Skip to main content

Staden breder ut sig på Bokmässan

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2015 11:09 CET

Staden på Bokmässan blir en ny mötesplats för alla som arbetar med stadsbyggnad och stadsutveckling ur olika aspekter. Vad innebär den goda staden? Hur ska den byggas? Och för vem?

Staden som begrepp ringar in flera av de stora frågor vårt samhälle står inför. På ett konkret plan hur den akuta bristen på bostäder ska lösas. Hur vi väljer att utforma våra framtida städer är också avgörande för om vi ska lyckas skapa en värld som är såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt hållbar, och inte äventyrar kommande generationers livsmöjligheter.

Men Staden rymmer så mycket mer – och främst människorna som befolkar den. Hur bygger och planerar vi så att det inte bara blir vackert och funktionellt, utan så att vi garanterar alla invånares lika möjligheter till utbildning, kultur, livskvalitet, trygghet och inflytande? En stad som är inkluderande istället för att cementera och förstärka segregation och utanförskap? Och som är attraktiv för studenter och investerare? Framtidens stad, helt enkelt. Hur speglas den i litteraturen?

Bokmässan är idag Nordens ledande arena för kultur- och samhällsfrågor, som varje år lockar närmare 100 000 besökare. Parallellt med huvudtemat Yttrandefrihet inleder Bokmässan 2016 också en satsning på Staden.

– Stadsbyggnad och frågorna som rör hur vi utformar det offentliga rummet är redan idag levande på Bokmässan, inte minst genom biblioteken och skolan. Vi välkomnar alla som vill vara med och utveckla Staden på Bokmässan tillsammans med oss, säger Daniel Levin, programchef på Bokmässan.

Även Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborg, ställer sig positiv till satsningen som ligger helt i linje med Göteborgs stads arbete med stadsutveckling.

– Redan i år gick startskottet för Göteborgs Stadstriennal som ska pågå fram till stadens 400-årsjubileum. Bokmässans satsning på Staden ligger väl i tiden och vi ser fram emot att vara en samarbetspartner och ta en aktiv del.

Staden på Bokmässan blir en ny mötesplats för alla som arbetar med och som har ett stort intresse för stadsbyggnad och stadsutveckling ur olika aspekter. Där hålls scenprogram, där finns café och där finns goda möjligheter att träffa såväl branschaktörer som opinionsbildare, politiska beslutsfattare och Bokmässans många intresserade besökare.

För mer information:

Johan Kollén, redaktör Bok & Bibliotek
jk@bokmassan.se, 031-708 84 07

Bokmässan äger rum 22–25 september 2016 på Svenska Mässan i Göteborg och har yttrandefrihet i fokus. Bokmässan är Nordens största kulturevenemang med 100 000 besök årligen.

Svenska Mässan är idag en av Nordens effektivaste mötesplatser. Varje år kommer drygt en miljon besökare till Svenska Mässan för att delta i ett 30-tal mässor samt 100-tals små och stora konferenser och kongresser. Svenska Mässan äger och driver också Gothia Towers, ett av Nordens största hotell, samt en av Sveriges största restaurangverksamheter med bland annat välrenommerade Upper House Dining, Heaven 23, West Coast och italienska Incontro. Från och med 2014 drivs koncernens mässverksamhet i eget dotterbolag, Svenska Mässan AB.

Svenska Mässan Stiftelse har tillsammans med dotterbolag drygt 600 anställda, en omsättning på 900 Mkr och generar årligen drygt 2,2 miljarder kronor i besöksnäringseffekter till Göteborg. VD och koncernchef är Carin Kindbom.