Skip to main content

Taggar

klimat

statistik

pension

sjukvårdsförsäkring

Brand

klimatanpassning

försäkring

svensk försäkring 55 försäkring 48 statistik 21 klimat 20 pension 18 sjukvårdsförsäkring 11 Brand 8 solvens ii 6 ersättningskollen 5 sjukförsäkring 4 rörelse 4 försäkringsbolag 4 försäkringsbedrägeri 4 konsument 4 klimatanpassning 4 eu 4 torbjörn magnusson 3 Konsumentinformation 3 staffan moberg 3 bränder 3 skogsbrand 3 almedalen 3 bedrägeri 3 eva erlandsson 3 mats galvenius 3 pensionssparande 2 flytträtt 2 brandskydd 2 välfärd 2 pensioner 2 konsumentskydd 2 storm 2 larmtjänst 2 byggentreprenörer 2 livförsäkring 2 försäkringsbegrägerier 2 sjukvård 2 kristina ström olsson 2 ersättning vid sjukdom 2 johan lundström 2 naturskador 2 försäkringsbedrägerier 2 skadereglering 2 webbtjänst 2 Trygghetskommissionen 2 pensionsinformation 2 arbetsskadeförsäkring 2 livförsäkringsbolag 1 arbetsskadekommission 1 cea 1 sten dunér 1 bränder i hemmet 1 kommunrankning 1 välfärdens framtid 1 konsumentintresse 1 bengt-åke fagerman 1 byggfelsförsäkring 1 försäkringstagare 1 organiserad brottlighet 1 förköpsinformation 1 arbetsskadekommissionen 1 försäkringssparande 1 livförsäkringsutredningen 1 aktiv mot brand 1 insurance europe 1 brandskyddsveckan 1 min pension 1 stormvarning 1 privat försäkring 1 ux awards 1 erättningskollen 1 konsumetfrågor 1 klimatanpassa 1 flyttblad 1 livförsäkringssparande 1 jämförpris 1 brandorsaker 1 kostnader brand 1 brandskada 1 föräskringskostnader 1 eldstäder 1 undersökning 1 innovation 1 privatekonomi 1 skatteverket 1 vattenskador 1 klimatarbete 1 trygghet 1 brott 1 almedalsveckan 1 brandvarnare 1 privat sjukvårdsförsäkring 1 sjukdom 1 skatt 1 samhällsnytta 1 fredrik reinfeldt 1 elnät 1 brottsbekämpning 1 trafikförsäkring 1 invaliditetsintyg 1 christina lindenius 1 tommy persson 1 minpension.se 1 anders lundström 1 genetisk information 1 priser 1 pensionsprognos 1 kortslutning 1 håkan danielsson 1 hälso- och sjukvård 1 kronobergs län 1 krisövning 1 arbetsskador 1 brottslighet 1 åska 1 avdragsrätt 1 ivl svenska miljöinstitutet 1 arbetsskada 1 brandstatistik 1 bertil hult 1 brandsäkerhet 1 skadestatistik 1 bedrägerier 1 välfärdens finansiering 1 åsknedslag 1 försäkringar 1 branschstatistik 1 Visa alla taggar
11 000 skador hittills efter stormen Alfrida

11 000 skador hittills efter stormen Alfrida

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2019 07:56 CET

Försäkringsbolagen uppskattar i dagsläget att omkring 266 miljoner kronor kommer att utbetalas för de 11 000 skador som orsakats av stormen Alfrida den 2 januari 2019. Detta visar statistik som Svensk Försäkring publicerar idag.

Staten bör stimulera ett privat pensionssparande

Staten bör stimulera ett privat pensionssparande

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2019 06:57 CET

Sverige är idag ett av få länder inom EU och OECD som inte stimulerar privat pensionssparande. Försäkringsbranschen föreslår nu en ny form av privat pensionssparande – matchning – som riktar sig särskilt till låg- och medelinkomsttagare.

Ny kartläggning av kommunernas arbete med klimatanpassning

Ny kartläggning av kommunernas arbete med klimatanpassning

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2019 08:30 CET

För fjärde gången genomför nu IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring en enkätundersökning för att kartlägga Sveriges kommuners arbete med klimatanpassning.

Organiserade stölder och it-bedrägerier är den nya tidens livskvalitetsbrott

Organiserade stölder och it-bedrägerier är den nya tidens livskvalitetsbrott

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2019 10:10 CET

Omdefiniera polisens roll vid it-relaterade bedrägeribrott och fokusera på att bryta de internationella stöldligornas logistikkedjor inom Sverige. Det är några av de förslag som Trygghetskommissionen idag presenterar i sin andra och slutliga rapport.

Pressinbjudan: Fredrik Reinfeldt presenterar Trygghetskommissionens rapport om internationella stöldligor och bedrägerier

Pressinbjudan: Fredrik Reinfeldt presenterar Trygghetskommissionens rapport om internationella stöldligor och bedrägerier

Pressmeddelanden   •   Jan 07, 2019 11:54 CET

Välkommen till en pressträff den 10 januari där Trygghetskommission presenterar rapporten Den nya tidens livskvalitetsbrott ─ internationella stöldligor och it-relaterad bedrägeribrottslighet.

Flest bränder sker i bostäder

Flest bränder sker i bostäder

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 11:00 CET

Drygt 30 000 skador som orsakats av brand och åska har anmälts till försäkringsbolagen. En majoritet av skadorna inträffar i bostäder. Antalet brandskador har minskat över tid men skadekostnaderna ökar. Det visar en ny rapport från Svensk Försäkring.

Pressinbjudan: Omvärldstrender 2019 - Hur påverkas försäkringsbranschen?

Pressinbjudan: Omvärldstrender 2019 - Hur påverkas försäkringsbranschen?

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2018 11:32 CET

Den 4 december presenterar Svensk Försäkring årets omvärldsrapport. Välkommen till ett seminarium där den ekonomiska utvecklingen och aktuella regleringsfrågor står i fokus.

Försäkringsskadornas kostnader från sommarens skogsbränder är lägre än förväntat

Försäkringsskadornas kostnader från sommarens skogsbränder är lägre än förväntat

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2018 13:00 CEST

Den svenska sommaren 2018 går till historien som den hetaste sommaren någonsin. I dess följd har det varit omfattande skogsbränder. Det har angetts att hela 25 000 hektar skog har brunnit, vilket är dubbelt så mycket som vid skogsbranden i Västmanland 2014. Skadekostnaden för försäkringsbolagen ser dock ut att bli betydligt lägre, uppskattat värde är 500 miljoner kronor.

Kortslutningar, överslag i elnät och blixtnedslag är vanligaste brandorsakerna

Kortslutningar, överslag i elnät och blixtnedslag är vanligaste brandorsakerna

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 07:00 CEST

Under 2017 inträffade 20 000 skador orsakade av brand. Kostnaderna för brandskador varierar mycket beroende på hur omfattande skadan är, vilken typ av egendom som har blivit skadad och vad den värderades till.

Svensk Försäkring i Almedalen

Svensk Försäkring i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2018 07:30 CEST

Svensk Försäkring arrangerar fyra seminarier i Almedalen. Bland annat presenterar Trygghetskommissionen under ledning av Fredrik Reinfeldt förslag om hur tryggheten i utsatta områden kan öka. Dessutom arrangerar Svensk Försäkring seminarier om pensioner, sjukvårdsförsäkringar respektive klimatanpassning.

Gradering av narkolepsi i det medicinska tabellverket

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2018 14:38 CEST

I det reviderade medicinska tabellverket för 2018 har en invaliditetsgradering av narkolepsi införts. Invaliditetsgraderingen av narkolepsi sätts till mellan 5 och 20 procent baserat på omfattning av sjukdomssymtom vid narkolepsi efter optimal medicinsk behandling. Det medicinska tabellverket 2018 fastställdes av Svensk Försäkrings styrelse den 5 juni.

Pressinbjudan: Fredrik Reinfeldt, Trygghetskommissionens ordförande, presenterar kommissionens första rapport

Pressinbjudan: Fredrik Reinfeldt, Trygghetskommissionens ordförande, presenterar kommissionens första rapport

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 10:00 CEST

Välkommen till pressträff där Trygghetskommissionen presenterar sin första rapport som behandlar den brottsrelaterade otryggheten och problemen kring utsatta områden samt ger konkreta förslag på hur säkerhet och trygghet ska kunna öka i människors vardag.

Nya styrelseledamöter i Svensk Försäkring

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 09:36 CEST

Nya ledamöter i Svensk Försäkrings styrelse är Fredrik Bergström, Länsförsäkringar, Claes Carlson, Danica Pension, Anders Moberg, AFA och Johanna Okasmaa Nilsson, Swedbank Försäkring. Bengt-Åke Fagerman fortsätter som oberoende styrelseordförande.

Bra att kommunernas roll i klimatanpassningsarbetet stärks

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 09:32 CET

Regeringen presenterade i förra veckan ett förslag på en nationell strategi för klimatanpassning. Strategin innebär bland annat att kommunerna i sina översiktsplaner ska göra en riskbedömning av skador relaterade till klimatförändringarna. Förslaget välkomnas av IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring som i flera år kartlagt kommunernas klimatanpassningsarbete.

Pressinbjudan: Sjukvårdsförsäkring – varför och för vem? Och vilka skäl finns det för att beskatta den?

Pressinbjudan: Sjukvårdsförsäkring – varför och för vem? Och vilka skäl finns det för att beskatta den?

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2018 13:28 CET

Antalet sjukvårdsförsäkringar har ökat stadigt under lång tid och är i dag uppe i över 600 000. De flesta, drygt 400 000, tecknas i dag av arbetsgivare för sina anställda. Den 20 mars lämnar regeringen en proposition om förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkringar. Är förmånsbeskattning rimlig och i så fall varför? Vad innebär förslaget om förmånsbeskattning för efterfrågan på försäkringarna?

Pressinbjudan till Trygghetskommissionens seminarium ”Otryggheten ökar – hur vänder vi utvecklingen?"

Pressinbjudan till Trygghetskommissionens seminarium ”Otryggheten ökar – hur vänder vi utvecklingen?"

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 08:30 CET

Trygghetskommissionen, som tillsatts av Svensk Försäkring, bjuder in till ett seminarium under rubriken ”Otryggheten ökar – hur vänder vi utvecklingen?". Trygghetskommissionens ordförande Fredrik Reinfeldt inleder seminariet.

Omvärldstrender 2018 - Trygga försäkringar i en föränderlig värld

Omvärldstrender 2018 - Trygga försäkringar i en föränderlig värld

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 08:21 CET

Svensk Försäkring presenterar sin årliga omvärldsrapport Omvärldstrender 2018 – Trygga försäkringar i en föränderlig värld. Rapporten beskriver branschens ekonomiska utveckling, aktuella regleringsfrågor, ett pensionssystem i utveckling samt synen på vardagsbrottslighet och ökad otrygghet.

Svensk Försäkring släpper rapport om Sjukvårdsförsäkringen

Svensk Försäkring släpper rapport om Sjukvårdsförsäkringen

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 09:20 CET

Svensk Försäkring presenterar idag en rapport baserad på ny statistik kring sjukvårdsförsäkringar. Rapporten visar att privata sjukvårdsförsäkringar är vanlig i breda grupper på arbetsmarknaden.

Över en miljon använder Ersättningskollen

Över en miljon använder Ersättningskollen

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 10:55 CEST

Webbtjänsten ersättningskollen.se används av över en miljon människor. En övervägande majoritet säger sig vara mycket positiva eller positiva med tjänsten som ger information om ersättning vid sjukdom, olycksfall och arbetsskada på ett användarvänligt och enkelt sätt.

Trygghetskommission för färre vardagsbrott och ökad trygghet

Trygghetskommission för färre vardagsbrott och ökad trygghet

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2017 12:19 CEST

Svensk Försäkring tillsätter idag Trygghetskommissionen. Under ledning av Fredrik Reinfeldt ska den oberoende expertkommissionen analysera utvecklingen av vardagsbrottsligheten och föreslå åtgärder för att motverka brottslighet och minska otryggheten i samhället.