Kalmar, Tibro och Västervik nominerade till Årets Stadskärna 2017

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 14:46 CEST

Den 17 maj i Varberg avslöjas vem av de tre nominerade städerna Kalmar, Tibro och Västervik som får den prestigefyllda utmärkelsen Årets Stadskärna 2017. Priset delas ut i samband med Svenska Stadskärnors Årskonferens 17-18 maj i Varberg.

Helsingborg korad till Årets Purple Flagstad 2018!

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 22:34 CEST

Det handlar om att skapa fler, bättre, tryggare och säkrare kvällsupplevelser – inte bara dagtid utan dygnet runt. Det har Helsingborg insett och integrerat i sitt utvecklingsarbete. För sitt framgångsrika arbete med kvällsekonomin får de nu Svenska Stadskärnors utmärkelse Årets Purple Flag stad 2018. Utnämningen delades ut på Sweden Urban Arenas bankettmiddag den 23 oktober i Stockholm.

Städerna som bestämt sig för att satsa på tryggare och säkrare kvällsupplevelser med Purple Flag-metoden

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 10:21 CEST

Falkenberg, Nyköping, Kristianstad, Ludvika, Fredstan, Nordstan och Lilla Bommen i Göteborg uppfyller kriterierna för att bli Purple Flag-certifierade. Falun, Haninge, Helsingborg, Linköping, Ludvika och Trollhättan har fått sina Purple Flag-certifikat förnyade. Samtliga 11 Purple Flag-områden visar tydliga resultat på att samverkan fungerar när man enas kring gemensamma målbilder.

Antalet städer som uppfyller kraven för ett tryggare och säkrare kvällsliv enligt Purple Flag ökar

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2018 14:18 CEST

Trygghets- och säkerhetsfrågor blir allt viktigare för våra stadskärnor och publika mötesplatser och kräver nya arbetssätt. Ett av är Svenska Stadskärnors Purple Flag kvällsekonomi vars syfte är att datt skapa ett socialt hållbart, rent och snyggt, tryggt, säkert och ett upplevelserikt kvälls- och nattliv för alla. Den 22 oktober certifieras och omcertifieras totalt 12 Purple Flag-områden.

Linköping utsedd till Årets Stadskärna 2018

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2018 23:58 CEST

Linköping visar att långsiktigt och strukturerat samarbete ger resultat! För tredje gången tar det hem titeln Årets Stadskärna – denna gång i hård konkurrens med Eskilstuna och Örnsköldsvik. Spänningen var minst sagt olidlig när juryns representant Eva Hägglund avslöjade vinnaren på Svenska Stadskärnors Årskonferens i Västervik den 30 maj inför de 519 deltagarna från 71 företag och 64 städer.

Svenska Stadskärnor får ny styrelseordförande

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 16:31 CEST

Svenska Stadskärnors byter ordförande. Lena Lindström, näringslivsutvecklare i Örnsköldsviks kommun, lämnar ordföranderollen efter många års förtjänstfulla insatser. Valberedningens förslag till ny ordförande är Paul Lindvall från Linköping. Årsmötet äger rum den 29 maj kl 16.00 i Västervik. Om årsmötet gillar förslaget blir det Paul Lindvall som tar över ordförandeklubban.

Eskilstuna, Linköping och Örnsköldsvik nominerade till Årets Stadskärna 2018

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2018 14:31 CEST

Årets startfält består av tre starka kandidater: Eskilstuna, Linköping och Örnsköldsvik. Både Linköping och Örnsköldsvik har vid två tidigare tillfällen blivit korade till Årets Stadskärna och nu hoppas de på en tredje vinst. För Eskilstuna är det första gången. Alla tre städerna har långsiktiga strategier hur de vill uppfylla sina olika visioner för att bli en ledande stadskärna där människor trivs, känner sig trygga och välkomna. Juryn står inför ett tufft beslut. Vem som blir den slutgiltiga vinnaren vet vi först den 30 maj. Den vinnande staden koras i samband med Svenska Stadskärnors Årskonferens i värdstaden, Västervik, förra årets vinnare.

För att bli nominerad till Årets Stadskärna krävs ett giltigt kvalitetscertifikat på samverkan, QM – Quality Mark och resultat baserade på strategier och handlingsplaner med tydliga mål, budget och genomförande. Graden av samverkan mellan den offentliga och privata sektorn är direkt avgörande för stadens och stadskärnans attraktionskraft och tillväxtpotential. En viktig drivkraft i städernas målmedvetna arbete är att få utmärkelsen Årets Stadskärna 2018.

Stadsutveckling står inför nya utmaningar som kräver nya lösningar

– För att arbeta med hållbar stadsutveckling krävs både helhetssyn och helhetsgrepp samt en gemensam målbild. Det behövs gränsöverskridande tankesätt, arbetssätt, genomtänkta strategier och väl förankrade handlingsplaner. Dessa frågor har vi arbetat med sedan i början av 90-talet berättar Eva Hägglund, juryns styrelseordförande och vice ordförande i Svenska Stadskärnors styrelse. Då handlade det mest om att bemöta externhandelns expansion. Idag står vi inför mer komplexa utmaningar. Spetskompetens, forskning, utbildning samt erfarenhetsutbyte både regionalt, nationellt och internationellt blir allt viktigare för städers och orters överlevnad och utveckling. Årets tre kandidater är väl införstådda med detta. Deras arbete visar på stark framtidstro, målmedvetenhet och förbättringar. Juryn har besökt städerna, nu ska de utvärdera sitt besök samt granska städernas ansökningshandlingar. Den 30 maj vet vi vilken stad som bäst uppfyller kriterierna för Årets Stadskärna 2018. Tillkännagivandet sker i samband med Årskonferensen den 29-31 maj i Västervik.

FAKTA

För 24:e året i rad utser Svenska Stadskärnor Årets Stadskärna. Utmärkelsen går till den svenska stad som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveckling. 

FÖR MER INFORMATION:

Eva Hägglund, juryns ordförande, Svenska Stadskärnor 070-637 21 44, 08-452 78 67 eva.hagglund@skl.se

Björn Bergman, vd, Svenska Stadskärnor 070-223 86 24 bjorn.bergman@svenskastadskarnor.se

KONTAKTPERSONER:

Eskilstuna: Isabel Gölles, vd Eskilstuna Innerstad AB, 072-704 39 59

Linköping: Marianne Lind, näringslivsutvecklare, Linköpings kommun, 072-453 16 35

Årets Stadskärna 1997 tillsammans med Katrineholm & 2008

Örnsköldsvik: Anette Forsberg, CESAM, Centrum i Samverkan, 0660-140 50

Årets Stadskärna 2001 & 2008

Svenska Stadskärnor är en en branschöverskridande icke-vinstdrivande medlemsorganisation med syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Våra främsta partners är Trafikverket, Boverket, SKL, Svensk Handel, Visita och Fastighetsägarna Sverige. Vi samlar ca 175 organisationer och kommuner och är representerade av medlemmar i 105 svenska orter och städer.

Eskilstuna, Linköping och Örnsköldsvik är nominerade till Årets Stadskärna 2018. Det är tre starka kandidater med långsiktiga strategier om hur de vill uppfylla sina olika visioner för att bli en ledande stadskärna där människor trivs, känner sig trygga och välkomna. Den 30 maj tillkännages vinnaren i samband med Svenska Stadskärnors Årskonferens i Västervik, förra årets vinnare.

Läs vidare »

Västerås – korad till Årets Purple Flag stad 2017 – för tryggare, säkrare och roligare kvällsupplevelser

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2017 22:28 CEST

Idag vet varenda polis i Västerås vad Purple Flag handlar om. Samverkan mellan stadens politiker, tjänstemän och privata näringsidkare har blivit ännu bättre. Detta har resulterat i en mängd åtgärder för att skapa en tryggare, roligare och säkrare kvällsupplevelser. För sitt framgångsrika utvecklingsarbete får Västerås utmärkelsen Årets Purple Flag stad 2017, som delades ut 23 okt i Stockholm.

Vad har fler och snyggare papperskorgar med säkerhet och trygghet att göra?

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2017 15:36 CEST

Börja med det enklaste! Det är uppmaningen till de städer som vill satsa på tryggare, säkrare och attraktivare kvällsupplevelser. Därför har just fler, snyggare och bättre papperskorgar varit en av de första åtgärderna som de Purple Flag-certifierade städerna tagit tag i. Den 12 oktober fick sju städer sina certifikat förnyade och fem nya städer godkändes.

Alltfler städer satsar på ett attraktivare, tryggare och säkrare kvällsliv med Purple Flag-modellen. Fem nya städer certifieras och sju städer omcertifieras 12 oktober i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2017 22:50 CEST

I takt med att våldet ökar i samhället blir det allt viktigare att hitta nya fungerande arbetssätt. Ett av dem är Purple Flag, en process med syftet att skapa ett socialt hållbart, tryggt, säkert och upplevelserikt kvälls- och nattliv för alla. Den 12 okt i Stockholm ceritifieras fem nya städer och sju städer omcertifieras. Det uppfyller kraven för Purple Flag Swedens fem fokusområden.

Om Svenska Stadskärnor AB

Svenska Stadskärnor – för levande orter och livfulla städer

Adress

  • Svenska Stadskärnor AB
  • Box 186, Besöksadress: Jörgen Kocksgatan 1 B
  • 201 21 Malmö
  • Sweden

Prenumerera via RSS