Kalmar, Tibro och Västervik nominerade till Årets Stadskärna 2017

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 14:46 CEST

Den 17 maj i Varberg avslöjas vem av de tre nominerade städerna Kalmar, Tibro och Västervik som får den prestigefyllda utmärkelsen Årets Stadskärna 2017. Priset delas ut i samband med Svenska Stadskärnors Årskonferens 17-18 maj i Varberg.

Linköping utsedd till Årets Stadskärna 2018

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2018 23:58 CEST

Linköping visar att långsiktigt och strukturerat samarbete ger resultat! För tredje gången tar det hem titeln Årets Stadskärna – denna gång i hård konkurrens med Eskilstuna och Örnsköldsvik. Spänningen var minst sagt olidlig när juryns representant Eva Hägglund avslöjade vinnaren på Svenska Stadskärnors Årskonferens i Västervik den 30 maj inför de 519 deltagarna från 71 företag och 64 städer.

Svenska Stadskärnor får ny styrelseordförande

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 16:31 CEST

Svenska Stadskärnors byter ordförande. Lena Lindström, näringslivsutvecklare i Örnsköldsviks kommun, lämnar ordföranderollen efter många års förtjänstfulla insatser. Valberedningens förslag till ny ordförande är Paul Lindvall från Linköping. Årsmötet äger rum den 29 maj kl 16.00 i Västervik. Om årsmötet gillar förslaget blir det Paul Lindvall som tar över ordförandeklubban.

Eskilstuna, Linköping och Örnsköldsvik nominerade till Årets Stadskärna 2018

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2018 14:31 CEST

Årets startfält består av tre starka kandidater: Eskilstuna, Linköping och Örnsköldsvik. Både Linköping och Örnsköldsvik har vid två tidigare tillfällen blivit korade till Årets Stadskärna och nu hoppas de på en tredje vinst. För Eskilstuna är det första gången. Alla tre städerna har långsiktiga strategier hur de vill uppfylla sina olika visioner för att bli en ledande stadskärna där människor trivs, känner sig trygga och välkomna. Juryn står inför ett tufft beslut. Vem som blir den slutgiltiga vinnaren vet vi först den 30 maj. Den vinnande staden koras i samband med Svenska Stadskärnors Årskonferens i värdstaden, Västervik, förra årets vinnare.

För att bli nominerad till Årets Stadskärna krävs ett giltigt kvalitetscertifikat på samverkan, QM – Quality Mark och resultat baserade på strategier och handlingsplaner med tydliga mål, budget och genomförande. Graden av samverkan mellan den offentliga och privata sektorn är direkt avgörande för stadens och stadskärnans attraktionskraft och tillväxtpotential. En viktig drivkraft i städernas målmedvetna arbete är att få utmärkelsen Årets Stadskärna 2018.

Stadsutveckling står inför nya utmaningar som kräver nya lösningar

– För att arbeta med hållbar stadsutveckling krävs både helhetssyn och helhetsgrepp samt en gemensam målbild. Det behövs gränsöverskridande tankesätt, arbetssätt, genomtänkta strategier och väl förankrade handlingsplaner. Dessa frågor har vi arbetat med sedan i början av 90-talet berättar Eva Hägglund, juryns styrelseordförande och vice ordförande i Svenska Stadskärnors styrelse. Då handlade det mest om att bemöta externhandelns expansion. Idag står vi inför mer komplexa utmaningar. Spetskompetens, forskning, utbildning samt erfarenhetsutbyte både regionalt, nationellt och internationellt blir allt viktigare för städers och orters överlevnad och utveckling. Årets tre kandidater är väl införstådda med detta. Deras arbete visar på stark framtidstro, målmedvetenhet och förbättringar. Juryn har besökt städerna, nu ska de utvärdera sitt besök samt granska städernas ansökningshandlingar. Den 30 maj vet vi vilken stad som bäst uppfyller kriterierna för Årets Stadskärna 2018. Tillkännagivandet sker i samband med Årskonferensen den 29-31 maj i Västervik.

FAKTA

För 24:e året i rad utser Svenska Stadskärnor Årets Stadskärna. Utmärkelsen går till den svenska stad som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveckling. 

FÖR MER INFORMATION:

Eva Hägglund, juryns ordförande, Svenska Stadskärnor 070-637 21 44, 08-452 78 67 eva.hagglund@skl.se

Björn Bergman, vd, Svenska Stadskärnor 070-223 86 24 bjorn.bergman@svenskastadskarnor.se

KONTAKTPERSONER:

Eskilstuna: Isabel Gölles, vd Eskilstuna Innerstad AB, 072-704 39 59

Linköping: Marianne Lind, näringslivsutvecklare, Linköpings kommun, 072-453 16 35

Årets Stadskärna 1997 tillsammans med Katrineholm & 2008

Örnsköldsvik: Anette Forsberg, CESAM, Centrum i Samverkan, 0660-140 50

Årets Stadskärna 2001 & 2008

Svenska Stadskärnor är en en branschöverskridande icke-vinstdrivande medlemsorganisation med syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Våra främsta partners är Trafikverket, Boverket, SKL, Svensk Handel, Visita och Fastighetsägarna Sverige. Vi samlar ca 175 organisationer och kommuner och är representerade av medlemmar i 105 svenska orter och städer.

Eskilstuna, Linköping och Örnsköldsvik är nominerade till Årets Stadskärna 2018. Det är tre starka kandidater med långsiktiga strategier om hur de vill uppfylla sina olika visioner för att bli en ledande stadskärna där människor trivs, känner sig trygga och välkomna. Den 30 maj tillkännages vinnaren i samband med Svenska Stadskärnors Årskonferens i Västervik, förra årets vinnare.

Läs vidare »

Västerås – korad till Årets Purple Flag stad 2017 – för tryggare, säkrare och roligare kvällsupplevelser

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2017 22:28 CEST

Idag vet varenda polis i Västerås vad Purple Flag handlar om. Samverkan mellan stadens politiker, tjänstemän och privata näringsidkare har blivit ännu bättre. Detta har resulterat i en mängd åtgärder för att skapa en tryggare, roligare och säkrare kvällsupplevelser. För sitt framgångsrika utvecklingsarbete får Västerås utmärkelsen Årets Purple Flag stad 2017, som delades ut 23 okt i Stockholm.

Vad har fler och snyggare papperskorgar med säkerhet och trygghet att göra?

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2017 15:36 CEST

Börja med det enklaste! Det är uppmaningen till de städer som vill satsa på tryggare, säkrare och attraktivare kvällsupplevelser. Därför har just fler, snyggare och bättre papperskorgar varit en av de första åtgärderna som de Purple Flag-certifierade städerna tagit tag i. Den 12 oktober fick sju städer sina certifikat förnyade och fem nya städer godkändes.

Alltfler städer satsar på ett attraktivare, tryggare och säkrare kvällsliv med Purple Flag-modellen. Fem nya städer certifieras och sju städer omcertifieras 12 oktober i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2017 22:50 CEST

I takt med att våldet ökar i samhället blir det allt viktigare att hitta nya fungerande arbetssätt. Ett av dem är Purple Flag, en process med syftet att skapa ett socialt hållbart, tryggt, säkert och upplevelserikt kvälls- och nattliv för alla. Den 12 okt i Stockholm ceritifieras fem nya städer och sju städer omcertifieras. Det uppfyller kraven för Purple Flag Swedens fem fokusområden.

Forum för hållbar stadsutveckling 4-5 juli Almedalen: En ny stadspolitik, det nya kommunala ledarskapet för stadsutveckling och att tänka på i den stora byggyran

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 12:13 CEST

Hur bygger vi bostäder och utvecklar attraktiva och hållbara städer, orter och platser som tar hänsyn till miljö och klimatmål? Finns svaren i Miljöministern Karolina Skogs (MP) rapport ”En ny svensk stadspolitik”? Eller märks det i ”Det nya kommunala ledarskapet för stadsutveckling”? Vad ska man ”Tänka på i den stora byggyran”? Det är frågor som diskuteras i årets ”Forum för hållbar stadsutveckling” som arrangeras avSvensk Handel, Fastighetsägarna Sverige, Visita, Sveriges Centrumutvecklare och Svenska Stadskärnor.


PROGRAM 4 juli 15:00-16:00

En ny svensk stadspolitik 

En ny stadspolitik har aviserats av regeringen efter sommaren. Den kommer att omfatta tre delar utformade av tre ministrar. Miljöminister Karolina Skog (MP) är ansvarig för stadsutvecklingsfrågor och ska ta fram en skrivelse om ”Levande städer”. Vi får ta del av de diskussioner som förts under fyra rundabordssamtal och som så småningom ska resultera i mer konkreta förslag kring jämställd stadsutveckling, stadsgrönska, ren luft och hållbara transporter i städerna med mera.


Deltagare:
- Karolina Skog, miljöminister (MP)
- Karin Johansson, VD Svensk Handel
- Reinhold Lennebo, VD Fastighetsägarna Sverige
- Eva Östling, VD Visita
- Björn Bergman, VD Svenska Stadskärnor
- Marlene Hassel, ordförande Sveriges Centrumutvecklare

Samtliga seminarier i Handels Hus under den 4 juli kommer att spelas in och sändas live på denna länk

https://www.youtube.com/embed/nsLboNO1NYI

PROGRAM 5 juli 14:00-14:45

Det nya kommunala ledarskapet i stadsutvecklingen

Kommunerna i Sverige står inför många stora utmaningar: klimat och miljö, integration, stigande kostnader för kommunala tjänster, expansion på vissa platser och utflyttning från andra. Betydelsen av platsen mellan husen, det s k tredje rummet blir allt viktigare i stadsutvecklingsfrågor. Hur förhåller sig dagens och morgondagens kommunala ledare till att sätta attraktion i fokus och hur ser samverkan ut ur ett kommersiellt perspektiv mellan kommun, fastighetsägare och näringsliv?

Deltagare:
- Emma Jonsteg, VD Utopia Arkitekter
- Niklas Nordström, kommunalråd Luleå kommun
- Lena Boberg, VD ICA Fastigheter
- Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt, SKL

15:15-16:00

Att tänka på i den stora byggyran

Fortsättning på föregående seminarium.

Hur ska Sveriges lyckas långsiktigt med att bygga och driva hållbara, attraktiva städer och platser för både invånare och besökare? Under seminariet kommer vi att diskutera två olika case.

Case 1: Sturegallerian Stockholm Det som oftast kallas Stockholms finanskvarter ska förtätas, byggas högre och öppnas för många fler människor än idag. Ett mångmiljardprojekt som rör om i ”Stockholms gyllene triangel”. För Sturegallerian kan man tala om en revolution.

Case 2: Med Masthuggskajen växer Göteborgs stadskärna västerutEn dynamisk, levande, kontrastrik stadsdel med en blandning av lägenheter och kontor, butiker och resturnager, parker och gågator. Från idé till verklighet.

Deltagare:
- Patrik Faming, Boverket, nationell samordnare Plattform för Hållbar stadsutveckling
- PG Nilsson, grundare och huvudägare Svenska Brasserier
- Emma Jonsteg, VD Utopia Arkitekter 

- Charlotta Rosén, projektledare Sturekvarteret, ADIA   

- Jessica Algehed, processleder arbetet med levande våningar, Urban Innovation AQB

Moderator: Rudolf Antoni, Fastighetsägarna 

Plats: Handels Hus, Donnersgatan 1, Visby

Arrangörer: ”Forum för hållbar stadsutveckling” arrangeras för femte året i rad av Svensk Handel, Fastighetsägarna Sverige, Visita, Sveriges Centrumutvecklare och Svenska Stadskärnor.

#forumstadsutveckling

För mer information:

Elisabet Elmsäter Vegsö, Stads- och platsutveckling, Svensk Handel, 0706-71 86 33

Anna Haag, Visita, strateg, 08-762 74 51

Rudolf Antoni, vice vd och näringspolitisk chef Fastighetsägarna GFR , 0709-55 60 13

Marlene Hassel, ordförande Sveriges Centrumutvecklare, 0706-57 52 99 

Björn Bergman, vd Svenska Stadskärnor, 070-223 86 24

Svenska Stadskärnor är en en branschöverskridande icke-vinstdrivande medlemsorganisation med syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Våra främsta partners är Trafikverket, Boverket, SKL, Svensk Handel, Visita och Fastighetsägarna Sverige. Vi samlar ca 175 organisationer och kommuner och är representerade av medlemmar i 105 svenska orter och städer.

Hur bygger vi bostäder och utvecklar attraktiva och hållbara städer, orter och platser som tar hänsyn till miljö och klimatmål? Finns svaren i Miljöministern Karolina Skogs (MP) rapport En ny svensk stadspolitik? Eller märks det i Det nya kommunala ledarskapet för stadsutveckling? Vad ska man Tänka på i den stora byggyran? Det är frågor som diskuteras i årets ”Forum för hållbar stadsutveckling”.

Läs vidare »

Västervik blev Årets Stadskärna 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 22:54 CEST

Västervik vann den prestigefyllda utmärkelsen Årets Stadskärna 2017 i stark konkurrens med Kalmar och Tibro. Utnämningen ägde rum i Varberg , förra årets vinnare i samband med Svenska Stadskärnors Årskonferens och bankett, som samlat närmare 450 tjänstemän, politiker, stadsutvecklare, centrum- och cityutvecklare samt representanter från 65 kommuner, näringsliv och handel.

Miljöminister Karolina Skog kommer till Svenska Stadskärnors Årskonferens 17-18 maj i Varberg för att prata om den nya stadspolitiken

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2017 22:48 CEST

Urbanisering, stads-, plats- och centrumutveckling är angelägna frågor, det vittnar inte minst det rekordhöga antalet deltagare på Svenska Stadskärnors Årskonferens, den 17-18 maj i Varberg. 447 deltagare ansluter i Varberg, som förra året utsågs till Årets Stadskärna. Förutom miljöminister Karolina Skog kommer Gil Penalosa, från Bogotá, som inspirerat över 200 städer runt om i världen.

Om Svenska Stadskärnor AB

Svenska Stadskärnor – för levande orter och livfulla städer

Adress

  • Svenska Stadskärnor AB
  • Box 186, Besöksadress: Jörgen Kocksgatan 1 B
  • 201 21 Malmö
  • Sweden

Prenumerera via RSS