Skip to main content

Svenska längdlandslaget söker den perfekta skidan i Östersund

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2003 12:51 CET

Tyskarna har en, svenska landslaget utvecklar en och norrmännen planerar att skaffa en.
Inför de stora mästerskapen lämnas föga åt slumpen. Fysisk och psykisk balans finslipas och individuella träningsupplägg borgar för effektiva resultat. Nu börjar också den intensiva materialjakten för att finna den maximalt optimerade utrustningen. Svenska längdlandslaget har sedan en tid tillbaka påbörjat ett topphemligt samarbete med Mitthögskolan i Östersund för att finna de optimala skidorna… teorin kan avslöjas, men tekniken är hemligstämplad fram tills finalen i OS 2006 i Turin.

Svenska Längdlandslaget söker perfektion… in i minsta detalj. Ingenting lämnas åt slumpen inför de större mästerskapen framöver och siktet på OS 2006 är redan inställt och satsningen är i gång för fullt.
Ett steg i denna riktning är det nystartade samarbetet med Mitthögskolan i Östersund där landslagets skidor står i blickfånget. Hur skall den optimala skidan se ut och vilken skida passar bäst till vilken åkare… viktiga frågor för ett landslag som satsar mot toppen.

Teorin
Som de flesta känner till har alla längdskidor ett spann. Utan belastning berör inte hela skidans underlag snön utan endast den främre och bakre delen. Mittpartiet har däremot ingen kontakt med underlaget. Då skidan belastas jämnt av en åkares kroppstyngd omfördelas vikten mellan den främre och bakre delen. Spannet minskar och det är här den nya forskningen träder in. Landslaget och Mitthögskolan försöker nu finna den ideala tryckfördelningen i skidan för att optimera glidet.

Varje skida är unik
Dagens skidor är avancerade konstruktioner med en rad olika skikt och material. Samtidigt måste produktionskostnaden hållas nere och produktionsvolymen uppe. Detta medför att varje skida är unik vilket resulterar i små variationer i materialet. Med hjälp av den nya tekniken som Mitthögskolan i Östersund har utvecklat, i samarbete med den svenska landslagstruppen, kan man nu finna skidor med identiska egenskaper. Detta resulterar i att åkarna får matchande par och att antalet skidor som behöver tas med till mästerskapen minskar.

Win-win koncept

- Det här är ett projekt som gagnar både högskolan och landslaget säger Mitthögskolans projektledare Mats Tinnsten. Vi har chansen att utveckla våra kunskaper inom denna teknologi och får samtidigt bra respons och bra mätresultat att bygga vidare på.

Ola Rawald, tränare i längdlandslaget, finner också samarbetet fruktsamt.

– Vi har som målsättning att ligga i framkanten av forskningen i denna materialsport. Samtidigt kan vi applicera denna teknik direkt med att finna optimala utrustningar till våra åkare och minimera transporterna av material till våra tävlingar. Vi har ganska bra känsla för vilka värden en skida bör ha och tack vare detta projekt kan vi nu finna det vi söker efter. Samtidigt har jag värdefull hjälp av vallarna i vårt team som bidrar med sitt stora kunnande om hur belagen bör ligga mot underlaget och hur dessa nyvunna kunskaper kan appliceras i vallaboden. Nästa steg i utvecklingen är individanpassade mätningar för varje enskild åkare, men så långt har vi inte kommit idag.

Vill du veta mer om detta projekt, vänligen kontakta:
Mats Tinnsten: projektledare – Mitthögskolan i Östersund: 063-16 53 30 E-mail: mats.tinnsten@mh.se

Ola Rawald: tränare, längdlandslaget: 070-372 20 39