Skip to main content

Sven-Erik Peterson ny ordförande i körkommittén

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 11:04 CEST

Sven-Erik Peterson, Norrtälje, blir ny ordförande i Svenska Ridsportförbundets körkommitté. Han efterträder Roland Nilsson som valt att lämna sitt uppdrag efter fyra år på posten.

Sven-Erik Petersons intresse för körning väcktes i samband med SM på Arlanda 1992 då han var vagnsdomare. Han blev involverad i uppbyggnaden av köranläggningen på Johannesberg, Gottröra, några år senare och var med och arrangerade Ponny-SM 1997 och SM i körning 1999.
Sven-Erik Peterson har varit ordförande i Svenska Haflingerföreningen i fyra år och ledamot i Svenska Hästavelsförbundets styrelse.

Sven-Erik Peterson får i uppdrag av Svenska Ridsportförbudnets Tävlingssektion att organisera och tillsätta en ny körkommitté. Kommittén ansvarar för mål, verksamhetsplan och budget för körsporten. Körsporten får i framtiden samma organisation som hoppningen, där kommittén ansvarar för att säkerställa och utveckla den nationella tävlingsverksamheten och den löpande landslagsverksamheten from 2009 ligger under förbundets sportavdelning.
Den nya kommittén ska arbeta fram en Strategi- och handlingsplan och för att alla som är intresserade svensk körsport ska få möjlighet att komma till tals kommer ett framtidssymposium att arrangeras i mitten av november.

- Vi ska nu tillsammans arbeta fram en strategi- och handlingsplan för hur vi ska arbeta med svensk körsport och jag välkomnar alla körintresserade till vårt framtidssymposium i november där vi lägger grunden för det arbete vi i körkommittén ska att utföra de närmaste fyra åren, säger Sven-Erik Peterson.

Ordföranden väljer sina kommittémedlemmar. Gun Hagring och Dan Henriksson, utbildningsansvariga för domare, banbyggare och tekniska delegater och Nicke Pålsson, utbildningsansvarig för tränare är utsedda av tävlingssektionen och kommer även i fortsättningen att vara adjungerade till kommittén.

- Sven-Erik är den person jag anser ska leda körkommitténs arbete de kommande fyra åren. Vi ska nu förenkla reglerna för de som vill arrangera och tävla, utan bredd kommer vi inte att ha någon elit eller funktionärer till större tävlingar i framtiden, säger Dan Henriksson, vice ordförande i körkommittén.

Med anledning av körningens nya sätt att arbeta säger förbundets sportchef Tomas Torgersen:
- Uppdelningen av den löpande verksamheten mellan kommittén och sportavdelningen, skapar bra förutsättningar för både landslagen och den nationella tävlingsverksamheten att utvecklas positivt. Vi har bara positiva erfarenheter från hoppkommittén som har arbetat på detta sätt under två år.

Kontakt:
Sven-Erik Peterson, ordförande körkommittén, 0705-18 10 87
Michael Petersson, ordförande tävlingssektionen 0707-95 06 01

Bild Sven-Erik Peterson fri för publicering - Klicka HÄR

Sven-Erik Peterson, 67, bor med sin hustru utanför Norrtälje i Uppland. Han har varit verksam inom SEB i 28 år, bland annat som kontorschef i Täby och kreditchef i Luxemburg, samt som VD för Blomsterfonden i Stockholm i 19 år. Blomsterfonden är en ideell förening från 1921 med syfte att ordna vård och bostäder åt gamla. Föreningens verksamhet omfattar 1100 lägenheter, 3 sjukhem samt hemtjänstverksamhet med cirka 500 anställda.


Tävlingssektionen har gett Sven-Erik Peterson och körkommittén ett uppdrag som kan sammanfattas i fem punkter:
1. Att organisera och tillsätta en ny körkommitté, kommittén ansvarar för mål, verksamhetsplan och budget för körsporten.
- Körkommitténs löpande verksamhet är att säkerställa och utveckla den nationella tävlingsverksamheten.
- Ansvaret för den löpande landslagsverksamheten ligger from 2009 under förbundets sportavdelning. (Enligt samma modell som hoppkommittén)

2. Arbeta fram en "Strategi- och handlingsplan" t o m 2012 , med fokus på att få svensk körsport att växa nationellt för att säkerställa nya internationella framgångar.
- För att alla som är intresserade av svensk körsport ska få möjlighet att komma till tals kommer det att arrangeras ett "Framtidssymposium" i mitten av november i år.

3. Hur kan körsporten bli billigare?
- Att ta fram 10 åtgärder som sänker kostnaderna för aktiva och arrangörer.
- Tävlingssektionen har beslutat att det fr o m 2009 inte ska ställas krav på två vagnar på svenska körtävlingar, dock kan det ställas krav på utsmyckning av vagnen, t.ex. i form av vagnslyktor i dressyrmomentet from Msv klass.

4. Att det fr o m 2010 genomförs separata SM i dressyr respektive precision

5. Att körkommittén arbetar för utveckla en nationell serie (Grand Prix) om tre till fyra kompletta körtävlingar på högsta nivå där SM är den avslutande tävlingen.