Skip to main content

Hästen som helande kraft

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2012 15:14 CEST

I år fyller Svenska Ridsportförbundet 100 år och uppmärksamheten kring ridsporten är större än någonsin, inte minst tack vare Rolf-Göran Bengtssons Jerringpris och att det är OS-år. Men det finns också en annan sida av ridsporten, den där hästarna är vardagshjältar som hjälper unga människor tillbaka till livet.
Hästarna på Ersta flickhem är sådana hjältar. Hemmet tar emot sexuellt traumatiserade tonårsflickor och islandshästarna på gården Valåkra är de viktigaste ”terapeuterna” i den hästterapi som bedrivs på gården. I samband med Svenska Ridsportförbundets 100-års jubileum får Ersta flickhem en födelsedagspresent från Antonia Ax:son Johnson, styrelseordförande i Axel Johnson-gruppen och ägare till Lövsta Stuteri.
- Jag ger ett bidrag som gör det möjligt för en flicka och en islandshäst att vistas på Valåkra och att göra en resa till Island, under tre år och det gör jag med stor glädje i Ridsportförbundets namn, säger Antonia Ax:son Johnson.

Relation häst - människa
Antonia Ax:son Johnson har under många år engagerat sig i svensk ridsport, inte minst i dressyrsporten.
- Ridsportförbundet har både bredd och djup i sin verksamhet bland sina medlemmar, som i stor utsträckning är flickor. Ersta flickhem är ett viktigt exempel på vad relationen mellan häst och människa kan betyda, säger hon.
I många fall är relationen till sköthästen på Ersta flickhem den första viktiga ofarliga relationen flickorna har och i det samspel som uppstår växer flickornas självförtroende och tillit till omgivningen.
Verksamheten genomför varje år en studieresa till Island, där flickorna får komma nära hästarna och möta dem i deras naturliga miljö. Resan blir en del i det ridterapeutiska arbetet som utvecklas på Valåkers gård. Den hästunderstödda terapin är föremål för forskning och utvärdering i samarbete med Ersta Sköndal högskola. Ansvarig för forskningsprogrammet är professor Gunilla Silfverberg Ersta Sköndal högskola och doktorand i forskningen är Liv Borglund.

För mer information, kontakta:
Lotta Amnestål, Informationschef, Svenska ridsportförbundet, tel: 0220-456 35, e-post: lotta.amnestal@ridsport.se
Eller:
Emma Rost, pressansvarig Lövsta Stuteri, tel: 0707-29 84 40, e-post: emma.rost@gmail.com

 

Svenska Ridsportförbundet, Strömsholm, 0220-456 00, www.ridsport.se