Svenska Möten är Sveriges i särklass bästa konferensleverantör!

Nyhet  •  2011-08-23 08:44 CEST

I Resegeometris senaste branschmätning (Svenska Mötesbarometern) har 1000 kvalificerade konferensinköpare på Svenska företag utvärderat de större konferensleverantörerna på den svenska marknaden (bokningsbolag/konferensspecialister, hotellkedjor, affärsresebyråer och rederier). Resultatet från undersökningens kundnöjdhetsdel (Net Promoter Score) visar bland annat på ett lågt genomsnitt för konferensbranschen som helhet, men det finns ett par tydliga undantag. – Det tydligaste undantaget är alltså Svenska Möten, som står i en helt annan klass jämfört med konkurrenterna säger Jan Borg vice VD på Resegeometri Nordic AB.

– Kundernas negativa inställning till flera av de stora konferensleverantörerna indikerar att branschen såväl som enskilda leverantörer har en stor förbättringspotential. I ett sådant branschklimat kan det vara mycket lönsamt att satsa extra på kunden – en investering som snabbt kan löna sig både i form av ökad uppmärksamhet och volym fortsätter Jan Borg.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.