Skip to main content

Ideellt engagemang sker inte alltid i det tysta

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 14:00 CEST

Höstens frivilligdag den 20 oktober i Göteborgs domkyrka sätter fokus på det ideella engagemanget och den här gången lyfter vi särskilt fram musiken och glädjen i den.

Musiken är viktig i Svenska kyrkan. I varje församling finns minst en kör, i de flesta fler. I Göteborg sjunger över 4 000 medlemmar i de över 200 körer som finns i församlingarna. Dessutom finns drygt 25 instrumentensembler runt om i Göteborg. De har över 370 medlemmar. Körsångare och instrumentalister är barn, ungdomar och vuxna som hittat glädjen i musiken och som delar med sig av den på gudstjänster och i andra sammanhang.

Utan allt detta ideella engagemang vore kyrkorna så mycket tystare och ett viktigt inslag i gudstjänsterna skulle saknas.

Under frivilligdagen i Göteborgs domkyrka den 20 oktober talar Ulrika Melin Lasson om glädjen i musiken och det ideella engagemanget. Ulrika fick Angereds kulturpris 2010 för sitt mångåriga arbete i Angered. Numera arbetar hon på Göteborgs stiftskansli som musikkonsulent.

Flera ideella medarbetare från församlingar runtom i Göteborg berättar också om sitt engagemang, vad de får betyda för andra och vad engagemanget betyder för dem.

Frågor:

Beata Åhrman Ekh, projektledare idealitet, 0702–99 74 76

Birgitta Länström, Domkyrkoförsamlingen, 0707–85 12 43

Svenska kyrkan i Göteborg har totalt 30 församlingar och ett 60-tal kyrkor.
Dessutom ingår Göteborgs kyrkogårdsförvaltning.

Bifogade filer

PDF-dokument