Artucbpx5mujwkshcd0z

Kalmar, Tibro och Västervik nominerade till Årets Stadskärna 2017

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 14:46 CEST

Den 17 maj i Varberg avslöjas vem av de tre nominerade städerna Kalmar, Tibro och Västervik som får den prestigefyllda utmärkelsen Årets Stadskärna 2017. Priset delas ut i samband med Svenska Stadskärnors Årskonferens 17-18 maj i Varberg.

Tjl8tmt6d6xyqjjgekki

Västerås – korad till Årets Purple Flag stad 2017 – för tryggare, säkrare och roligare kvällsupplevelser

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2017 22:28 CEST

Idag vet varenda polis i Västerås vad Purple Flag handlar om. Samverkan mellan stadens politiker, tjänstemän och privata näringsidkare har blivit ännu bättre. Detta har resulterat i en mängd åtgärder för att skapa en tryggare, roligare och säkrare kvällsupplevelser. För sitt framgångsrika utvecklingsarbete får Västerås utmärkelsen Årets Purple Flag stad 2017, som delades ut 23 okt i Stockholm.

Wcmbedilhxjb4kgi3tsf

Vad har fler och snyggare papperskorgar med säkerhet och trygghet att göra?

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2017 15:36 CEST

Börja med det enklaste! Det är uppmaningen till de städer som vill satsa på tryggare, säkrare och attraktivare kvällsupplevelser. Därför har just fler, snyggare och bättre papperskorgar varit en av de första åtgärderna som de Purple Flag-certifierade städerna tagit tag i. Den 12 oktober fick sju städer sina certifikat förnyade och fem nya städer godkändes.

Vobdr2os5yboiy5t9blb

Alltfler städer satsar på ett attraktivare, tryggare och säkrare kvällsliv med Purple Flag-modellen. Fem nya städer certifieras och sju städer omcertifieras 12 oktober i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2017 22:50 CEST

I takt med att våldet ökar i samhället blir det allt viktigare att hitta nya fungerande arbetssätt. Ett av dem är Purple Flag, en process med syftet att skapa ett socialt hållbart, tryggt, säkert och upplevelserikt kvälls- och nattliv för alla. Den 12 okt i Stockholm ceritifieras fem nya städer och sju städer omcertifieras. Det uppfyller kraven för Purple Flag Swedens fem fokusområden.

Media no image

Forum för hållbar stadsutveckling 4-5 juli Almedalen: En ny stadspolitik, det nya kommunala ledarskapet för stadsutveckling och att tänka på i den stora byggyran

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 12:13 CEST

Hur bygger vi bostäder och utvecklar attraktiva och hållbara städer, orter och platser som tar hänsyn till miljö och klimatmål? Finns svaren i Miljöministern Karolina Skogs (MP) rapport ”En ny svensk stadspolitik”? Eller märks det i ”Det nya kommunala ledarskapet för stadsutveckling”? Vad ska man ”Tänka på i den stora byggyran”? Det är frågor som diskuteras i årets ”Forum för hållbar stadsutveckling” som arrangeras avSvensk Handel, Fastighetsägarna Sverige, Visita, Sveriges Centrumutvecklare och Svenska Stadskärnor.


PROGRAM 4 juli 15:00-16:00

En ny svensk stadspolitik 

En ny stadspolitik har aviserats av regeringen efter sommaren. Den kommer att omfatta tre delar utformade av tre ministrar. Miljöminister Karolina Skog (MP) är ansvarig för stadsutvecklingsfrågor och ska ta fram en skrivelse om ”Levande städer”. Vi får ta del av de diskussioner som förts under fyra rundabordssamtal och som så småningom ska resultera i mer konkreta förslag kring jämställd stadsutveckling, stadsgrönska, ren luft och hållbara transporter i städerna med mera.


Deltagare:
- Karolina Skog, miljöminister (MP)
- Karin Johansson, VD Svensk Handel
- Reinhold Lennebo, VD Fastighetsägarna Sverige
- Eva Östling, VD Visita
- Björn Bergman, VD Svenska Stadskärnor
- Marlene Hassel, ordförande Sveriges Centrumutvecklare

Samtliga seminarier i Handels Hus under den 4 juli kommer att spelas in och sändas live på denna länk

https://www.youtube.com/embed/nsLboNO1NYI

PROGRAM 5 juli 14:00-14:45

Det nya kommunala ledarskapet i stadsutvecklingen

Kommunerna i Sverige står inför många stora utmaningar: klimat och miljö, integration, stigande kostnader för kommunala tjänster, expansion på vissa platser och utflyttning från andra. Betydelsen av platsen mellan husen, det s k tredje rummet blir allt viktigare i stadsutvecklingsfrågor. Hur förhåller sig dagens och morgondagens kommunala ledare till att sätta attraktion i fokus och hur ser samverkan ut ur ett kommersiellt perspektiv mellan kommun, fastighetsägare och näringsliv?

Deltagare:
- Emma Jonsteg, VD Utopia Arkitekter
- Niklas Nordström, kommunalråd Luleå kommun
- Lena Boberg, VD ICA Fastigheter
- Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt, SKL

15:15-16:00

Att tänka på i den stora byggyran

Fortsättning på föregående seminarium.

Hur ska Sveriges lyckas långsiktigt med att bygga och driva hållbara, attraktiva städer och platser för både invånare och besökare? Under seminariet kommer vi att diskutera två olika case.

Case 1: Sturegallerian Stockholm Det som oftast kallas Stockholms finanskvarter ska förtätas, byggas högre och öppnas för många fler människor än idag. Ett mångmiljardprojekt som rör om i ”Stockholms gyllene triangel”. För Sturegallerian kan man tala om en revolution.

Case 2: Med Masthuggskajen växer Göteborgs stadskärna västerutEn dynamisk, levande, kontrastrik stadsdel med en blandning av lägenheter och kontor, butiker och resturnager, parker och gågator. Från idé till verklighet.

Deltagare:
- Patrik Faming, Boverket, nationell samordnare Plattform för Hållbar stadsutveckling
- PG Nilsson, grundare och huvudägare Svenska Brasserier
- Emma Jonsteg, VD Utopia Arkitekter 

- Charlotta Rosén, projektledare Sturekvarteret, ADIA   

- Jessica Algehed, processleder arbetet med levande våningar, Urban Innovation AQB

Moderator: Rudolf Antoni, Fastighetsägarna 

Plats: Handels Hus, Donnersgatan 1, Visby

Arrangörer: ”Forum för hållbar stadsutveckling” arrangeras för femte året i rad av Svensk Handel, Fastighetsägarna Sverige, Visita, Sveriges Centrumutvecklare och Svenska Stadskärnor.

#forumstadsutveckling

För mer information:

Elisabet Elmsäter Vegsö, Stads- och platsutveckling, Svensk Handel, 0706-71 86 33

Anna Haag, Visita, strateg, 08-762 74 51

Rudolf Antoni, vice vd och näringspolitisk chef Fastighetsägarna GFR , 0709-55 60 13

Marlene Hassel, ordförande Sveriges Centrumutvecklare, 0706-57 52 99 

Björn Bergman, vd Svenska Stadskärnor, 070-223 86 24

Svenska Stadskärnor är en en branschöverskridande icke-vinstdrivande medlemsorganisation med syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Våra främsta partners är Trafikverket, Boverket, SKL, Svensk Handel, Visita och Fastighetsägarna Sverige. Vi samlar ca 175 organisationer och kommuner och är representerade av medlemmar i 105 svenska orter och städer.

Hur bygger vi bostäder och utvecklar attraktiva och hållbara städer, orter och platser som tar hänsyn till miljö och klimatmål? Finns svaren i Miljöministern Karolina Skogs (MP) rapport En ny svensk stadspolitik? Eller märks det i Det nya kommunala ledarskapet för stadsutveckling? Vad ska man Tänka på i den stora byggyran? Det är frågor som diskuteras i årets ”Forum för hållbar stadsutveckling”.

Läs vidare »
Wrg3muydgde8nzr6xnlz

Västervik blev Årets Stadskärna 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 22:54 CEST

Västervik vann den prestigefyllda utmärkelsen Årets Stadskärna 2017 i stark konkurrens med Kalmar och Tibro. Utnämningen ägde rum i Varberg , förra årets vinnare i samband med Svenska Stadskärnors Årskonferens och bankett, som samlat närmare 450 tjänstemän, politiker, stadsutvecklare, centrum- och cityutvecklare samt representanter från 65 kommuner, näringsliv och handel.

Hskfq4txqgvjp1j48yba

Miljöminister Karolina Skog kommer till Svenska Stadskärnors Årskonferens 17-18 maj i Varberg för att prata om den nya stadspolitiken

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2017 22:48 CEST

Urbanisering, stads-, plats- och centrumutveckling är angelägna frågor, det vittnar inte minst det rekordhöga antalet deltagare på Svenska Stadskärnors Årskonferens, den 17-18 maj i Varberg. 447 deltagare ansluter i Varberg, som förra året utsågs till Årets Stadskärna. Förutom miljöminister Karolina Skog kommer Gil Penalosa, från Bogotá, som inspirerat över 200 städer runt om i världen.

Media no image

Kalmar vald till Årets Purple Flagstad 2016!

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2016 21:43 CEST

För drygt ett år sedan var Kalmar en av de första åtta städerna som certifierades för sin satsning på en säkrare, tryggare, renare och bättre kvälls- och nattupplevelse enligt engelska förlagan Purple Flag. Den 11 oktober blev de valda till Årets Purple Flagstad 2016 på Sweden Urban Arenas bankett i Stockholm. Förutom ett diplom, äran, en symbolisk gåva i form av en stor lila ficklampa får de en check på 10 000 kr. Checken går till de ideella krafterna som har varit delaktiga i att göra Kalmar säkrare och tryggare kvälls- och nattetid.

– Vi vill uppmärksamma det viktiga arbetet som våra svenska certifierade Purple Flag-städer har gjort och gör för att skapa en bättre kvällsupplevelse för stadens invånare och besökare, förklarar Björn Bergman, vd för Svenska Stadskärnor. Med utmärkelsen vill vi belöna det framgångsrika arbetet. Kalmar har gjort ett föredömligt arbete och uppfyller kriterierna för de fyra tidszonerna och fem fokusområden i sitt Purple Flag-område. Det är värt att lyfta fram och sprida som goda exempel till andra.

Strukturerat arbete som förkortat utvecklingsprocessen

Utifrån de fem fokusområdena säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy har Kalmar förbättrat relationerna och samarbetet mellan stadens offentliga, ideella och kommersiella aktörer. Tillsammans har de tagit ett helhetsgrepp om staden för att göra den tillgänglig för alla. I förbättringsprocessen ingår bl a belysningsprogram för ökad trygghet, fler vakter vid större evenemang, informationskampanjer och utbildningsinsatser för att skapa delaktighet och stolthet.

Juryns motivering:

Utmärkelsen Årets Purple Flagstad 2016 har tilldelats Kalmar för deras framgångsrika och kontinuerliga arbete i samverkan baserad på Purple Flag Swedens fem fokusområden – säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy. Kalmar påvisar värdet av ett organiserat och strukturerat samarbete mellan stadens offentliga, privata och ideella aktörer. Tillsammans har de hittat formen för att bättre möta såväl dagens som morgondagens behov, önskemål, utmaningar och möjligheter när det gäller ett säkrare, tryggare och attraktivare utbud av kvällsupplevelser.

Juryn består av representanter från Svenska Stadskärnors styrelse Boverket, Fastighetsägarna, Svensk Handel, Sveriges kommuner och landsting, SKL, Trafikverket, Visita och fastighetsbolaget Vasakronan.

Fakta

Bättre kvällsupplevelse handlar om att sammankoppla dag- med kvällsekonomin där intressenter och aktörer från den offentliga och privata sektorn samverkar för att uppnå de gemensamt satta målen. Syftet är att såväl invånare som besökare, oavsett ålder, preferenser och etnicitet ska känna sig trygga, säkra och välkomna. Detta gagnar alla och skapar förutsättningar för tillväxt samtidigt som det stärker stadens varumärke och den totala samhällsnyttan och ekonomin.

5 Fokusområden

1. Säkerhet – välkomnande, rent, tryggt och säkert.

2. Tillgänglighet – säker ankomst, förflyttning & avresa.

3. Utbud – ett stort och rikt urval av attraktiva samt unika kvällsupplevelser.

4. Plats – en upplevelserik destination/stadskärna.

5. Policy – tydliga riktlinjer, gemensamma mål och budget.

4 Tidszoner

1. Tidig kväll – kl 17-20 2. Sen kväll – kl 20-23 3. Kväll – kl 23-02 4. Natt – kl 02-05

För mer information:

Björn Bergman, vd Svenska Stadskärnor, 070-223 86 24

Björn Mortensen, verksamhetsledare Kalmar City, 070-831 06 06

Kalmars satsning på en säkrare, tryggare, renare och bättre kvälls- och nattupplevelse enligt engelska förlagan Purple har gett resultat. Detta uppmärksammades 11 oktober då de blev valda till Årets Purple Flagstad 2016. Förutom ett diplom och äran får de en check på 10 000 kr som går till de ideella krafterna som bidragit till i att göra Kalmar säkrare och tryggare kvälls- och nattetid.

Läs vidare »
Media no image

Fyra nya städer får lila flagg-certifieringen för ett tryggare, säkrare och mer upplevelserikt kvällsliv!

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2016 14:43 CEST

Under ett år har stadens offentliga och privata aktörer arbetat målmedvetet för att höja stadens attraktionskraft och få en bättre och tryggare kvällsupplevelse efter klockan 17.00. Totalt 12 städer är nu certifierade i Sverige och fler är på gång.

– Processen med Purple Flag har varit en ögonöppnare för samtliga aktörer. De har fått nya och vidare perspektiv för att skapa en säker, trygg och attraktiv stad, säger Tomas Kruth, projektledare för Purple Flag Sweden som drivs inom Svenska Stadskärnor. Den officiella certifieringen äger rum på kvällen den 10 oktober i Stockholm.

Purple Flag för en bättre kvällsupplevelse genomfördes förra året som ett pilotprojekt med nio städer. Åtta av dessa blev certifierade och nu är det dags för fyra till: Trollhättan, Haninge, Falun och Linköping. För att bli certifierad krävs att man uppfyller kriterier utifrån fem fokusområden; säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy. Dessa är framtagna för att fånga upp totalupplevelsen och de förväntningar som stadskärnor erbjuder kvälls- och nattetid, oavsett målgrupp och storlek på stadskärnan.

– De flesta städer arbetar redan med dessa frågor, förklarar Tomas Kruth, projektledare och expert på stadsutveckling. Det nya är att man med Purple Flag-metoden fått ett verktyg som utökar samarbetet mellan olika privata näringsidkare och fler inom den offentliga sektorn.

De gemensamma kvällsvandringarna har fått alla att se sin stads utvecklingspotential. Antalet tidiga kvällsaktiviteter för en bredare målgrupp har tillkommit, ökad renhållning, fler cykelställ, bättre skyltning är andra konkreta exempel som påverkar stadens attraktion och helhetsintryck. Likaså har man blivit varse vikten av bättre kvällsbelysning på husfasader, parker, stråk och inte minst butiker. Det ger en trygghetskänsla och förebygger brott. Samverkan bygger på goda relationer vilket deltagarna har förstärkt under processarbetet.

– Med en gemensam målbild kan alla sträva åt samma håll och fördela såväl ansvaret, arbetet som kostnaderna Alla kan dra sitt strå till stacken och alla är vinnare, säger Tomas Kruth

Fakta

Purple Flag har funnits sedan 2006 och ett 50-tal städer i Storbritannien och Irland har deltagit i programmet med goda mätbara resultat. Den lila flaggan blir symbolen för en säker, trygg och attraktiv stad som håller en hög och trygg kvalitet, kvälls- som nattetid. Flaggan blir med andra ord ett värdefullt komplement till stadens marknadsföring och varumärkesbyggande. Förra året certifierades 8 pilotstäder enligt Purple Flag Sweden. Dessa är Västerås, Karlstad, Malmö, Borås, Västervik, Eskilstuna, Kalmar och Stockholm.

För mer information:

Tomas Kruth, projektledare för Purple Flag, Svenska Stadskärnor och expert inom stadsutveckling,

036-30 49 82

Inger Alfredsson, nationell samordnare, Svenska Stadskärnor, 0738-46 09 83

Fyra nya städer certifieras idag för sitt arbete med sin kvällsekonomi. Det är Trollhättan, Haninge, Falun och Linköping. De uppfyller kriterier inom de fem fokusområdena; säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy. Dessa är framtagna för att fånga upp totalupplevelsen och de förväntningar som stadskärnor erbjuder kvälls- och nattetid, oavsett målgrupp och storlek på stadskärnan.

Läs vidare »
Media no image

Varberg blev Årets Stadskärna 2016

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2016 23:18 CEST

Det var inget lätt beslut för juryn att utse Årets Stadskärna med tre så starka kandidater som Borås, Varberg och Umeå. Alla har dokumenterade meriter och insatser kända långt utanför sin stadsgräns, men bara en kan bli Årets Stadskärna och i år blev det Varberg. Utnämningen ägde rum i Örebro förra årets vinnare i samband med Svenska Stadskärnors Årskonferens och bankett, som samlat över 400 tjänstemän, politiker, stadsutvecklare, centrum- och cityutvecklare samt representanter från Fastighetsägarna, Svensk Handel, Visita, Trafikverket Boverket och SKL med flera från hela Sverige och utlandet.

VÄSTKUSTENS KREATIVA MITTPUNKT Så lyder Varbergs vision. Den har varit vägledande för dem i deras nya omorganisation som genomfördes för några år sedan med målet att skapa en attraktiv stad och stadskärna där kultur, handel, turism, näringsliv och kommun samverkar. De jobbar på ett otraditionellt sätt genom medborgardialog och visar stor öppenhet för entreprenörskap och innovativa idéer året runt.

– Från Internationell Fredsforum Varberg Calling for Peace till att vara Bästa landsbygdskommun för tredje året i rad samt den kommun i Hallands län som visat den bästa tillväxten under 2015 är bara några exempel på deras målmedvetna arbete, berättar Lena Lindström, juryns och Svenska Stadskärnors ordförande.

JURYNS MOTIVERING

Varje stad har förutsättningar att växa och utvecklas. Sällan handlar det om storlek eller resurser utan mer om beslutsamhet, samverkan och delaktighet. I denna stad finns en bred förankring och ett stort engagemang för att förädla det befintliga men också välkomna det nya och okända. Här flyttar man både fysiska och mentala gränser för att bygga nytt och innovativt. Man tar helhetsgrepp för att verka året runt och arbetar målmedvetet för att stärka stadens själ och kärna som destination. Här görs plats för allt och alla, vilket skapar trygghet och gemenskap. Med respekt för historiens rötter och kulturens betydelse fortsätter man bygga framtidens hållbara samhälle för människor att vilja besöka, bo och verka i. Denna stad är synnerligen värdiga mottagare av utmärkelsen Årets Stadskärna 2016.

KVALITETSMÄRKNING MED EUROPEISK ANKNYTNING För att bli nominerad till Årets Stadskärna måste man först uppfylla kriterierna för kvalitetsmärkningen Quality Mark, QM. Det är ett verktyg som har sitt ursprung i ett gemensamt europeiskt utvecklingsarbete som är anpassad till svenska förhållanden. Verktyget innehåller styrning, struktur, åtgärdsprogram med mera och är ett stöd i städernas utvecklingsarbete. Ett arbete som pågår cirka tre år eller mer.

FAKTA

För 22:a året i rad utser Svenska Stadskärnor Årets Stadskärna. Utmärkelsen går till den svenska stad som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både 
privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans 
utveckling.

SÅ HÄR GÅR UTTAGNINGSPROCESSEN TILL
Jan – mars: Juryn, bestående av styrelsemedlemmar från intresseorganisationen Svenska Stadskärnor utser vilka städer som ska nomineras.

Mars: Juryn gör platsbesök i de städer som nominerats.
April: Juryn utser finalister.

25 maj 2016Final Årets Stadskärna 2015 utses på Svenska Stadskärnors Årskonferens.

FÖR MER INFORMATION:

Erika Braun, presskontakt, 0733-30 70 00

Björn Bergman, vd, Svenska Stadskärnor, 070-223 86 24

Lena Lindström, juryns ordförande, Svenska Stadskärnor, 070-651 93 10, 0660-88 412

Varberg: Roger Almén, 0709-10 45 52

Svenska Stadskärnor arbetar för att öka medvetenheten om stadskärnans betydelse som tillväxtgenerator. Våra mest framträdande medlemmar arbetar aktivt med stadsutveckling i olika former. I Svenska Stadskärnor samverkar Sveriges Kommuner och landsting (SKL), Svensk Handel, Fastighetsägarna Sverige, Visita, Boverket, Trafikverket och drygt 185 enskilda kommuner, företag och samverkansorganisationer samt nätverket Sveriges Centrumutvecklare.

Läs mer på www.svenskastadskarnor.seDet var inget lätt beslut för juryn att utse Årets Stadskärna med tre så starka kandidater som Borås, Varberg och Umeå. Alla har dokumenterade meriter och insatser kända långt utanför sin stadsgräns, men bara en kan bli Årets Stadskärna och i år blev det Varberg.

Läs vidare »

Om Svenska Stadskärnor AB

Svenska Stadskärnor – för levande orter och livfulla städer

Adress

  • Svenska Stadskärnor AB
  • Box 186, Besöksadress: Jörgen Kocksgatan 1 B
  • 201 21 Malmö
  • Sweden

Prenumerera via RSS