Skip to main content

Svenska kyrkan möter unga på nätet?

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2010 09:00 CEST

Svenska kyrkan i Göteborg ordnar en seminariedag om sociala medier för anställda och förtroendevalda den 13 oktober. Inriktning är främst hur kyrkan kan möta ungdomar på Internet.

Seminariedagen ingår i ett projekt som Svenska kyrkan i Göteborg driver sedan ett drygt år tillbaka. Det projektet handlar om att samordna och stärka församlingarnas arbete bland ungdomar på Internet. Projektledaren Anders Tingström har kartlagt det arbete som redan pågår och det utbildningsbehov som finns.

På seminariedagen den 13 oktober varvas externa föreläsningar med egna seminarier. Dagen avslutas med en paneldebatt. Se även programmet.

I anslutning till projektet har Svenska kyrkan i Göteborg också gjort en samlingssida på Internet över kyrkans närvaro på andra webbplatser än de egna: www.svenskakyrkan.se/goteborg/natverk

  • Vi har gett kyrkoherdarna i Göteborgs 30 församlingar möjlighet att berätta vilka medarbetare som har i uppdrag att möta människor på nätet. Samtidigt redovisar vi också vilka gruppsidor/fansidor som kyrkor och församlingar har inom sociala medier. Listan är inte komplett ännu och kommer att kompletteras efter hand.

 

FRÅGOR

Vill ni veta mer om projektet som ska utveckla samverkan när det gäller kyrkans arbete bland ungdomar på nätet eller seminariedagen kan ni kontakta.
Projektledare Anders Tingström, 0737 73 87 57
Kyrkoherde Dan Bernspång, Backa församling, 031 731 62 55, 0705-49 68 55

Har ni allmänna frågor angående Svenska kyrkans arbete via sociala medier är ni också välkomna att kontakta kyrkoförvaltningen 031-731 88 00. Där når ni i första hand
Informationschef Ann-Christin Johansson 031-731 88 24, 0705 97 88 24

Svenska kyrkan i Göteborg har totalt 30 församlingar och ett 60-tal kyrkor.
Dessutom ingår Göteborgs kyrkogårdsförvaltning.

Bifogade filer

PDF-dokument