlöp till våra största svenska hamnar. En sammanhållen nationell infrastrukturstrategi efterfrågas för att säkerställa att Sverige inte hamnar för långt utanför de stora varuflödena och för att potentialen i sjöburna regionala och lokala transporter skall kunna tillvaratas, säger Carl-Johan Hagman.

Logistik & Transport är Nordens ledande mässa och konferens för logistik- och transportbranschen och arrangeras den 16-17 november på Svenska Mässan i Göteborg. Mässan och konferensen går för 18:e gången och har blivit en självklar och ledande mötesplats i branschen.


>LÄS MER OM LOGISTIK & TRANSPORT

För frågor kontakta:

Jan Nilsson, affärsansvarig Logistik & Transport, Svenska Mässan.
Tfn 0733-57 89 11, e-post jan.nilsson@svenskamassan.se


Svenska Mässan koncernen drivs i stiftelseform och är en av norra Europas största integrerade mötesplatser med ett unikt cityläge i centrala Göteborg. Svenska Mässan har visionen att bli Europas mest attraktiva mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen. Koncernen arbetar framgångsrikt med mässor och möten, hotell, restaurang och underhållning. Varje år välkomnar vi cirka 1,8 miljoner besökare till vår mötesplats. Svenska Mässans huvuduppdrag är att främja näringslivet och årligen genererar koncernen drygt 2,6 miljarder kronor i besöksnäringseffekter till Göteborg. Läs mer på www.svenskamassan.se