Skip to main content

Ny rapport: ”Sverige har tappat terräng inom design och arkitektur”

Pressmeddelande   •   Mar 18, 2015 16:15 CET

”Sverige har tappat terräng inom design och arkitektur”. Det säger Mats Svegfors, författare till rapporten Upplev Kultur var dag som släpps 18 mars. Rapporten är resultatet av en förstudie om design och arkitekturs roll i regional kulturpolitik som pågått under hösten 2014, där Svensk Form är samarbetspartner. 

Mats Svegfors föreslår en rad skarpa åtgärder för att återta tappad terräng, där det mest uppseendeväckande förslaget är att 100 år senare väcka liv i Stockholmsutställningen 1930. Sverigeutställningen 2030 skulle kunna bli en ny nationell samling för form, design och arkitektur.

Mats beskriver det Sverige som var, med en storhetstid inom design och arkitektur genom samtiden och avslutar med både konkreta och visionära förslag för framtiden. Men Sverige har inte tappat terräng på alla områden. Utvecklingen av dataspel är ett av vår tids viktigaste designfält där Sverige är internationellt ledande.

Frågeställningen i förstudien som rapporten bygger på är: Hur kan design- och arkitekturområdena stärkas ur ett regionalt och nationellt perspektiv?

Läs rapporten digitalt här.

Ett samarbete på nationell och regional nivå
Förstudien har genomförts på uppdrag av Landstinget Dalarna, Landstinget Västernorrland och Region Örebro Län, i samarbete med Svensk Form och Sveriges Arkitekter. Förstudien har delfinansierats med medel från Statens Kulturråd.

I rapporten ingår också regionala inspel från Dalarna, Västernorrland och Örebro län. Verksamma designers och arkitekter har gett sin syn på regionens ställning inom områdena och vad som behövs för utveckling.

Bakgrund till rapporten
Design och arkitektur (och ibland frånvaron av den) har format det samhälle vi lever i och har stor
betydelse för om vi trivs, är stolta över och vill bo kvar i vår närmiljö. Design och arkitektur berör
alla medborgare och är en kulturform alla tar del av.

Design och arkitektur har inte alltid setts som självklara kulturområden, utan som områden som
ligger nära näringslivet och inte i första hand är beroende av statligt eller regionalt stöd. Design
och arkitektur inverkar starkt på samhället, både konkret, i utformandet av gemensamma miljöer,
och mer subtilt i hur det formar attityder och människosyn i samtiden. Från ett strikt närings- eller
lönsamhetsperspektiv är detta inte så intressant, men ur ett medborgarperspektiv är det
angelägna frågor för samhällsutvecklingen och kulturlivet.

En strategi för design- och arkitekturområdet skulle kunna stärka sektorn, öka möjligheten till
direktdialog samt bidra till att uppfylla de kulturpolitiska målen både, regionalt och nationellt.
Med dessa ansatser genomfördes under hösten 2014 förstudien ”Stärkt nationell infrastruktur
för design- och arkitekturområdet”. Rapporten är resultatet av förstudien.

Om Mats Svegfors
Mats Svegfors var ordförande i den parlamentariska ansvarskommittén, vars uppgift var att se över ansvarsfördelningen för offentlig verksamhet mellan central, regional och lokal nivå, samt den regionala indelningen i Sverige. Mats har varit vd för Svenska Dagbladet, landshövding i Västmanland och vd för Sveriges Radio.

Se bifogade pressbilder, dels produkt- och miljöbilder från katalogen, dels porträtt på Mats Svegfors. Se även bifogad lågupplöst rapport som pdf.

För mer information, vänligen kontakta:
Theresia Holmstedt Jensen, projektstrateg Landstinget Dalarna kultur och bildning,
theresia.jensen@ltdalarna.se, 070-539 74 17

Ewa Kumlin, vd Svensk Form,
ewa.kumlin@svenskform.se, 073-663 66 76

Svensk Form är en aktiv medlemsförening för privatpersoner, företag och yrkesverksamma inom form, design och arkitektur. Föreningen grundades 1845 som Svenska Slöjdföreningen och har sedan dess främjat svensk design i Sverige och utomlands. Svensk Form ger ut tidningen Form sedan 1905.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy