Skip to main content

Helén Lundberg blir ny domprost i Västerås

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2014 08:59 CEST

Tillsättningsnämnden beslutade i samband med sitt möte den 19 september om ny domprost. Valet föll på Helén Lundberg, kyrkoherde i Piteå församling.

- Tillsättningsnämnden har haft en gedigen process för att utse ny domprost och chef för Svenska kyrkan Västerås pastorat. Det är en styrka när vi nu gått i mål med rekryteringen av en ny domprost, säger Jörgen Eklund, ordförande för kyrkorådet i Västerås pastorat. 

Helén Lundberg växte upp på ett litet jordbruk i Västerbotten i en väldigt traditionellt buren familj. Redan i tonåren visste hon att hon ville arbeta med bibeln men var osäker på lämpligheten i att hon som kvinna kunde bli präst. I unga år utbildade hon sig till fritidsledare och arbetade som ungdomskonsulent och senare inom hemtjänsten med äldre vårdtagare och missbrukare.

När hon på 90-talet sa upp sig från hemtjänsten för att studera till präst möttes hon av ett starkt stöd från sina föräldrar.
-Det har betytt enormt mycket för mig, även om mina föräldrar aldrig hann uppleva min prästvigning innan de gick bort, berättar hon. Min man har däremot alltid stöttat mig, och att utbilda sig med små barn hemma blev för oss något av ett gemensamt projekt, berättar hon med ett skratt.

Helén Lundberg fick sin teologie kandidatexamen från Umeå Universitet 1998, prästvigdes i Luleå 1999 och har en Filosofie magisterexamen från Uppsala Universitet. Hon har tidigare arbetat i Luleå stift, Nederluleå församling, Råneå församling och idag i Piteå församling och kontrakt.

-Jag tror på kyrkans plats i samhället och i människors liv. Kyrkan spelar en viktig roll i en spännande samtid, med nyckelfrågor som andlig hunger, miljömedvetenhet och diakonalt engagemang, säger Lundberg.

Lundbergs diakonala engagemang har bl a gett sig uttryck genom en rad projekt, som exempelvis integrationsprojektet ”Man och man emellan", och ”Möt mig”, för ungdomar i riskzonen.

-Ungdomar är vår framtid och arbetet med barn och ungdomar är en viktig satsning och måste som sådan få konsekvenser och få ta plats, säger Lundberg. Att ungdomars egna engagemang ska uppmuntras och tas tillvara är för Lundberg självklart.

Om sitt kommande uppdrag som ledare av Västerås pastorat säger Lundberg:
-Mina år som kyrkoherde och ledare har gett mig många lärdomar och erfarenheter. Att låta medarbetare växa och utvecklas, ge förtroende och ha stor tillit. Det är viktigt att alla medarbetare känner att de är en del av en helhet och ett sammanhang.

Lundberg har besökt Västerås sedan barndomen då hon haft sin morbror och moster här.
 -Kyrkmässigt tycker jag att Västerås påminner om Norrbotten, säger hon, men vad jag har sett är Västerås också väldigt framåt!

 - Nu kan vi välkomna Helén Lundberg till hennes nya uppgift som domprost i Västerås. Helén Lundbergs kunskaper och erfarenheter kommer väl till pass när vi nu vill stärka verksamheterna för barn, unga och familjer liksom att utveckla och förnya gudstjänstlivet, säger Jörgen Eklund, ordförande för kyrkorådet i Västerås pastorat.

Helén Lundberg född 1956. Hon är gift med Staffan Lundberg, forskare inom matematik vid Luleå universitet och utbildad kantor. Paret har två vuxna barn; sonen Per-Erik i Luleå och dottern Elisabeth med sambo och två barnbarn i Eskilstuna.  

Helén Lundberg tillträder som domprost i Västerås pastorat i början av 2015.

- Jag välkomnar Helén Lundberg som domprost i Västerås och till Västerås stift. Jag ser fram emot ett lika gott samarbete med henne som jag haft med hennes företrädare, säger Thomas Söderberg, biskop i Västerås stift.

Tillsättningsförfarande:
Tillsättningen har skett enligt kyrkoordningen. Tillsättningsnämnden har bestått av tre representanter från pastoratets kyrkoråd, tre representanter från stiftsstyrelsen samt biskop Thomas Söderberg. Prövning av kandidaterna har skett genom intervjuer, tester, referenstagande samt dialog med fackliga representanter.

Övriga sökande var Peter Åström, Jerker Alsterlund, Susann Senter samt Ann-Charlotte Träisk.

För mer information:
Helén Lundberg, tillträdande domprost i Västerås pastorat
E-post: helen.lundberg@svenskakyrkan.se
Tel
: 0911-27 40 10 / 070-169 67 76

Jörgen Eklund, ordförande för kyrkorådet i Västerås pastorat
E-post: Jorgen.e.eklund@svenskakyrkan.se
Tel
: 021-10 76 10 / 076-126 31 81


Svenska kyrkan Västerås möter människor i vardag och högtid, i glädje såväl som sorg. Verksamheten är öppen för alla, oavsett tro eller tvivel. Det finns mötesplatser för alla åldrar och för många olika intressen, allt från öppen förskola och ungdomsgrupper till samtalsgrupper och körverksamhet. Kyrkan är också en naturlig del av vardagen i till exempel skolor och på sjukhuset. 64 procent av alla västeråsare tillhör Svenska kyrkan, vilket gör kyrkan till den i särklass största folkrörelsen i Västerås.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy