Skip to main content

På måndag startar kyrkovalet

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2013 07:45 CEST

Röstkort för kyrkovalet har landat i närmare 250 000 göteborgares brevlådor den senaste veckan. På måndag startar förtidsröstningen i fem lokaler i Göteborg. På valdagen, den 15 september, står valförrättare redo i 50 lokaler runtom i stan för att ta emot medlemmarnas
röster.

I Göteborg röstar man på nomineringsgrupper och kandidater i fyra val, medan resten av landet bara har tre val. Det beror på en strukturförändring som genomförs i hela Sverige 1 januari 2014, men som
Göteborg fått dispens från i fyra år.

Göteborgarna kan därför rösta i valet till kyrkomötet, stiftsfullmäktige, kyrkofullmäktige på Göteborgsnivå och församlingsfullmäktige på församlingsnivå.

Vad de olika grupperna står för kan man bland annat ta reda på om man lyssnar på de olika debatter som ordnas under de närmaste veckorna. De flesta grupper har också en hemsida med information om vad man vill arbeta för i Svenska kyrkan.

Förtidsröstningen pågår mellan den 2 och 11 september, men för göteborgarna är det möjligt att fortsätta förtidsrösta i domkyrkan fram till dagen före valdagen. Det går också bra att rösta i domkyrkan på valdagen, oavsett var i Göteborg man bor.

Valkretsindelningen har gjorts om i valet till kyrkofullmäktige på Göteborgsnivå. I år är hela Göteborg en valkrets. Förra valet var Göteborg indelat i 29 valkretsar. Förändringen innebär att det blir lättare
för små nomineringsgrupper att få mandat i kyrkofullmäktige.

Om Göteborg varit en valkrets i förra valet hade sammansättningen i fullmäktige sett ganska annorlunda ut. Socialdemokraterna hade haft 16 mandat, sex färre än i dag, centern hade haft två mandat, i dag har de inget. Folkpartiet i Svenska kyrkan hade ökat med fem mandat från dagens
enda, Frimodig kyrka hade haft sju mandat i stället för de två de har i dagens fullmäktige. Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan hade tappat fyra mandat och landat på 23 i stället för de 27 de har. Sverigedemokraterna hade tagit tre mandat, i dag är de inte representerade. Öppen kyrka hade backat fem mandat till 23.

Många församlingar i Göteborg har haft direktvalda kyrkoråd tidigare, men nu väljs ett församlingsfullmäktige i alla församlingar. Fullmäktige väljer i sin tur ett kyrkoråd som är församlingens styrelse.


FAKTA

Mandatfördelningen samfällda kyrkofullmäktige i Göteborg i dag är:

Öppen kyrka: 28

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan: 27

Socialdemokraterna: 21

Frimodig kyrka: 2

Folkpartister i Svenska kyrkan: 1

Kyrkans väl i Göteborgs kyrkliga samfällighet: 1

Ett mandat är inte tillsatt.

FRÅGOR

Valtekniska frågor: Administrativ chef Ulf Johansson, 031–731 88 33

Övriga frågor om kyrkovalet: Informationschef Ann-Christin Johansson, 031–731 88 24

eller informatör Charlott Emgård, 031–731 88 15

Svenska kyrkan i Göteborg har totalt 30 församlingar och ett 60-tal kyrkor.
Dessutom ingår Göteborgs kyrkogårdsförvaltning.