Skip to main content

Anna Bellander en av fyra i den statliga utredningen Gestaltad livsmiljö

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2014 13:00 CEST

Nu är laguppställningen för den statliga utredningen Gestaltad livsmiljö – ny politik för arkitektur, form och design klar. Svensk Forms kommunikationschef Anna Bellander ingår från och med idag i sekretariatet på halvtid.

Anna Bellander kommer från och med 23 september 2014 att vara tjänstledig på halvtid från Svensk Form för att jobba som utredningssekreterare i den statliga utredningen Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design. Utredningen beställdes av regeringen i våras och leds av Christer Larsson, arkitekt och Malmös stadsbyggnadsdirektör. Huvudsekreterare är Per-Magnus Nilsson, tidigare enhetschef på Kulturdepartementet och överantikvarie på Riksantikvarieämbetet. Christina Zetterlund, professor i konsthantverkshistoria och teori på Konstfack är också sekreterare.

– Utredningen har redan höga förväntningar och ska fokusera lika mycket på arkitektur som på form och design. Där tror jag att jag kan bidra genom min erfarenhet av att driva designfrågor i olika tvärdisciplinära projekt, säger Anna Bellander. Utredningen kommer bedrivas delvis utåtriktat och kommunikation är en stor del av mitt arbete även i utredningen, fortsätter Anna Bellander, som bland annat arbetade med kampanjen för Designåret 2005 på Svensk Form.

Sekretariatet har till sin hjälp flera olika referensgrupper, från till exempel departement, bransch och akademi. Målsättningen med uppdraget är att uppmärksamma och stärka arkitekturens, formens och designens värden och betydelse för individen, livsmiljön och för en hållbar samhällsutveckling.

Utredningen ska bland annat föreslå hur en ny politik för arkitektur, form och design kan utformas utifrån en bedömning av områdets framtida utmaningar. Syftet är också att analysera de nationella målen för arkitektur-, form- och designpolitiken och vid behov föreslå nya mål.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2015.

För mer information kontakta:
Anna Bellander, kommunikationschef Svensk Form,
anna.bellander@svenskform.se, 08-463 31 41

Svensk Form är en aktiv medlemsförening för privatpersoner, företag och yrkesverksamma inom form, design och arkitektur. Föreningen grundades 1845 som Svenska Slöjdföreningen och har sedan dess främjat svensk design i Sverige och utomlands. Svensk Form ger ut tidningen Form sedan 1905.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy