Skip to main content

Skolidrottsförbundet lägger ner Skol-SM och satsar på nya sätt att tävla

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2018 07:00 CEST

Förbundsmötet i april 2018 tog beslutet att förändra Skolidrottsförbundets sätt att arrangera aktiviteter och tävlingar. Förbundets alla aktiviteter ska vara lokala, breddinriktade och inkluderande.

- Det finns flera anledningar till att vi lägger ner skol-SM, att det är ett fåtal som kan delta, sett till såväl skol-IF som till deltagare i lagen. Det är också ofta förknippat med en hög kostnad. Skolidrottsförbundets aktiviteter ska vara tillgängliga för så många som möjligt, säger generalsekreterare Pär Ånell.

- Vi har jobbat med detta i flera år och jag är glad att vi äntligen kommit till beslut. Nu kan vi erbjuda tävlingar som lockar ännu fler barn och ungdomar, säger ordförande Jamie Spörndli.

Beslutet innebär att:

- Skolidrottsförbundet behåller traditionell tävling där segrare utses men att det även ska anordnas aktiviteter eller utses vinnare i andra kategorier som fair-play, bästa utklädnad, bästa hejarklack, lag med mixade deltagare från exempelvis olika föreningar med olika åldrar och kön.

- Tävlingar och aktiviteter ska ske lokalt och benämningen Skol-DM behålls.

- Det ska tas fram en gemensam tävlingshandbok med gemensamma riktlinjer tillsammans med representanter från olika SDF. Önskemål finns att en representant per SDF ska delta i gruppen.

- SDF ska arbeta som en stödjande instans för föreningarna vid arrangemang, aktiviteter och tävlingar.

- Skol-SM läggs ned.

Bakgrund till beslutet

Skolidrottsförbundet är medlem i Riksidrottsförbundet (RF) och del av den idrottsfamilj som kallas idrottsrörelsen. Detta innebär att förbundet, dess medlemsföreningar och i sin tur föreningarnas medlemmar har skyldighet att följa de beslut som fattas av Riksidrottsstyrelsen och RFs högsta beslutande organ Riksidrottsmötet (RIM).

På RIM i maj 2015 lade Riksidrottsstyrelsen fram ett förslag om en ny strategi för idrottsrörelsen som ska hjälpa oss att uppnå de mål som är satta för 2025. Förslaget var väl genomarbetat inom idrottsrörelsen och alla specialidrottsförbund (SF) gavs under processens gång möjlighet att tycka till om förslaget när det gick ut på remiss.

Skolidrottsförbundet tog chansen att påverka och ställde sig bakom det förslag som presenterades såväl på remissrundan som på RIM. Det gjorde även de flesta övriga medlemsorganisationer som var representerade på RIM och strategin antogs i sin helhet. Även vid RIM 2017 behandlades strategin för att gå från ord till handling.

Strategin innebär fyra strategiska områden:

- Livslångt idrottande, svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet.

- Idrottens värdegrund är vår styrka, alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund.

- Idrott i förening, svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i en förening.

- Idrotten gör Sverige starkare, idrotten är en ännu starkare samhällsaktör

För att nå målen i Strategi 2025 har svensk idrott valt att arbeta utifrån fem prioriterade utvecklingsresor. Tillsammans stakar de ut vägen mot framtidens idrott. En av utvecklingsresorna handlar om en ny syn på träning och tävling. I strategin anges att träning och tävling utformas så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet. Ledarskapet ska fokusera på glädje och prestation, snarare än på resultat.

Utifrån idrottsrörelsens nya strategi valde Skolidrottsförbundet att starta en utredning kring den egna tävlingsverksamheten för att analysera hur förbundets tävlingsverksamhet stämmer överens med svensk idrotts nya syn på träning och tävling.

Svenska Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för 1 300 skolidrottsföreningar med 150 000 medlemmar. Organisationens grundidé är att få barn och ungdomar att vara fysiskt aktiva och ha roligt under skoltiden utanför lektionstid. Genom intressanta och spännande aktiviteter läggs grunden till god hälsa och sunda vanor. Speciellt utformade utbildningar ges över hela landet som fostrar framtidens ledare. Förbundets största, årliga arrangemang är Skoljoggen som lockar en halv miljon barn att springa och ha kul under en dag på hösten.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.