Skip to main content

Taggar

 • Förbundskoordinator & Kommunikationsansvarig Sveriges Akademiska Idrottsförbund
 • jotisepffizhn.artrogogwdenem@sgyaiwkf.htsebo
 • 0702129470

 • Tävlingsledare Duathlon-SM
 • sldrtogbpphurevbstiyatgbiovpn@orgmtgaivxl.wfcoijmkk
 • 0705-82 67 67

 • Presskontakt
 • Kommunikations- och Marknadsansvarig
 • emjzmand.igugedllshftrhgomwq@sjvvehdnsmgkttcritkatadhlxsonzq.ohirgym

 • Sportchef
 • anlbgeiilaur.fgxoxty@sxkvemwnsgvktrfrijjatilhldbonsu.oakrgyz
 • 0708-86 79 19

 • Barn- och ungdomsansvarig
 • kajrjszza.juanpkdeodrsnxsogin@vasvagenynskvotrxyianzthohlosin.zworcjgdf
 • 0708-10 16 35

 • Presskontakt
 • Generalsekreterare
 • olcga.kysijolvrwdakxhled@swtvejhnsbcktcyriomatfbhlwsonjq.oazrgqw
 • 0708-48 55 00

 • Arrangemangsansvarig
 • uvkpe.nhhienlllbepcc@satveqlnsjlktutripoatpohlmoonwy.oksrgwl
 • 0768-67 50 78

 • Ordförande
 • beggthol.fgjriotbejurgke@swdveihnskgktgsriuiatcahldoonwe.onorghy
 • 0705-89 20 02