Skip to main content

Stort engagemang för enkät om lönsammare hästföretag: Flera synpunkter hörsammas redan i år

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2009 09:20 CEST

Pressinformation från E. Swede Horse AB 2009-07-13
Den första delen i Swede Horse:s Jordbruksverks-finansierade projekt Lönsamma Häst, är nu avklarad i och med att resultatet av enkäten till närmare 1500 hästföretagare är insamlat. Drygt 53 procent av dem som fick Swede Horse:s enkät svarade.
- Stort tack till alla som tog sig tid att svara! Vissa frågor har så många som 100 fritextkommentarer, säger Staffan Hammarskiöld, styrelseordförande för Swede Horse.
Enkäten är en del i förstudien som Swede Horse har fått projektmedel från Jordbruksverkets främjande för Livskraftigt hästföretagande för att genomföra. Syftet med projektet är att skapa bättre möjligheter för hästföretagare att göra affärer.
Enkäten var det första steget för att få in synpunkter från hästföretagare.
För att nå gruppen skickades enkäten ut till samtliga av ASVH*:s e-postadresser, SvRF**:s tränarregister och ASVH:s hingsthållarregister. Totalt nådde enkäten fram till 1460 adressater, varav 783 valde att svara, det vill säga 53,6 procent.
- Enkäten ger en god indikation om hur Swede Horse kan jobba vidare för att skapa bättre marknadsförings- och försäljningsmöjligheter i samband med Svenskt Avel- och Sportchampionat, säger Marie Lundmark, projektledare för Swede Horses projekt Lönsamma häst.
Arbetet med förstudien fortsätter nu med analys av enkäten, djupintervjuer och research om andra liknande evenemang utomlands. Hela förstudien med förslag till åtgärder ska vara färdig senast i november i år.
Men det är redan nu klart att flera av synpunkterna som förts fram i enkäten genomförs under årets evenemang i oktober:

 • Evenemanget annonseras ut med en helsida i Horse International, det internationella ridsportförbundet och internationella avelsförbundets tidning, som har stort genomslag i hela hästvärlden. Dessutom delas tidningen ut i en extra stor upplaga i samband med EM i Windsor.
 • En broschyr är framtagen som ska spridas i Sverige och utomlands. Broschyren finns också som pdf och kommer att skickas ut brett via e-post.
 • Förra årets försök "Meet the Breeders" utvecklas till "Breeders Corner" och tar plats i utställartältet. Här finns möjlighet att sitta ner och prata med potentiella kunder, nätverka med mera.
 • En saluhästlista kommer att sättas samman och delas ut under evenemanget.
 • Hästreseföretaget Equitours är engagerade för att skapa bra och proffsiga resor för utländska gäster.
 • Webb-tv sändningarna fortsätter. Ambitionen är att utöka även till Craaford-hallen om bredbandet tillåter.

Några siffror ur enkäten:

 • 87 % av de svarande hade inte gjort någon affär i samband med championaten.
 • 86 % anser att det borde finnas en motsvarande auktion för dressyrhästar, som det finns för hopphästar.
 • 73 % av dem som svarat på frågan om de bedriver verksamhet i bolag, gör det i enskild firma.
 • Av dem har de flesta (75%) bedrivit hästrelaterad verksamhet i 6 år eller mer.
 • Däremot är det bara 33 % som livnär sig på sin hästverksamhet.
 • Av dem som inte livnär sig på hästverksamheten svarar 57 % att de gärna skulle vilja göra det. Det största hindret är lönsamheten.
 • Majoriteten av dem som svarat att de driver hästrelaterad verksamhet i bolag omsätter mellan 100 000 och 500 000 kr per år.
 • De flesta hästar säljs via kontakter.

Enkäten gjorde inga anspråk på att vara statistisk eller vetenskaplig. Syftet var att få in synpunkter från målgruppen hästföretagare, i det här fallet definierade som uppfödare, professionella ryttare, tränare, hingsthållare och hästhandlare.
*ASVH står för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen
** SvRF är förkortning för Svenska Ridsportförbundet.
ASVH och SvRF äger gemensamt E. Swede Horse AB.

För mer information, kontakta:
Marie Lundmark, projektledare, 0703-13 88 87, marie.lundmark@hotmail.com
Staffan Hammarskiöld, styrelseordförande E. Swede Horse AB, 044-23 93 68