Skip to main content

Svenska Kyrkan är beroende av ideella insatser

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2011 14:00 CEST

Svenskarnas engagemang i ideellt arbete är större än någonsin, närmare 50 procent av befolkningen har under de senaste 12 månaderna utfört någon form av frivilliga insatser.

Ideellt arbete är av stor betydelse för såväl Sverige som många andra länder och EU har därför utsett 2011 till frivillighetens år.

I Göteborg utförs ett omfattande ideellt arbete av Svenska kyrkans frivilligarbetare – faktum är att kyrkan inte skulle ro i land sina åtaganden utan ideellt engagemang.

-Frivillighet är en viktig fråga för kyrkans roll i samhället och en betydande del av Svenska kyrkans arbete i Göteborg bygger på ideella insatser, säger Beata Åhrman Ekh, projektledare för Svenska kyrkans frivilligarbete.

Kyrkans engagemang av frivilliga krafter sträcker sig från kyrkvärdar till yrkespersoner som ställer upp pro-bono i kyrkans namn med såväl punktinsatser som längre engagemang. I Lundby församling visar en rapport om ideella medarbetare att det utförs cirka 7 500 arbetstimmar per år i församlingen av frivilliga. 37 personer utför uppgifter knutna till gudstjänsterna och lika många har uppgifter som handlar om servering, dukning och disk medan 31 personer är engagerade i övrig vuxenverksamhet.

Engagerade medmänniskor

Kyrkans jourtjänst som fungerar som en krisjour är ett av många exempel på ideellt arbete som utförs inom Svenska kyrkan i Göteborg. Omkring 20 000 göteborgare i nöd ringer jourtelefonen varje år och möts av engagerade medmänniskor, utvalda och utbildade för uppgiften. Jourtelefonen bemannas av frivilliga medarbetare som utan ersättning gör en medmänsklig insats. Till stöd har de anställd personal, socionomer eller motsvarande med olika påbyggnadsutbildningar i bland annat psykoterapi.

-Här blir du mött med förståelse och acceptans, oavsett om du är i akut kris, mitt i en sorg eller av annan anledning behöver någon att prata med, berättar Beata Åhrman Ekh.

I alla församlingar i Göteborg pågår ideellt arbete av olika slag, t ex som soppkokare, kyrkvärd, körverksamhet, konfirmandledare, barnverksamhet, krisrådgivning m m. Förutom arbetet och tiden man lägger ner kan frivilligt arbete även innebära en personlig utveckling i mötet med andra människor. 

-Alla insatser är välkomna, stora som små! Vi vill uppmana alla som vill göra en insats att kontakta sina församlingar för att få veta mer. På hemsidan www.svenskakyrkan.se/goteborg finns all information, säger Beata Åhrman Ekh avslutningsvis.

För ytterligare information, kontakta:

Beata Åhrman Ekh, telefon 031-731 88 19, mobil 0702-99 74 76

Svenska kyrkan i Göteborg har totalt 30 församlingar och ett 60-tal kyrkor.
Dessutom ingår Göteborgs kyrkogårdsförvaltning.