Xzgfdzvosfh6elm8pyul

Omvärldstrender 2018 - Trygga försäkringar i en föränderlig värld

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 08:21 CET

Svensk Försäkring presenterar sin årliga omvärldsrapport Omvärldstrender 2018 – Trygga försäkringar i en föränderlig värld. Rapporten beskriver branschens ekonomiska utveckling, aktuella regleringsfrågor, ett pensionssystem i utveckling samt synen på vardagsbrottslighet och ökad otrygghet.

Fqzbj8380gzfqcfbriid

Svensk Försäkring släpper rapport om Sjukvårdsförsäkringen

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 09:20 CET

Svensk Försäkring presenterar idag en rapport baserad på ny statistik kring sjukvårdsförsäkringar. Rapporten visar att privata sjukvårdsförsäkringar är vanlig i breda grupper på arbetsmarknaden.

Vklzpmyefzdltmhfvxs2

Över en miljon använder Ersättningskollen

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 10:55 CEST

Webbtjänsten ersättningskollen.se används av över en miljon människor. En övervägande majoritet säger sig vara mycket positiva eller positiva med tjänsten som ger information om ersättning vid sjukdom, olycksfall och arbetsskada på ett användarvänligt och enkelt sätt.

Yltyhnz4g90lgi0bwg1n

Trygghetskommission för färre vardagsbrott och ökad trygghet

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2017 12:19 CEST

Svensk Försäkring tillsätter idag Trygghetskommissionen. Under ledning av Fredrik Reinfeldt ska den oberoende expertkommissionen analysera utvecklingen av vardagsbrottsligheten och föreslå åtgärder för att motverka brottslighet och minska otryggheten i samhället.

Media no image

Pressinbjudan: Fredrik Reinfeldt leder Trygghetskommissionen

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2017 11:34 CEST

Hur hanterar samhället en negativ brottsutveckling, färre uppklarade brott och en tilltagande otrygghet? Välkommen till en pressträff där Fredrik Reinfeldt och Christina Lindenius, vd för branchorganisationen Svensk Försäkring, presenterar Trygghetskommissionen och dess uppdrag.

Tid: Måndagen den 12 juni kl. 11.00.

Plats: Svensk Försäkring, Karlavägen 108, 6 tr. Stockholm.

Medtag presslegitimation och anmäl gärna deltagande till:

Anna Rudérus
Telefon: 070-534 85 18
E-post: anna.ruderus@insurancesweden.se

Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för goda verksamhetsförutsättningar för försäkringsföretagen. Vi arbetar också för högt förtroende för försäkringssektorn och för ökad kunskap om privata försäkringars betydelse i samhället.

Hur hanterar samhället en negativ brottsutveckling, färre uppklarade brott och en tilltagande otrygghet? Välkommen till en pressträff där Fredrik Reinfeldt och Christina Lindenius, vd för branchorganisationen Svensk Försäkring, presenterar Trygghetskommissionen och dess uppdrag.

Läs vidare »
Jl2xgyl8gghrtgnlqiop

Ny rankning: Kommunerna som är bäst på klimatanpassning i Sverige

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2017 08:00 CEST

Uppsala är bäst i Sverige på klimatanpassning, därefter följer Lomma och Stockholm på delad andraplats. Det visar en ny kartläggning från IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring. Trots att i princip alla kommuner tror att de kommer påverkas av klimatförändringar och extrema väderhändelser är det fortfarande många kommuner som inte har undersökt sina klimatrelaterade risker.

Media no image

Nytt lagförslag kan göra Sverige mer klimatanpassat

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2017 16:30 CEST

Alla kommuner ska inventera sina risker för bland annat översvämningar, ras och skred. Därefter ska de göra en klimatanpassningsplan. Det föreslår Klimatanpassningsutredningen i sitt betänkande som överlämnas idag. Det är ett steg i rätt riktning menar Svensk Försäkring och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Svensk Försäkring och IVL Svenska Miljöinstitutet välkomnar klimatanpassningsutredningens förslag om att alla kommuner ska kartlägga sina risker för översvämningar, ras, skred och erosion. Därefter ska varje kommun ta fram en plan med förslag på klimatanpassningsåtgärder för att minska sin sårbarhet. Detta ska anges i Plan- och bygglagens (PBL) översiktsplan.

— Detta är mycket glädjande. Vi har i våra årliga undersökningar av hur kommunerna arbetar med klimatanpassning noterat att många kommuner inte har undersökt sina klimatrelaterade risker, trots att i princip alla kommuner anger att de tror att de kommer att påverkas av klimatförändringar och extrema väderhändelser, säger Staffan Moberg på Svensk Försäkring.

Utredningen föreslår att Boverket får ett övergripande ansvar för klimatanpassningsfrågorna, inklusive att ta fram riktlinjer för byggande och anpassning. Det är positivt att en myndighet får det övergripande ansvaret. I Boverkets uppdrag bör det dock ingå att göra regionala anpassningar av riktlinjerna.

— Klimatanpassningsutredningens förslag är viktiga pusselbitar för att föra anpassningsarbetet framåt i hela landet. Men flera utmaningar kvarstår och som våra undersökningar visar så återstår det mycket att göra för att klimatanpassa Sverige, säger Philip Thörn på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Den 8 juni presenterar Svensk Försäkring och IVL Svenska Miljöinstitutet sin senaste undersökning och rankning av hur kommunerna arbetar med klimatanpassning. För mer information se http://www.svenskforsakring.se/aktuellt/klimatseminarium/

För mer information kontakta:
Anna Rudérus, Svensk Försäkring, tel. 070-534 85 18
Philip Thörn, IVL Svenska Miljöinstitutet, tel. 010-788 66 21

Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för goda verksamhetsförutsättningar för försäkringsföretagen. Vi arbetar också för högt förtroende för försäkringssektorn och för ökad kunskap om privata försäkringars betydelse i samhället.

Alla kommuner ska inventera sina risker för bland annat översvämningar, ras och skred. Därefter ska de göra en klimatanpassningsplan. Det föreslår Klimatanpassningsutredningen i sitt betänkande som överlämnas idag. Det är ett steg i rätt riktning menar Svensk Försäkring och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Läs vidare »
Media no image

Ny styrelse för Svensk Försäkring

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2017 09:05 CEST

Bengt-Åke Fagerman kvarstår som oberoende styrelseordförande för Svensk Försäkring. Han omvaldes vid årsmötet den 16 maj.

Vid dagens årsmöte omvaldes Bengt-Åke Fagerman till posten som oberoende styrelseordförande för Svensk Försäkring. Patrick Bergander, Trygg-Hansa, omvaldes till vice ordförande.

Nya ledamöter i styrelsen är Johan Agerman, Länsförsäkringar, Leif Eliasson, Moderna Försäkringar, Johan Nystedt, Nordea Liv&Pension och David Teare, SEB Pension.

Övriga ledamöter som ingår i Svensk Försäkrings styrelse är Magnus Billing, Alecta, Staffan Hansén, SPP Liv, Jens Henriksson, Folksam, Jonas Jonsson, Swedbank Försäkring, Frans Lindelöw, Skandia, Torbjörn Magnusson, If, Louise Sander, Handelsbanken Liv, Johan Sidenmark, AMF Pension samt Christina Lindenius, Svensk Försäkring.

Presskontakt: Anna Rudérus, telefon 08-522 785 18

Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för goda verksamhetsförutsättningar för försäkringsföretagen. Vi arbetar också för högt förtroende för försäkringssektorn och för ökad kunskap om privata försäkringars betydelse i samhället.

Bengt-Åke Fagerman kvarstår som oberoende styrelseordförande för Svensk Försäkring. Han omvaldes vid årsmötet den 16 maj.

Läs vidare »
Jsfcv4hm85q3qg4yufep
Eddordrub5jelrbfj1dd

Finansskatten drabbar pensionssparare och försäkringstagare

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2017 07:12 CET

Den föreslagna finansskatten träffar långt från målet. Den kommer att drabba pensionssparare och försäkringstagare i form av lägre pensioner och högre försäkringsavgifter. Det skriver Svensk Försäkring i ett remissvar som överlämnas till regeringen idag.

Jppnds0fsxa1apgm3xg5

Ny kartläggning av kommunernas arbete med klimatanpassning

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2017 09:00 CET

För tredje året i rad genomför IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring en enkätundersökning för att kartlägga Sveriges kommuners systematiska arbete med klimatanpassning. Undersökningen riktar sig till alla Sveriges kommuner.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • Kommunikation
  • joackdxxuwsqmwimpmnbyfeq.londemantr@midqinuzsucnsthzrancesajwedelfn.se
  • 08-522 785 18
  • 0705-34 85 18

Om Svensk Försäkring

Branschorganisationen för försäkringsföretag

Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för goda verksamhetsförutsättningar för försäkringsföretagen. Vi arbetar också för högt förtroende för försäkringssektorn och för ökad kunskap om privata försäkringars betydelse i samhället.

Ett 40-tal försäkringsföretag är medlemmar i Svensk Försäkring och tillsammans svarar de för mer än 90 procent av den svenska försäkringsmarknaden.