Roeuhncuq4beieldgxq0

​FN lyfter Svenska missionsrådets kortfilmer om religions- & övertygelsefrihet

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 07:38 CET

Svenska missionsrådets arbete med kortfilmer som enkelt och pedagogiskt illustrerar rätten till religions- och övertygelsefrihet lyfts på en FN-konferens i Marocko i början av december. Filmerna presenteras som ”best practices” – alltså goda exempel på hur man kan jobba med att främja rättigheten internationellt.

T2oitdebzn2clxuf0xja

Vad har religion att göra med de mänskliga rättigheterna?

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2017 07:33 CET

Temat för årets MR-dagar är ”De mänskliga rättigheternas framtid”. Svenska missionsrådet finns på plats med extra fokus på vad religion har att göra med våra mänskliga rättigheter i en värld där det demokratiska utrymmet minskar medan andelen troende ökar.

M1snae39pixvasn9blza

Fem miljoner kronor i ökat stöd till humanitära kriser

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2017 07:19 CEST

Sida ökar Svenska missionsrådets anslag i det humanitära arbetet med så kallade RRM-insatser (Rapid Response Mechanism) från 10 miljoner kronor till 15 miljoner kronor för 2017. Det innebär att Svenska missionsrådet nu kan öka stödet till Bangladesh, dit nära 500 000 rohingyer flytt på kort tid. Men också att Svenska missionsrådet kan stödja fler insatser i andra krisdrabbade områden.

Wwblpve8n4maqdby7zii

Heliga och oheliga allianser – vad spelar religionen för roll när utrymmet för civilsamhället krymper?

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 09:58 CEST

Civilsamhällets krympande demokratiska utrymme är årets tema för civilsamhällesdagarna. Svenska missionsrådet arrangerar flera seminarier på temat och lyfter särskilt den roll som religion kan ha i att skapa utrymme och begränsa utrymmet för civilsamhället att verka för hållbar utveckling. Deltar gör PaRD:s rådgivare för religion och hållbar utveckling med fokus på jämställdhet, Nabiela Farouq.

Cobzup3jrsqefs1m15n0

Almedalen: Religiös värld, sekulärt bistånd - hur går det ihop?

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2017 10:00 CEST

Vad sker i mötet mellan bistånd från ”världens mest sekulariserade land” och en omvärld där religion är en livsviktig faktor för människors identitet, samhörighet och utveckling? I Svenska missionsrådets seminarium under Almedalsveckan tar vi upp konkreta exempel på hur tro, religion och religiösa aktörer kan vara både resurs och hinder i utvecklingssamarbetet.

Media no image

Positiva besked från Sida

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2017 09:18 CET

- Beskedet från Sida är glädjande, säger Svenska missionsrådets generalsekreterare Anders Malmstigen. För första gången kan Svenska missionsrådet under ett år, förmedla bidrag på mer än 200 miljoner kronor. SMR och medlemsorganisationerna har höga ambitioner och nu kan många viktiga och värdefulla insatser genomföras runt om i världen.

SMR har för första gången skrivit ett femårigt avtal för utvecklingssamarbetet i samarbete med Sida-CIVSAM. - Avtalet ger förutsättningar för långsiktighet och stabilitet, säger Anders Malmstigen. Vi är också positiva till den ökning av anslaget som vi får under perioden.

Anslaget till det humanitära arbetet har ökat och det är glädjande. - De humanitära behoven är stora och nu har våra medlemsorganisationer möjlighet att genomföra viktiga insatser.

- Även anslaget för informationsinsatser i Sverige har ökat, från 4 till 6 miljoner, vilket bland annat innebär att vi kommer att kunna stärka vår och våra medlemsorganisationers roll som påverkansaktör.

Under januari fattar Sida de formella besluten och avtal skrivs. 

Välkommen att kontakta Anders Malmstigen för en intervju:

Anders Malmstigen, 08-453 68 96, anders.malmstigen@missioncouncil.se

Svenska missionsrådet är en mötesplats för kyrkor och kristna organisationer. Tillsammans arbetar vi för att ge möjligheter för människor och samhällen att förändras.

www.missioncouncil.se, www.facebook.com/svenskamissionsradet, www.twitter.com/SMRtwitt

​- Beskedet från Sida är glädjande, säger Svenska missionsrådets generalsekreterare Anders Malmstigen. För första gången kan Svenska missionsrådet under ett år, förmedla bidrag på mer än 200 miljoner kronor. SMR och medlemsorganisationerna har höga ambitioner och nu kan många viktiga och värdefulla insatser genomföras runt om i världen.

Läs vidare »
Bjk02jgwhvz7dmq9hnzt

Juluppropet - för en human migrationspolitik

Nyheter   •   Dec 14, 2016 09:03 CET

I dag startar Juluppropet – för en human migrationspolitik. Bakom initiativet står landets kyrkor genom Sveriges kristna råd som tar initiativ till en nationell namninsamling med tre krav till regeringen.

Os5vibaeebtukkvmnjq5
Gwhw9fhk6qgyhwe63myj Mte1sqeoczchqfyautia

Religion – for better for worse

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 08:00 CET

​Alla som arbetar med bistånd behöver kunskap om vilken roll religion och religiösa aktörer spelar. Därför tar vi och Uppsala universitet upp den frågan i seminariet "Religion - for better for worse". Seminariet kommer att utgå från en antologi som Svenska missionsrådet nyligen har publicerat: ”For Better for Worse: The Role of Religion in Development Cooperation”.

Gd4lbvtcnfxmqmplqzic
Mte1sqeoczchqfyautia Rv3fyxdinurghhgdyzbw

Ankarstiftelsen ny medlem i Svenska missionsrådet

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2016 15:20 CEST

På Svenska missionsrådets årsmöte välkomnades Ankarstiftelsen som ny medlem. Årsmötet ägde rum på den gemensamma årskonferensen med Sveriges kristna råd, som bland annat innehöll samtal om de globala målen, Mellanöstern och flyktingsituationen.

Ptbevlxwredlpkkljfri
Yh9euzlookzdv6oiepb1 Mte1sqeoczchqfyautia

Anders Malmstigen ny generalsekreterare för Svenska missionsrådet

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2016 14:26 CEST

Anders Malmstigen blir ny generalsekreterare för Svenska missionsrådet. Han har lång erfarenhet av att arbeta med globala frågor inom civila samhället. - Svenska civilsamhällsorganisationer har kapacitet att spela en större roll i att genomföra svenskt utvecklingssamarbete än i dag. Det gäller inte minst SMR och våra medlemsorganisationer, säger Anders Malmstigen.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • Press, strategisk kommunikation

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Kommunikation med SMR:s olika målgrupper
 • uxizninncgjmpxa.ekstrandnz@mnvisuxsionlwcokiuncibll.se
 • 08-453 68 91
 • 076-501 18 39

Om Svenska missionsrådet

Svenska missionsrådet

Svenska missionsrådet är en mötesplats för kyrkor och kristna organisationer. Tillsammans arbetar vi för att ge möjligheter för människor och samhällen att förändras.

Genom SMR kan medlemsorganisationerna mötas, utbyta erfarenheter och stärka sin kompetens. Vi ordnar kurser och seminarier både i Sverige och i länder i syd och öst.

SMR förmedlar årligen bidrag från fem olika anslag till sina medlemsorganisationer (för 2015 uppgick det till ca 178 miljoner kronor). Bidragen går till medlemsorganisationernas utvecklingssamarbeten som de genomför tillsammans med sina samarbetsorganisationer i ett 50-tal länder, samt går även till humanitära insatser, informationsarbete i Sverige samt praktikantprogram.

www.missioncouncil.se

www.facebook.com/svenskamissionsradet

www.twitter.com/SMRtwitt

Adress

 • Svenska missionsrådet
 • Gustavslundsvägen 18
 • 167 14 Bromma
 • Vår hemsida