Skip to main content

Birgitta Nordström och Johannes Landgren fick pris

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 11:14 CET

Två personer som är aktiva inom två helt olika konstformer får i år Svenska kyrkan i Göteborgs kulturpris. Birgitta Nordström är textilkonstnär och Johannes Landgren musiker. Priserna delades ut under en ceremoni på Börsen onsdag den 11 december 2013.

Frågor om liv och död har präglat Birgitta Nordströms konstnärskap, examensarbetet på Högskolan för Design och Konsthantverk, HDK, innebar att hon vävde fem bårtäcken. Det projekt hon i dag håller på med handlar om att väva svepefiltar att använda när ett barn dör i samband med förlossningen och att ta reda på om det finns ett behov av dem.

– När jag vävde de första bårtäckena hade jag ingen tanke på att de skulle användas, de var skulpturala objekt. Men så kom en kvinna fram till mig under examensutställningen och sa att hon skulle dö om tre månader och att hon ville att ett av mina täcken skulle användas vid hennes begravning. Det var ett avgörande ögonblick för mig.

Under hösten avslutade hon arbetet med en biskopskåpa till biskop Per Eckerdal. Den har temat Landmärken och användes första gången första advent.

– Kåpan är en mantel, och det var viktigt för mig att det främst skulle vara ett plagg som var följsamt och lätt att bära, säger Birgitta Nordström.

Under arbetet med kåpan dokumenterades processen och bilderna sätts nu samman till ett häfte. Materialet till häftet var redan lämnat till formgivare, men finansieringen var inte klar. Då fick Birgitta
Nordström samtalet från Svenska kyrkan i Göteborg om att hon fått priset som består av 20 000 kronor. Så var finansieringen för häftet plötsligt löst...

För Johannes Landgren är kulturen också en fråga om liv och död. Den rymmer allt som är viktigt i livet och är inte bara ornament som vi kan ha eller mista.

– Allt svårt och glatt kan kanaliseras genom konsten, säger han.

Han talar också gärna om konstens tröstande och glädjande funktion, i kontrast till synen på god konst som provokativ.

I projekten som frilansmusiker finns en spännvidd som sträcker sig från barockmusik till jazz via modern konstmusik och arbete med körer. Tillsammans med musiker från de olika genrerna provar han sig fram, med stor nyfikenhet och lust.

– Det gäller att ha respekt för den genre man jobbar med, säger han. Man kan inte bedöma visor utifrån samma kriterier som man bedömer fugor.

En uppsjö av konserter och samarbetsprojekt ligger och väntar på Johannes Landgren framöver. Vilket av projekten han stoppar in de 20 000 kronorna från kulturpriset vet han ännu inte, bara att de ska gå till musiken på något sätt.

 

Mer information om Svenska kyrkan i Göteborg finns på
Internet www.svenskakyrkan.se/goteborg 

FRÅGOR

Har ni frågor om Svenska kyrkan i Göteborgs kulturpris går
det bra att vända sig till;

Kulturutskottets ordförande Britta Olinder, 0733–90 16 18.

Kultursekreterare Ulrika Hagren, 031–731 88 13 (månd–onsd)

Informationsenheten på kyrkoförvaltningen når ni via vår
växel 031–731 88 00.

BAKGRUNDSFAKTA:

Kulturstipendiet delas i år ut för 43:e året. Bland
tidigare stipendiater finns Bertil Falck, 2009, Göteborg Baroque, 2008, och
Tomas Sjödin, 2001.

Birgitta Nordström är för närvarande tjänstledig från sitt halvtidsarbete som lektor på HDK för att i stället vara forskarstudent på samma institution. Halvtid fortsätter hon att verka som textilkonstnär.

Johannes Landgren arbetar för närvarande halvtid som prodekan på konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet och ägnar sig även åt frilansverksamhet, ofta i samarbete med andra musiker eller körer. Uppdraget som prodekan är tidsbegränsat och under uppdraget är han tjänstledig från sin tjänst som professor i orgel och orgelimprovisation vid Högskolan för scen och musik.

Svenska kyrkan i Göteborg har totalt 30 församlingar och ett 60-tal kyrkor.
Dessutom ingår Göteborgs kyrkogårdsförvaltning.