Skip to main content

Kända personer som är gravsatta i Göteborg

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 08:15 CET

Många framstående personer har fått sin sista vila på någon av Göteborgs 34 olika kyrkogårdar. Ett urval av kända personer med Göteborgsanknytning finns nu sökbara på kyrkogårdsförvaltningens hemsida, www.svenskakyrkan.se/goteborg/kgf
Under rubriken Kända gravar finns exempelvis författare, konstnärer, musiker, arkitekter, skådespelare, präster, företagsledare, forskare, donatorer, och idrottsmän.

På Göteborgs kyrkogårdar finns många gravar av personhistoriskt intresse. I ”Kända gravar” kan man leta efter personer som varit betydelsefulla för samhällsutveckling, näringsliv och kulturfrågor i Göteborg eller på annat sätt bidragit till att göra Göteborg känt. Urvalet av människor har gjorts utifrån kriteriet verksamma inom näringsliv, religion/filosofi, samhälle, teknik/vetenskap, kultur och sport.

Författaren Viktor Rydberg, vars ståtliga grav finns på Östra kyrkogården, är ett exempel i Kända gravar. Andra exempel är domprosten Peter Wieselgren på Stampens kyrkogård, redaktören Torgny Segerstedt på Kvibergs kyrkogård och teatermannen Hagge Geigert på Västra kyrkogården.

Sökning i databasen kan göras på olika sätt. Antingen från listan i sin helhet eller avgränsas via val av kyrkogård, verksamhetsområde, period eller namn. Svaret på sökningen hämtas från gravregistret, som är en förteckning över alla som begravts på kyrkogårdarna i Göteborg i modern tid. Svaret anges i form av en karta över kyrkogården, där den aktuella graven markeras.

Arbete pågår med framtagning av texter om de personer som finns med i Kända gravar. Efter källgranskning kommer dessa texter att infogas. Svenska kyrkan tar också tacksamt emot tips på fler personer som bör ingå i Kända gravar.

Frågor

Vill du veta mer om Kända gravar, var vänlig kontakta

Förvaltningschef Staffan Holmgren 031-731 88 35
Informatör Göran Karlsson, 031-731 88 14
Kultursekreterare Ulrika Hagren 031-731 88 13

Mer information finns på Internet www.svenskakyrkan.se/goteborg/kgf  

Svenska kyrkan i Göteborg har totalt 30 församlingar och ett 60-tal kyrkor.
Dessutom ingår Göteborgs kyrkogårdsförvaltning med 34 kyrkogårdar.

Bifogade filer

PDF-dokument