Skip to main content

Taggar

klimat

statistik

klimatanpassning

försäkring

CO2 Emissions associated with the management of water and fi re damage in the Nordic countries
Co2-utsläpp i samband med hantering av vatten- och brandskador i de nordiska länderna
Försäkringsbedrägerier i Sverige 2015

Försäkringsbedrägerier i Sverige 2015

Dokument   •   2016-02-11 09:07 CET

Försäkringar spelar en viktig roll i samhället men försäkringslösningar fungerar inte om de missbrukas. Varje år betalar den svenska försäkringsbranschen ut ungefär 50 miljarder kronor i skadeersättning till sina kunder i mer än 2 miljoner skadeärenden. En grov uppskattning är att försäkringsbedrägerierna uppgår till 5-10 procent av dessa utbetalningar.

Omvärldstrender 2016 - utmaningar och möjligheter för försäkringsbraschen

Trendspaning kring framtiden för försäkringsbranschen; hållbarhet, digitalisering, reglering, politik.

Försäkringsbedrägerier - en selektionsstudie

Rapporten, som är framtagen av Brå, handlar om den urvalsprocess som sker genom försäkringsbolagens arbete med att upptäcka och utreda misstänkta försäkringsbedrägerier och rättsväsendets hantering av de ärenden som polisanmäls. Beställ i tryckt format på vår hemsida http://bit.ly/bestallbroschyr

Vem tar ansvar för klimatanpassningen?

Vem tar ansvar för klimatanpassningen?

Dokument   •   2015-06-24 10:48 CEST

Extrema väderhändelser som skyfall, värmeböljor och skogsbränder blir vanligare. Redan i dag är naturskadorna omfattande. Försäkringsbranschen ser med oro på denna utveckling. Samhället behöver anpassas till nya risker. Genom en större uppslutning, tydligare ansvarsfördelning och skarpare lagstiftning kan effekterna av extrema väderhändelser minskas och samhället kan bli mer uthålligt.

Vem tar ansvar för klimatanpassningen? - En översikt ur ett försäkringsperspektiv

Kortrapport. Extrema väderhändelser som skyfall, värmeböljor och skogsbränder blir vanligare. Redan i dag är naturskadorna omfattande. Försäkringsbranschen ser med oro på denna utveckling. Genom en större uppslutning, tydligare ansvarsfördelning och skarpare lagstiftning kan antalet skador minskas och samhället kan bli mer uthålligt.

Klimatanpassning 2015 - Så långt har Sveriges kommuner kommit

För att skapa en samlad bild av hur långt Sveriges kommuner kommit i sitt arbete med klimatanpassning och för att tydliggöra vilka utmaningar och behov kommunerna står inför, har IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med branschorganisationen Svensk Försäkring genomfört en kartläggning av kommunernas arbete. I denna rapport presenteras en enkätundersökning och kommunrankning.

Klimatanpassning 2015: Så långt har kommunerna kommit - kortrapport

För att skapa en samlad bild av hur långt Sveriges kommuner kommit i sitt arbete med klimatanpassning och för att tydliggöra vilka utmaningar och behov kommunerna står inför, har IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med branschorganisationen Svensk Försäkring genomfört en kartläggning av kommunernas arbete. I denna kortrapport presenteras en enkätundersökning och kommunrankning.

Konsumentanpassade nyckeltal - Förslag från den oberoende expertgruppen

Sommaren 2014 tillsatte Svensk Försäkring en oberoende expertgrupp för konsumentinformation under ledning av Gunnar Olsson. Gruppen fick i uppdrag att ta fram förslag till konsumentanpassade nyckeltal som ska öka konsumenternas förståelse för, och underlätta deras valsituation vid, köp eller flytt av livförsäkringsprodukter av sparandetyp.

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014

Dokument   •   2015-05-04 14:34 CEST

Verksamhetsberättelse 2014 med artiklar kring reglering, nya verktyg för konsumenter, naturskador och extremväder, vägval för välfärden och Svensk Försäkring i samverkan. Beställ verksamhetsberättelsen i tryckt format http://bit.ly/bestallbroschyr

Försäkringar i Sverige 2014

Försäkringar i Sverige 2014

Dokument   •   2015-05-04 13:45 CEST

Varje år publicerar vi en uppdaterad statistikbroschyr som sammanfattat försäkringsbranschen i Sverige. Här finns statistik över tecknade skadeförsäkringar, djurförsäkringar, sparande och mycket mer. Nytt för i år är statistik över naturskador. Beställ broschyren i tryckt format http://bit.ly/bestallbroschyr

Nyttan av försäkring / Benefit of Insurance

Benefit of Insurance är en broschyr som Insurance Europe producerat. Broschyren visar på ett lättillgängligt sätt nyttan av försäkringar för enskilda individer och för samhället i stort. En huvudslutsats är att EU-regleringen bör uppmuntra till att ett gott försäkringsskydd kan tecknas. På engelska.

Försäkringar i Sverige 2013

Försäkringar i Sverige 2013

Dokument   •   2015-04-22 13:04 CEST

Försäkringsbranschen är en viktig del av samhällsekonomin. Genom försäkring kan individer och företag få ekonomiskt skydd till låg kostnad mot olika typer av risker. Svenska försäkringsföretag genererade premieinkomster på drygt 260 miljarder kronor 2013, sysselsatte drygt 20 000 människor och investerade ca 3 400 miljarder kronor i den globala ekonomin.

Försäkringsbedrägerier i Sverige 2014

Försäkringsbedrägerier i Sverige 2014

Dokument   •   2015-02-20 16:10 CET

Pensionsinformation på psykologernas vis - bortom orange ångest och otydliga pensionsbesked

Psykolog Jonas Hjalmar Blom och psykologkandidat Niklas Laninge har granskat dagens pensionsinformation ur en beteendeekonomisk vinkel. Rapporten beskriver tre faktorer som gör det svårt att ta till sig information om pension: tid, enkelhet och relevans. Rapporten innehåller även förslag på hur morgondagens pensionsinformation kan utformas.

Rapport: Weather related damage in the Nordic countries – from an insurance perspective
Nöjda och trygga kunder – konsumentinformation inom försäkring

Sammanfattning av rapporten: Nöjda och trygga kunder – konsumentinformation inom försäkring.