Skip to main content

Henrik Tobin årets kulturstipendiat

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2012 15:00 CET

Redan som pojke blev Henrik Tobin nyfiken på vad som döljer sig bakom det man ser och hör i en gudstjänst. Nyfikenheten har drivit honom att utforska marken mellan teologi, liturgi och musik. Det är ett område som inte är så väl kartlagt i Sverige, något han velat ändra på. För sitt skrivande inom det ämnesområdet får han 2012 års kulturstipendium från Svenska kyrkan i Göteborg.

Det var i Lysekils kyrka någon gång på 1960-talet som Henrik Tobin tydligt kände att det fanns något mer, en osynlig verklighet bakom ljuset, sången och musiken i kyrkan.

Även om nyfikenheten var väckt var det långt ifrån självklart att det var kyrkomusiker Henrik Tobin skulle bli. Han övervägde en militär bana, var intresserad av statsvetenskap och funderade på att bli journalist, men till slut vägde musiken tyngst. I slutet av 1970-talet lämnade han musikhögskolan med en organistexamen.

Det fanns också många präster i släkten, så de teologiska frågorna var levande, både hemma vid köksbordet och när släkten träffades. Filosofin kom i ett senare skede.

Och det är där, i gränslandet mellan musik, teologi och filosofi som Henrik Tobin trivs bäst.

Nyfikenheten och intresset för att skriva ledde så småningom fram till en tjänst som skrivande redaktör på Kyrkomusikernas tidning (KMT), men Henrik Tobin är också Lärarförbundets konsult i kyrkomusikerfrågor. I båda sina funktioner har han kontoret hemma i Gråbo.

1996 kom hans bok Den underbara harmonin. Fem år senare var han redaktör för boken Musiken i Svenska kyrkans församlingar och ytterligare fem år senare för Åtta röster om musik och teologi.

Till sin meritlista kan han nu också lägga Svenska kyrkan i Göteborgs kulturstipendiat 2012, något han är både överraskad och glad för.

– Jag visste inte ens att jag var nominerad.

Stipendiet är på 25 000 kronor, pengar som kommer väl till pass eftersom Henrik Tobin fått i uppdrag att skriva ännu en bok. Vad den ska handla om kan han inte berätta riktigt än.

– Det långsiktiga skrivandet får ofta stå tillbaka när man skriver för en månadstidning, men nu ska jag få skriva på heltid i ett halvår och då behöver jag isolera mig någonstans i början för att det ska fungera. Då ger lite extra pengar en möjlighet att kanske komma iväg utomlands.

Mer information om Svenska kyrkan i Göteborg finns på Internet www.svenskakyrkan.se/goteborg 

 

FRÅGOR

Har ni frågor om Svenska kyrkan i Göteborgs kulturstipendium går det bra att vända sig till kulturutskottets ordförande Britta Olinder, 0733–90 16 18.

Kultursekreterare Ulrika Hagren, 031–731 88 13 (månd-onsd)

Informationsenheten på kyrkoförvaltningen når ni via vår växel 031–731 88 00.

 

BAKGRUNDSFAKTA:

Kulturstipendiet delas i år ut för 42:a året. Bland tidigare stipendiater finns Bertil Falck, 2009, Göteborg Baroque, 2008, och Tomas Sjödin, 2001.

Stipendiet delas ut på Börsen vid samfällda kyrkofullmäktiges sammanträde den 11 december.

Svenska kyrkan i Göteborg har totalt 30 församlingar och ett 60-tal kyrkor.
Dessutom ingår Göteborgs kyrkogårdsförvaltning.