Skip to main content

Domkyrkoplan får hedersomnämnande

Nyhet   •   Dec 23, 2013 14:10 CET

Domkyrkoplan får ett hedersomnämnande för arbetet med att förvandla parken till en grönskande oas. Hedersomnämnandet delades ut från Per och Alma Olssons fond, som varje år delar ut ett pris för Göteborgs bästa byggnad.

Domkyrkoplan rustades upp 2008–2009 och har blivit en attraktiv och tillgänglig plats för besökare som vill ta en paus från stadsvimlet. Nu får parken ett hedersomnämnande från Per och Alma Olssons fond. I motiveringen står bland annat: ”Med glädje, engagemang, stor kunskap och unikt samarbete har Domkyrkoplan förvandlats till en ny grönskande oas och en ljuvlig örtagård mitt i stadens city. Här blandas spåren från en unik historisk plats med den nya tidens träd, blommor, växter och anläggningstekniker…”

Genom samarbete och samfinansiering mellan Svenska kyrkan, fastighetsägare och Göteborgs Stad genom Trygg, vacker stad har Domkyrkoplan blivit en modern stadspark med historiska spår. 

Domkyrkoplan är av riksintresse enligt miljöbalken och kulturminne enligt Kulturminneslagen och den ingår i kommunens bevarandeprogram.

Hedersomnämnandet delades ut 19 december på Börsen i Göteborg. Malin Offerle, chef för Trygg, vacker stad och Sabina Richter från arkitektkontoret 02landskap, som ritat parken, fick ta emot  hedersomnämnandet.

Trygg, vacker stad är en samverkansplattform där förvaltningar, kommunala bolag, enskilda organisationer och företag engagerat arbetar tillsammans för att få en trivsammare stadsmiljö och öka tryggheten i staden.

Park- och naturnämnden, trafiknämnden och byggnadsnämnden har ett gemensamt ansvar för verksamhetens mål och riktlinjer.

Per och Alma Olssons fond delar varje år ut ett pris för bästa byggnad i Göteborg. I år gick priset till Snowberry Hill i Hovås.