Skip to main content

Kyrkan behöver prata om mission

Nyhet   •   Dec 17, 2013 11:45 CET

Kyrkor behöver samtala om vad mission är i dag. I det samtalet kan de ha hjälp av Kyrkornas världsråds missionsdokument Tillsammans för livet: Mission och evangelisation i en värld i förändring , som Svenska missionsrådet och Sveriges kristna råd nu ger ut.

- Just nu förs samtal om mission i flera samfund. Missionsdokumentet kommer därför vid en bra tid för våra kyrkor och kan fylla en viktig funktion i detta samtal, säger Robert Odén, rådgivare för teologi och religion och utveckling på Svenska missionsrådet.

Missionsdokumentet handlar om vad mission är och är ett resultat av många års reflektion om mission och kyrkans uppdrag. I varje tid finns behov av att konkretisera och diskutera vad mission är och hur vi ser på mission. Samtal om mission har ofta hamnat i frågor om kyrkans verksamhet, vad kyrkan gör.

- I dag diskuterar vi i stället ofta mission som något som kyrkan är, mission som en del av kyrkans väsen. Man säger ibland att kyrkan blir till i mission, säger Olle Kristenson, direktor för ekumenisk teologi på Sveriges kristna råd.

30 år sen sist

1982 antog Kyrkornas världsråd dokumentet ”Mission – ett ekumeniskt dokument”. Nu, 30 år senare, är det alltså dags för ett nytt dokument som reflekterar kring mission.

- Missionsdokumentet inbjuder oss att samtala och reflektera över hur vi som kyrkor och kristna lever i mission. Hur vi i ord och handling berättar evangeliet, antingen det handlar om Jesus som befriaren eller om ansvaret för skapelsen , säger Olle Kristenson.

Social rättvisa

Det nya dokumentet berör ämnen som social rättvisa, klimat och maktstrukturer och problematiserar det rådande ekonomiska systemet. Också evangelisation i ord och handling får stort utrymme i dokumentet.

- Det föränderliga landskap som kyrka och mission lever i kräver förnyat tänkande och nya sätt att arbeta. Mission är inte något som går att begränsa till några få frågor. Mission berör hela livet, säger Robert Odén.

Kontakt:

Robert Odén , rådgivare för teologi och religion och utveckling på Svenska missionsrådet, 08-453 68 88

Olle Kristenson , direktor för ekumenisk teologi på Sveriges kristna råd, 08-453 68 10

Svenska missionsrådet är mötesplats för kyrkor och organisationer som arbetar med utvecklingssamarbete på kristen grund.
Sveriges kristna råd är "kyrkorna tillsammans", en öppen ekumenisk mötesplats för kyrkorna i Sverige. Sveriges Kristna Råd har 25 medlemskyrkor och en kyrka med observatörsstatus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy