Skip to main content

Världens friskaste folk?

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2017 10:48 CEST

PRESSINBJUDAN NORDIC HEALTH CONVENTION 17 MAJ PÅ SVENSKA MÄSSAN
- ÅRETS TEMA: FYSISK AKTIVITET

Forskningen pekar på en alarmerande utveckling. Barnen sitter still. Eller med näsan i en skärm. Vi vuxna är inte så mycket bättre. Och vi vet att ett stillasittande liv leder till en rad hälsoproblem.
Det finns massor med kunskap som visar att regelbunden fysisk aktivitet är det bästa sättet att öka inlärningsmöjligheterna. Och bättre än vilket piller som helst när det gäller t ex psykisk ohälsa.


Att vi rör oss mindre är en realitet. Det gäller både unga som äldre. Faktum är att Sverige är ett av världens mest stillasittande länder. Vår hälsa är en av nutidens viktigaste frågor. En fråga som står högt upp på FNs globala mål 2030, näst efter målet att avskaffa extrem fattigdom och svält.

Dagen invigs av Håkan Linnarsson, regionråd och följs av samtal med bl a:

Carolina Klüft, projektledare för GEN-PEP, som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Initiativtagare är Kronprinsessparet och bakom initiativet står ledande svenska företag, stiftelser och ideella organisationer.

Alexander Orméus, vd och koncernchef Bra Bil, ett företag som tror på träning, miljö och hälsa för en hållbar framtid. På Bra Bil får de anställda tillgång till friskvårdsbidrag och har en timmes betald träning varje vecka. Denna satsning har bidragit till att Bra Bil har branschens lägsta sjuktal.

Lena Hök, hållbarhetschef Skandia, som jobbar strukturerat med prevention och beräkningsmodeller för både företag och samhällssatsningar. De har placerats sig på Fortunes topp-20 samhällsförändrande företag. Skandia arbetar för att skapa en långsiktig samhällsnytta och arbetar aktivt och förebyggande emot ohälsa och sjukdom. Ett arbete som har resulterat i att sjukskrivningarna hos Skandias kunder har halverats sista tio åren.

Moderator är Erik Blix.

Eftermiddagen delas upp i två spår: Barn och Ungdom med målet fullföljda studier och Yrkeslivet med målet ökade frisktal och den attraktiva arbetsgivaren.

Se hela programmet här >>>

Nordic Health Convention belyser en av de viktigaste frågorna i vår tid – den jämlika hälsan och vikten av förebyggande hälsoarbete i företag, för samhället och för individen. Målet för konferensen är att bidra till ökad jämlik hälsa och folkhälsa via kunskap, idéutbyte och opinionsbildning. I syfte att skapa ett mer jämlikt samhälle, en friskare befolkning, besparingar för samhälle, organisation och individ och i förlängningen en stark demokrati och ett konkurrenskraftigt Sverige.

Pressackreditering görs till press@svenskamassan.se

Nordic Health Convention tar avstamp i forskningen – genom samtal om den nödvändiga jämlika hälsan med exempel på initiativ och resultat. Årets tema är fysisk aktivitet. Den 17 maj börjar vi samtalet som sedan fortsätter på Kvalitetsmässan, Träffpunkt Idrott och Vitalis.

> LÄS MER OM NORDIC HEALTH CONVENTION


För frågor kontakta:

Magdalena Rönström, affärschef, tfn 031-708 82 04.

E-post: magdalena.ronstrom@svenskamassan.se

Svenska Mässan koncernen drivs i stiftelseform och är en av norra Europas största integrerade mötesplatser med ett unikt cityläge i centrala Göteborg. Svenska Mässan har visionen att bli Europas mest attraktiva mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen. Koncernen arbetar framgångsrikt med mässor och möten, hotell, restaurang och underhållning. Varje år välkomnar vi cirka 1,8 miljoner besökare till vår mötesplats. Svenska Mässans huvuduppdrag är att främja näringslivet och årligen genererar koncernen drygt 2,7 miljarder kronor i besöksnäringseffekter till Göteborg. Läs mer på www.svenskamassan.se